Valmentavan koulutuksen tavoite ja sisältö

Valmentavan koulutuksen tavoitteena on kehittää korkeakouluopinnoissa tarvittavaa suomen kieltä tasolta B1 tasolle B2, antaa opiskelijalle tarvittavat valmiudet korkeakouluopintoja varten sekä tutustua tiettyyn koulutusalaan. Valmentava koulutus ei anna suoraa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi vaan sinun on haettava tutkinto-opiskelijaksi normaalin hakumenettelyn kautta (esimerkiksi yhteishaku).

Valmentavia koulutuksia järjestetään kolmella koulutusalalla: monialainen, sosiaali- ja terveys sekä tekniikka. Jokainen koulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä, johon sisältyy kuusi 5 opintopisteen opintojaksoa:

 • valmiudet korkeakouluopintoihin
 • kolme suomi toisena kielenä (S2) -opintojaksoa
 • matematiikka
 • englannin kieli ja viestintä

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan työpanosta. Koko koulutus (30 op) vastaa siis keskimäärin 810 tuntia opiskelijan aikaa. 

Syksyllä 2021 alkavat koulutukset

Koulutukset järjestetään ajalla 1.11.2021 - 29.4.2022 verkko-opintoina. Koulutukseen ei voi saada lisäaikaa. Jos koulutus jää kesken, tulee opintoihin hakea uudelleen. Informoimme lähempänä, jos yksittäisille kursseille (max. 25 op.) mahtuu maksullisesti (75e/ 5 op. kurssi) avoimen kautta.

Hakuaika kaikkiin kolmeen koulutukseen oli 9.-20.8.2021, hakuaikaa ei jatketa. Valintakoe järjestettiin etänä 21.-22.9.2021 välisenä aikana. Katso tarkemmat hakuohjeet alta. 

  Verkko-opinnot 

  Syksyllä 2021 alkavat koulutukset toteutetaan verkko-opintoina kaikilla koulutusaloilla. Käytämme opinnoissa erilaisia verkkotyövälineitä, kuten Moodle-oppimisympäristöä ja etäkokousvälineitä, kuten Zoomia ja Teamsiä. 

  • Mitä tarvitsen opiskeluun verkossa?
   Tarvitset opintoihin tietokoneen ja kuuloke-mikrofonin, jotta voit osallistua opetukseen verkossa.
    
  • Mitä opinnot pitävät sisällään?
   Opiskelet verkossa yhdessä muiden kanssa ja myös itsenäisesti. Opinnot sisältävät opetustunteja verkossa opettajien ja toisten opiskelijoiden kanssa ennalta sovittuna ajankohtana. Tapaat opiskelukavereitasi myös pienryhmässä verkossa.

   Opinnot ovat täysipäiväistä opiskelua (30 op) eli sinun tulee varata niihin aikaa. Verkossa tapahtuvaan opetukseen osallistuminen on tärkeä ja myös pakollinen osa opintojen suorittamista. Opetustunnit pidetään arkipäivisin päiväaikaan verkossa.

  Tammikuussa 2022 alkava koulutus

  Koulutus järjestetään ajalla 10.1. - 31.5.2022. Hakuaika on 26.10.-2.11.2021. Valintakoe on 2.12.2021. Lue tarkemmat hakuohjeet keväällä 2022 alkavaan koulutukseen alta.

  Hakuohjeet

  Hakuohjeet syksyllä 2021 sekä keväällä 2022 alkavaan koulutukseen on julkaistu. 

  Opintojen hinta ja tukimahdollisuudet

  Valintakokeella valmentavaan koulutukseen (30 op) hyväksytyille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomat (0 euroa). Lisäksi sinulla on mahdollisuus hakea näitä tukia:

  • Opintotuki: 

   Maahanmuuttajille suunnattu kouluopintoihin valmentava koulutus on oikeuttanut opintotukeen 1.8.2014 alkaen. Opintotuki myönnetään päätoimisten opintojen keston ajalle.

   Valmentavaan koulutukseen käytettyjä korkeakoulutukikuukausia ei oteta huomioon tutkinto-opintojen enimmäistukiajassa. Ne otetaan kuitenkin huomioon kaikkien korkeakouluopintojen kokonaistukiajassa. Lisätietoja saa KELAn sivuilta, sekä Metropolian opintotukineuvonnasta: 040 522 2718, opintotuki [at] metropolia.fi.

  • Työttömyysetuudella opiskelu:

   Jos olet työtön, voit lukea lisää työttömyysetuudella opiskelusta TE-palveluiden sivulta. Jos haet/olet hakenut valmentavaan koulutukseen, informoi siitä oman työllisyyspalveluiden/TE-palveluiden yhteyshenkilöäsi. Jos sinut hyväksytään valmentavan koulutuksen opiskelijaksi, sinun tulee ensin ottaa opiskelupaikka vastaan Opintopolussa. Sen jälkeen voit lähettää Metropolian hakijapalveluihin turvapostitse täydennettäväksi TEM621/KK621-lomakkeen, johon olet täyttänyt valmiiksi hakijan tiedot (1.laatikko). 

  Yhteystiedot

  Koulutuksen sisältöön liittyvät asiat: Opiskelijavalinnan koordinaattori katja.j.rahikainen [at] metropolia.fi

  Hakemiseen liittyvät asiat: Metropolia Ammattikorkeakoulun hakijapalvelut: hakijapalvelut [at] metropolia.fi