Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Valmentavan koulutuksen tavoite

Valmentavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle tarvittavat valmiudet korkeakouluopintoja varten ja kehittää korkeakouluopinnoissa tarvittavaa suomen kieltä tasolta B1 tasolle B2 linkki eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoihin (pdf).

Valmentava koulutus ei anna suoraa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi vaan sinun on haettava tutkinto-opiskelijaksi normaalin hakumenettelyn kautta (esimerkiksi yhteishaku). Valmentavan koulutuksen (30 op.) suorittaneille on yhteishaussa Metropolian AMK-tutkintoihin hakevalla oma kiintiönsä. Lue lisää kiintiöstä Metropolian sivuilta.

Metropolia AMK:lla kokemusta valmentavan koulutuksen järjestämisestä jo vuodesta 2010 ja kehitämme koulutusta saatujen palautteiden perusteella. Valmentava koulutuksemme perustuu valtakunnallisiin suosituksiin: https://www.valmentavakoulutus.fi/

Opinnoista

Kuvaus

Sisältö

Valmentavia koulutuksia järjestetään kahdella koulutusalalla: monialaisena (vain syksyllä) ja sosiaali- ja terveyden alalla (kevät ja syksy). Jokainen koulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä:

  • valmiudet korkeakouluopintoihin
  • kolme suomi toisena kielenä (S2) -opintojaksoa
  • matematiikka
  • englannin kieli ja viestintä

Laajuus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan työpanosta.

Koulutusmuoto ja -ympäristö

Keväällä 2024 alkavat sosiaali- ja terveyden alan koulutukset toteutetaan monimuoto-opintoina. Käytämme opinnoissa erilaisia verkkotyövälineitä, kuten Moodle-oppimisympäristöä ja etäkokousvälineitä, kuten Zoomia ja Teamsiä.

Opetukseen osallistuminen on tärkeä ja myös pakollinen osa opintojen suorittamista. Opiskelet yhdessä muiden kanssa ja myös itsenäisesti ennalta sovittuna ajankohtana. Tapaat opiskelukavereitasi myös pienryhmässä.

Mitä tarvitsen opiskeluun verkossa?

Tarvitset verkko-opintoihin tietokoneen ja kuuloke-mikrofonin, jotta voit osallistua opetukseen.

Tukimahdollisuudet maksuttomien opintojen aikana

Valintakokeella valmentavaan koulutukseen (30 op) hyväksytyille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomat (0 euroa). Lisäksi sinulla on mahdollisuus hakea näitä tukia:

Työttömyysetuudella opiskelu:

Jos olet työtön, voit lukea lisää työttömyysetuudella opiskelusta Työmarkkinatorilta. Jos haet/olet hakenut valmentavaan koulutukseen, informoi siitä oman työllisyyspalveluiden/TE-palveluiden yhteyshenkilöäsi. Jos sinut hyväksytään valmentavan koulutuksen opiskelijaksi, sinun tulee ensin ottaa opiskelupaikka vastaan Opintopolussa. Sen jälkeen voit lähettää Metropolian hakijapalveluihin turvapostitse täydennettäväksi TE-palveluista saamasi lomakkeen, johon olet täyttänyt valmiiksi hakijan tiedot (1.laatikko).

Opintotuki:

Maahanmuuttajille suunnattu kouluopintoihin valmentava koulutus on oikeuttanut opintotukeen 1.8.2014 alkaen. Opintotuki myönnetään päätoimisten opintojen keston ajalle.

Valmentavaan koulutukseen käytettyjä korkeakoulutukikuukausia ei oteta huomioon tutkinto-opintojen enimmäistukiajassa. Ne otetaan kuitenkin huomioon kaikkien korkeakouluopintojen kokonaistukiajassa. Lisätietoja saa KELAn sivuilta, sekä Metropolian opintotukineuvonnasta: 040 522 2718, opintotuki [at] metropolia.fi (opintotuki[at]metropolia[dot]fi).

Keväällä 2024 alkava koulutus

Sosiaali- ja terveysala (30 aloituspaikkaa)

Koulutus järjestetään ajalla 15.1.2024-31.5.2024. Koulutus tulee suorittaa annetussa opiskeluoikeusajassa. Jos opinnot jäävät kesken, voi koulutukseen hakea uudelleen.

Hakuaika koulutukseen alkoi 2.10.2023 klo 08:00 ja päättyi 13.10.2023 klo 15:00.

Valintakoe

Valintakoe järjestetään Myllypuron kampuksella (Myllypurontie 1, Helsinki) maanantaina 20.11.2023. Valintakokeeseen tulee varata koko päivä. Valintakokeiden varapäivä on Tiistai 21.11.2023. Valintakokeet pyritään järjestämään niin, että ne ovat hakijalle yksipäiväiset.

Valintakoe koostuu seuraavista osioista:

  • Luetun ymmärtäminen
  • Kuullun ymmärtäminen
  • Kirjoittaminen
  • Haastattelu

Valintakokeeseen liittyen ei anneta tietoja/lähetetä mitään ennakkomateriaalia. Tarkemmat tiedot valintakoepäivästä ilmoitetaan valintakoekutsussa.

Hakijainfo 8.11.2023 klo 16.00-17.00.

Hakijainfoon lähetetään sähköpostitse kutsu kaikille hakijoille. Info pidetään Zoomin kautta. Hakijainfossa on mahdollisuus kysyä esimerkiksi opiskelusta tai aikatauluista.

Valintakokeiden sisältöön emme anna lisätietoja. Valintakokeisiin voit harjoitella esimerkiksi YKItreenien avulla.