Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Valmentavan koulutuksen tavoite

Valmentavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle tarvittavat valmiudet korkeakouluopintoja varten ja kehittää korkeakouluopinnoissa tarvittavaa suomen kieltä tasolta B1 tasolle B2 linkki eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoihin (pdf).

Valmentava koulutus ei anna suoraa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi vaan sinun on haettava tutkinto-opiskelijaksi normaalin hakumenettelyn kautta (esimerkiksi yhteishaku). Valmentavan koulutuksen (30 op.) suorittaneille on yhteishaussa Metropolian AMK-tutkintoihin hakevalla oma kiintiönsä. Lue lisää kiintiöstä Metropolian sivuilta.

Metropolia AMK:lla kokemusta valmentavan koulutuksen järjestämisestä jo vuodesta 2010 ja kehitämme koulutusta saatujen palautteiden perusteella. Valmentava koulutuksemme perustuu valtakunnallisiin suosituksiin: https://www.valmentavakoulutus.fi/

Opinnoista

Syksyllä 2024 alkavat koulutukset

Koulutukset järjestetään ajalla 2.9.2024-28.2.2025. Koulutus tulee suorittaa annetussa opiskeluoikeusajassa. Jos koulutus jää kesken, tulee opintoihin hakea uudelleen.

Hakuaika molempiin koulutuksiin alkaa 25.3.2024 klo 08:00 ja päättyy 7.4.2024 klo 15:00. Hakeminen tapahtuu sähköisesti Opintopolussa. Hakuaikaa ei ole mahdollista jatkaa.

Valintakoe järjestetään Myllypuron kampuksella osoitteessa Myllypurontie 1, Helsinki 15.-17.5.2024. Valintakoe pyritään pitämään hakijalle yksipäiväisenä. Valintakokeeseen liittyen ei anneta tietoja/lähetetä mitään ennakkomateriaalia. Tarkemmat tiedot valintakoepäivästä ilmoitetaan valintakoekutsussa.

Valintakoe koostuu seuraavista osioista:

  1. Luetun ymmärtäminen
  2. Kuullun ymmärtäminen
  3. Kirjoittaminen
  4. Haastattelu

Hakijainfo 24.4.2024 klo 15.00-16.00.

Info pidetään Zoomin kautta, hakijainfossa käydään läpi tarkemmin opiskeluun liittyviä asioita sekä hakijat voivat kysyä esimerkiksi valintakoepäivästä. Kutsu infoon lähetetään opintopolussa hakemuksen täyttäneille hakijoille.

Valintakokeiden sisältöön emme anna hakijainfon aikana lisätietoja.

Valintakokeisiin voi harjoitella esimerkiksi YKItreenien avulla.

Keväällä 2025 alkava koulutus

Sosiaali- ja terveysala (30 aloituspaikkaa)

Koulutus järjestetään ajalla 13.1.2025-30.5.2025. Koulutus tulee suorittaa annetussa opiskeluoikeusajassa. Jos opinnot jäävät kesken, voi koulutukseen hakea uudelleen.

Hakuaika koulutukseen alkaa 23.9.2024 klo 08:00 ja päättyy 6.10.2024 klo 15:00.

Valintakoe

Valintakoe järjestetään Myllypuron kampuksella (Myllypurontie 1, Helsinki) maanantaina 18.11.2024-19.11.2024. Valintakokeeseen tulee varata koko päivä. Valintakokeet pyritään järjestämään niin, että ne ovat hakijalle yksipäiväiset.

Valintakokeeseen liittyen ei anneta tietoja/lähetetä mitään ennakkomateriaalia. Tarkemmat tiedot valintakoepäivästä ilmoitetaan valintakoekutsussa.