Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Valmentavan koulutuksen tavoite

Valmentavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle tarvittavat valmiudet korkeakouluopintoja varten ja kehittää korkeakouluopinnoissa tarvittavaa suomen kieltä tasolta B1 tasolle B2 linkki eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoihin (pdf).

Valmentava koulutus ei anna suoraa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi vaan sinun on haettava tutkinto-opiskelijaksi normaalin hakumenettelyn kautta (esimerkiksi yhteishaku). Valmentavan koulutuksen (30 op.) suorittaneille on yhteishaussa Metropolian AMK-tutkintoihin hakevalla oma kiintiönsä. Lue lisää kiintiöstä Metropolian sivuilta.

Metropolia AMK:lla kokemusta valmentavan koulutuksen järjestämisestä jo vuodesta 2010 ja kehitämme koulutusta saatujen palautteiden perusteella. Valmentava koulutuksemme perustuu valtakunnallisiin suosituksiin: https://www.valmentavakoulutus.fi/

Opinnoista

Kuvaus

Sisältö

Valmentavia koulutuksia järjestetään kahdella koulutusalalla: monialaisena ja sosiaali- ja terveyden alalla. Jokainen koulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä:

  • valmiudet korkeakouluopintoihin
  • kolme suomi toisena kielenä (S2) -opintojaksoa
  • matematiikka
  • englannin kieli ja viestintä

Laajuus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan työpanosta. Koko koulutus (30 op) vastaa siis keskimäärin 810 tuntia opiskelijan aikaa. Opinnot ovat täysipäiväistä opiskelua eli sinun tulee varata niihin aikaa.

Koulutusmuoto ja -ympäristö

Syksyllä 2023 alkavat koulutukset toteutetaan verkko-opintoina molemmilla koulutusaloilla. Käytämme opinnoissa erilaisia verkkotyövälineitä, kuten Moodle-oppimisympäristöä ja etäkokousvälineitä, kuten Zoomia ja Teamsiä.

Verkossa tapahtuvaan opetukseen osallistuminen on tärkeä ja myös pakollinen osa opintojen suorittamista. Opetustunnit pidetään arkipäivisin päiväaikaan. Opiskelet yhdessä muiden kanssa ja myös itsenäisesti ennalta sovittuna ajankohtana. Tapaat opiskelukavereitasi myös pienryhmässä.

Mitä tarvitsen opiskeluun verkossa?

Tarvitset verkko-opintoihin tietokoneen ja kuuloke-mikrofonin, jotta voit osallistua opetukseen.

Tukimahdollisuudet maksuttomien opintojen aikana

Valintakokeella valmentavaan koulutukseen (30 op) hyväksytyille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomat (0 euroa). Lisäksi sinulla on mahdollisuus hakea näitä tukia:

Työttömyysetuudella opiskelu:

Jos olet työtön, voit lukea lisää työttömyysetuudella opiskelusta Työmarkkinatorilta. Jos haet/olet hakenut valmentavaan koulutukseen, informoi siitä oman työllisyyspalveluiden/TE-palveluiden yhteyshenkilöäsi. Jos sinut hyväksytään valmentavan koulutuksen opiskelijaksi, sinun tulee ensin ottaa opiskelupaikka vastaan Opintopolussa. Sen jälkeen voit lähettää Metropolian hakijapalveluihin turvapostitse täydennettäväksi TE-palveluista saamasi lomakkeen, johon olet täyttänyt valmiiksi hakijan tiedot (1.laatikko).

Opintotuki:

Maahanmuuttajille suunnattu kouluopintoihin valmentava koulutus on oikeuttanut opintotukeen 1.8.2014 alkaen. Opintotuki myönnetään päätoimisten opintojen keston ajalle.

Valmentavaan koulutukseen käytettyjä korkeakoulutukikuukausia ei oteta huomioon tutkinto-opintojen enimmäistukiajassa. Ne otetaan kuitenkin huomioon kaikkien korkeakouluopintojen kokonaistukiajassa. Lisätietoja saa KELAn sivuilta, sekä Metropolian opintotukineuvonnasta: 040 522 2718, opintotuki [at] metropolia.fi.

Syksyllä 2023 alkavat koulutukset

Koulutukset järjestetään ajalla 4.9.2023-28.2.2024 verkko-opintoina. Koulutus tulee suorittaa annetussa opiskeluoikeusajassa. Jos koulutus jää kesken, tulee opintoihin hakea uudelleen.

Hakuaika molempiin koulutuksiin alkaa 24.4.2023 klo 08:00 ja päättyy 5.5.2023 klo 15:00. Hakeminen tapahtuu sähköisesti Opintopolussa. Hakuaikaa ei ole mahdollista jatkaa.

Valintakoe järjestetään Myllypuron kampuksella osoitteessa Myllypurontie 1, Helsinki maanantaina 12.6. - tiistaina 13.6.2023.

Valintakoe koostuu seuraavista osioista:

  1. Luetun ymmärtäminen
  2. Kuullun ymmärtäminen
  3. Kirjoittaminen
  4. Haastattelu

Valintakokeeseen liittyen ei anneta tietoja/lähetetä mitään ennakkomateriaalia. Tarkemmat tiedot lähetetään valintakoekutsussa.

Keväällä 2024 alkava koulutus

Sosiaali- ja terveysala (30 aloituspaikkaa)

Koulutus järjestetään ajalla 15.1.2024-31.5.2024. Koulutus tulee suorittaa annetussa opiskeluoikeusajassa. Jos koulutus jää kesken, tulee opintoihin hakea uudelleen.

Hakuaika koulutukseen alkaa 2.10.2023 klo 08:00 ja päättyy 13.10.2023 klo 15:00.

Valintakoe järjestetään Myllypuron kampuksella osoitteessa Myllypurontie 1, Helsinki maanantaina 20.11.- tiistaina 21.11.2023.