Manna Han: Korkeakouluopintoihin valmentavan MaVa-koulutuksen kautta kohti psykoterapeutin ammattia

12.9.2023 - 12:00

Kasvokuva Manna Hanista.Kiinasta Suomeen muuttanut Manna Han osallistui syksyllä 2022 maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentavaan koulutukseen, lyhyemmin MaVa:an. Hän toivoo jonain päivänä voivansa toimia psykoterapeuttina. Manna muutti Suomeen vuonna 2021 puolison töiden perässä, ja halusi ensi töikseen opetella suomen kielen. Suomen kielen opettaja vinkkasi Mannalle Metropolian MaVa-valmentavasta koulutuksesta, johon hän päätyi hakemaan.

Manna on käynyt Kiinassa lukion ja yliopiston, ja on vuonna 2008 valmistunut elektroniikan ja teknologian maisteriksi sähkömagneettisten kenttien ja mikroaaltojen alalta. Mannaa kuitenkin alkoi kiinnostaa psykologia: vuonna 2016 Manna kävi Kiinassa councelor therapistin koulutuksen, ja valmistumistaan seuraavana vuonna hän aloitti työskentelyn psykologisena neuvonantajana. Nyt Manna tähtää Suomessa kohti sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan opintoja, joista voisi edetä psykoterapeutin koulutukseen.

Tavoitteena vahva suomen kieli ja työskentelyvalmiudet Suomessa

Manna osallistui puolen vuoden mittaiseen MaVa-valmentavaan koulutukseen, sillä hän halusi oppia vahvan suomen kielen ja opiskella sekä käydä töissä suomea käyttäen. Mannalla oli etäopiskelutunteja noin 2-4 päivää viikosta, ja lisäksi itsenäistä työtä oli jonkin verran. Opinnoissa suomea piti harjoitella niin kirjoitustöiden kuin puhumisenkin kautta. Valmentavassa koulutuksessa oli osallistujia monista eri taustoista, ainakin venäläisiä, kiinalaisia, ranskalaisia ja englantilaisia opiskeli Mannan kanssa samaan aikaan.

Valmentavasta koulutuksesta parhaiten mieleen on Mannalle jäänyt suomen kielen opettaja Tiia, joka oli erittäin hyvä työssään ja jonka tunteja oli helppo seurata. Osa muista opettajista puhui tosi nopeasti, joka aiheutti haasteita Mannalle. Puhutun kielen tuottaminen oli valmentavan koulutuksen aikana haastavinta, sillä puhuessa ei ehdi miettimään sanavalintoja kovin tarkkaan. Hoitotyön etiikka ja matematiikka taas olivat mieluisia aiheita.

MaVa-valmentavan koulutuksen tavoitteena on antaa maahanmuuttajataustaisille henkilöille hyvät valmiudet korkeakouluopintoihin. Koulutuksessa käydään läpi esimerkiksi suomalaisten korkeakoulujen toimintatapoja, viestimistä ja ryhmätyötaitoja sekä oman mielipiteen ilmaisua ja itsereflektointia. Suomen kieltä opiskellaan ahkerasti, ja tavoitteena on, että koulutuksen suorittaneen suomen kielen taito olisi CEFR-tasolla B2. Myös matematiikka ja englanti kuuluu valmennuksen sisältöön.

Manna osallistui MaVa-koulutukseen syksyllä 2022 ja haki syksyn 2023 yhteishaussa opiskelemaan terveydenhoitajaksi ja sairaanhoitajaksi ammattikorkeakouluun. Hän haaveilee, että voisi terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan pohjakoulutuksella hakeutua psykoterapeuttikoulutukseen mahdollisimman nopeasti ja päästä sitä kautta psykoterapeutin ammattiin.

Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Valmentavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle tarvittavat valmiudet korkeakouluopintoja varten ja kehittää korkeakouluopinnoissa tarvittavaa suomen kieltä tasolta B1 tasolle. Valmentava koulutus ei anna suoraa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi vaan opiskelijan on haettava tutkinto-opiskelijaksi normaalin hakumenettelyn kautta, esimerkiksi yhteishaussa.

Metropolia AMK:lla on kokemusta valmentavan koulutuksen järjestämisestä jo vuodesta 2010. Koulutusta kehitetään saatujen palautteiden perusteella. Valmentava koulutuksemme perustuu valtakunnallisiin suosituksiin.

Lue lisää koulutuksesta Metropolian verkkosivuilta.