Metropolian kampukset avautuvat vaiheittain - pääsääntöisesti etätyöskentely ja -opiskelu jatkuvat.

Katso miten koronavirustilanne vaikuttaa Metropolian toimintaan.

Valmentavan koulutuksen tavoite

Valmentavan koulutuksen tavoitteena on opiskella korkeakouluopinnoissa tarvittavaa suomen kieltä, antaa opiskelijalle tarvittavat valmiudet ammattikorkeakouluopintoja varten sekä tutustua tiettyyn koulutusalaan. Valmentava koulutus ei anna suoraa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi vaan opiskelijan on haettava normaalin hakumenettelyn kautta (esimerkiksi yhteishaku).

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina syksyllä 2020

Syksyllä 2020 valmentava koulutus toteutetaan verkko-opintoina kaikilla koulutusaloilla. 

Mitä tarvitsen opiskeluun verkossa?

Tarvitset opintoihin tietokoneen ja kuuloke-mikrofonin, jotta voit osallistua opetukseen verkossa.

Mitä opinnot pitävät sisällään?

Opiskelet verkossa yhdessä muiden kanssa ja myös itsenäisesti. Opinnot sisältävät verkkoluentoja opettajien ja toisten opiskelijoiden kanssa ennalta sovittuna ajankohtana. Tapaat opiskelukavereitasi myös pienryhmäsä verkossa.

Opinnot ovat täysipäiväistä opiskelua (30 op.) eli sinun tulee varata niihin aikaa. Verkossa tapahtuvaan lähiopetukseen osallistuminen on tärkeä ja myös pakollinen osa opintojen suorittamista.

Syksyn 2020 koulutukset ja yhteystiedot

Opintotuki

Maahanmuuttajille suunnattu ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus on oikeuttanut opintotukeen 1.8.2014 alkaen. Opintotuki myönnetään päätoimisten opintojen keston ajalle.

Valmentavaan koulutukseen käytettyjä korkeakoulutukikuukausia ei oteta huomioon tutkinto-opintojen enimmäistukiajassa. Ne otetaan kuitenkin huomioon kaikkien korkeakouluopintojen kokonaistukiajassa. Lisätietoja saa KELAn sivuilta, sekä Metropolian opintotukineuvonnasta: 040 522 2718, opintotuki [at] metropolia.fi.

Hakeminen

Hakuaika syksyllä 2020 alkavaan koulutukseen alkoi 6.4.2020 klo 08:00 ja päättyi 17.4.2020 klo 15.00. 

Hakeminen tapahtuu sähköisesti Opintopolussa. Hakija voi lähettää vain yhden hakemuksen, mutta hakemuksella voi ilmoittaa 1-2 hakukohdetta. Hakukohteiden muuttaminen on mahdollista vain hakuaikana. 

Lähetettyään hakemuksen hakija saa vahvistuksen hakemuksen tallentumisesta ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Tässä sähköpostissa on linkki, jonka kautta hakija voi palata hakemukselle, sekä tarvittaessa muokata hakemuksensa tietoja ja liitteitä.

Hakukelpoisuus

Hakijoilla tulee olla ammattikorkeakoululain (L 2014/932, 25 §) edellyttämä kelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin:

 1. lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitettu tutkinto kuten esim.
         - Suomen kansallisen lukion päättötodistus
         - suomalainen ylioppilastutkinto
         - European Baccalaureate
         - International Baccalaureate Diploma
         - Reiferprüfung
 2. ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitettu suomalainen ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto; taikka
 3. ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin (myös korkeakoulututkinto käy).

Harkinnanvaraista valintaa ei käytetä.

Lisäksi hakijoilla tulee olla eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1 vastaavat suomen kielen taidot. Hakijan ei tarvitse toimittaa todistusta kielitaidostaan, sillä kielitaito testataan valintakokeen yhteydessä. Valintakokeeseen kutsutaan vain ne hakukelpoiset hakijat, jotka ovat hakemuksella ilmoittaneet omaavansa vaaditut kielitaidot. Hakija ohjataan arvioimaan
kielitaitonsa EUROPASS itsearviointilokerikon avulla.

Hakukelpoisuuden osoittaminen

Hakijan tulee osoittaa hakukelpoisuutensa tutkinnon myöntäjän antamalla virallisella todistuksella josta ilmenee, että tutkinto on suoritettu. Lisäksi hakijan tulee toimittaa viralliset käännökset (käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima) todistuksista, jotka ei eivät ole suomen, ruotsin, tai englannin kielellä. Hakukelpoisuuden antavan tutkinnon tulee olla suoritettu siten, että hakukelpoisuuden voi osoittaa virallisella todistuksella viimeistään 8.7.2020 klo. 15:00 mennessä.

Hakukelpoisuus tulee osoittaa siten, että hakukelpoisuus on tarkistettavissa viimeistään opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä. Todistuksia, joiden tiedot näkyvät valtakunnallisessa Koski-palvelussa, ei tarvitse toimittaa. Hakija voi tarkistaa Koski-palvelussa näkyvän tietonsa Oma Opintopolku -palvelussa olevan ”siirry opintosuorituksiin” linkin kautta.

Käsittelyn nopeuttamiseksi hakukelpoisuuden osoittavat dokumentit pyydetään lataamaan hakemukselle jo hakemusta täyttäessä, tai mahdollisimman pian hakemuksen lähettämisen jälkeen (skannattu tiedosto tai hyvälaatuinen kännykkäkamerakuva riittää). Todistukset tarkistetaan kuitenkin vasta siinä vaiheessa, jos hakija tulee valituksi koulutukseen ja ottaa hänelle tarjotun opiskelupaikan vastaan. Hakemuksensa tietoja ja liitteitä pääsee muokkaamaan hakemuksen lähettämisen jälkeen vahvistussähköpostissa mainitun linkin kautta.

Jos hakija on pakolainen (*) tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa (**), tai turvapaikanhakija, eikä hän voi todistaa aikaisempaa tutkintoaan asiakirjoin, hänen tulee toimittaa hakukelpoisuuden osoittavien todistusten sijaan jokin seuraavista asiakirjoista:

 • statuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella, josta on poistettu/peitetty mahdolliset arkaluonteiset tiedot), tai
 • muukalaispassi, jossa on merkintä ”henkilöllisyys varmistamatta”, tai
 • maahanmuuttoviraston myöntämän kuvallisen henkilökortin, tai
 • maahanmuuttoviraston maksullisen (20 €) vireilläolotodistuksen siitä, että hakija voi oleskella laillisesti Suomessa turvapaikkahakemuksensa käsittelyn ajan

*) Pakolaisasemassa oleva eli turvapaikka = Oleskelu kotimaan tai pysyvän asuinmaan ulkopuolella siitä syystä, että henkilöllä on perusteltu syy pelätä siellä vainoa. Vainon syyn tulee olla alkuperä, uskonto, kansallisuus, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuuluminen tai poliittinen mielipide. Lisäksi edellytetään, että henkilö on pelkonsa vuoksi haluton turvautumaan kyseisen valtion suojeluun.

**) Pakolaiseen rinnastettavassa asemassa on toissijaista suojelua saava henkilö = henkilöä uhkaa kotimaassa tai pysyvässä asuinmaassa kuolemanrangaistus, teloitus, kidutus tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu tai rangaistus. Lupa voidaan myöntää myös, jos henkilö ei voi palata kotimaahan tai pysyvään asuinmaahan joutumatta vakavaan henkilökohtaiseen vaaraan siellä vallitsevan aseellisen selkkauksen vuoksi.

Valintakokeet

Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat, jotka ovat hakemuksellaan ilmoittaneet omaavansa vaaditut suomen kielen taidot. Valintakoe on kaikkien koulutusten yhteinen. Valintakokeesta ei ole mahdollista saada vapautusta, eikä sitä voi korvata millään muulla valintakokeella.

Huom! COVID-19-pandemiasta johtuen valintakokeen toteutusta, aikataulua ja rakennetta on muutettu aiemmin ilmoitetusta. 

Valintakoe koostuu seuraavista osioista ja pisteytyksestä:

 1. Kielioppi- ja sanastotehtävä (0–30 pistettä). Tehtävästä täytyy saada vähintään 10 pistettä. 
 2. Kirjoittamistehtävä (0–20 pistettä). Tehtävästä täytyy saada vähintään 10 pistettä.
 3. Ryhmäkeskustelutehtävä (0–20 pistettä). Tehtävästä täytyy saada vähintään 10 pistettä.

Huom! Jos hakijan pistemäärä tehtävästä 1 (kielioppi- ja sanastotehtävä) tai/ja tehtävästä 3 (ryhmäkeskustelutehtävä) on alle 10, tehtävää 2 (kirjoittamistehtävä) ei arvioida (= 0 pistettä).

Valintakoe järjestetään sähköisesti verkossa 28. - 29.5.2020 välisenä aikana. Valintakokeeseen liittyen ei lähetetä mitään ennakkomateriaalia. Tarkemmat tiedot lähetetään valintakoekutsussa.

Opiskelijavalinnat

Opiskelijavalinnat tehdään valintakokeen perusteella. Tasapistetilanteissä käytetään ylitäyttöä (esim. jos viimeisin hyväksyttävissä oleva hakija on tasapisteissä jonkun toisen hakijan kanssa, molemmat hakijat valitaan).

Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan 1.7.2020. Hakija saa opiskelijavalintapäätöksen hakulomakkeella ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Opiskelijavalintapäätöksen lisäksi hyväksytyille hakijoille lähtee Opintopolku-järjestelmästä automaattinen sähköposti koskien vastaanotettavissa olevaa opiskelupaikkaa. Sähköposti sisältää tarkemmat ohjeet opiskelupaikan vastaanottamista varten, sekä linkin jonka kautta Opintopolun sähköiseen paikan vastaanottoon pääsee siirtymään.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes todistukset on tarkistettu. Opiskelijavalinta voidaan purkaa, mikäli todistuksia ei toimiteta ilmoitettuun määräaikaan mennessä, tai jos hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja.

Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 § 57). Oikaisupyyntöohje (pdf).

Opiskelupaikan vastaanotto 

Vahvistaakseen opiskelupaikkansa hakijan tulee ottaa se vastaan 8.7.2020 klo. 15:00 mennessä. Jos opiskelupaikkaa ei oteta vastaan annettuun määräaikaan mennessä, opiskelupaikka peruuntuu.

Opiskelupaikan vastaanotto tapahtuu Opintopolussa joko Oma Opintopolku -palvelun kautta, tai käyttämällä osoitteesta noreply [at] opintopolku.fi mainittua linkkiä. Opiskelija saa tarkemmat ohjeet opiskelupaikan vastaanottoon sähköpostitse. 

Opintojen aloitus

Opinnot alkavat 1.8.2020 ja päättyvät 31.12.2020. Koulutusta ei aloiteta, jos ryhmään ei saada riittävää määrää opiskelijoita.