Valmentavan koulutuksen tavoite

Valmentavan koulutuksen tavoitteena on kehittää korkeakouluopinnoissa tarvittavaa suomen kieltä tasolta B1 tasolle B2, antaa opiskelijalle tarvittavat valmiudet ammattikorkeakouluopintoja varten sekä tutustua tiettyyn koulutusalaan. Valmentava koulutus ei anna suoraa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi vaan opiskelijan on haettava normaalin hakumenettelyn kautta (esimerkiksi yhteishaku).

Opintotuki

Maahanmuuttajille suunnattu ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus on oikeuttanut opintotukeen 1.8.2014 alkaen. Opintotuki myönnetään päätoimisten opintojen keston ajalle.

Valmentavaan koulutukseen käytettyjä korkeakoulutukikuukausia ei oteta huomioon tutkinto-opintojen enimmäistukiajassa. Ne otetaan kuitenkin huomioon kaikkien korkeakouluopintojen kokonaistukiajassa. Lisätietoja saa KELAn sivuilta, sekä Metropolian opintotukineuvonnasta: 040 522 2718, opintotuki [at] metropolia.fi.

Verkossa lukuvuonna 2020-2021

Syksyn 2020 ja kevään 2021 toteutetaan verkko-opintoina kaikilla koulutusaloilla. Käytämme opinnoissa erilaisia verkkotyövälineitä, kuten Moodle-oppimisympäristöä ja etäkokousvälineitä, kuten Zoomia ja Teamsiä. 

  • Mitä tarvitsen opiskeluun verkossa?
    Tarvitset opintoihin tietokoneen ja kuuloke-mikrofonin, jotta voit osallistua opetukseen verkossa.
     
  • Mitä opinnot pitävät sisällään?
    Opiskelet verkossa yhdessä muiden kanssa ja myös itsenäisesti. Opinnot sisältävät verkkoluentoja opettajien ja toisten opiskelijoiden kanssa ennalta sovittuna ajankohtana. Tapaat opiskelukavereitasi myös pienryhmässä verkossa.

Opinnot ovat täysipäiväistä opiskelua (30 op.) eli sinun tulee varata niihin aikaa. Verkossa tapahtuvaan lähiopetukseen osallistuminen on tärkeä ja myös pakollinen osa opintojen suorittamista. Opetustunnit pidetään päiväaikaan arkipäivisin verkossa.

Koulutuksien kuvaukset

Jokaisessa koulutuksessa on kuusi 5 opintopisteen kurssia: valmiudet korkeakouluopintoihin, 3 suomi toisena kielenä -kurssia, matematiikan ja englannin kielen ja viestinnän kurssi.

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan työpanosta. Koko 30 opintopisteen koulutus vastaa siis keskimäärin 810 tuntia opiskelijan aikaa.

Syksyllä 2020 alkavat koulutukset

Haku koulutuksiin on päättynyt. Yksittäisiä kursseja tarjotaan avoimen AMK:in kautta - ilmoittaudu nyt! Koulutukset järjestetään ajalla 1.8.2020-31.12.2020.

Keväällä 2021 alkava koulutus

Hakuohjeet