Perustiedot

Kesto / Ajankohta
9.1-26.5.2023
Laajuus
35 op
Aloituspaikat
30
Hinta
maksuttomia

Vain 30 opiskelupaikkaa tarjolla - ilmoittaudu mahdollisimman pian!

Yli 90 % Career Boostiin osallistujista on saanut työ- tai harjoittelupaikan

Ohjelman sisältö

 • Alan asiantuntijan tekemä osaamisen kartoitus
 • Ammattimaiset talouden opinnot, jotka tehdään intensiivisesti, yhdessä sitoutuneen ja korkeastikoulutetun ryhmän kanssa
 • Pääset kehittämään suomen kielen taitojasi, uravalmiuksiasi sekä verkostoitumista paikallisten työnantajien kanssa

Opinnot 

 • Ulkoinen laskentatoimi (5 op)
 • Sisäinen laskentatoimi (5 op)
 • Liiketoiminnan analytiikka ja työkalut (10 op)
 • Työelämäyhteistyö ja uravalmennus (5 op)
 • Ammatillinen suomi (10 op)

Toteutus ja aikataulu

 • Kesto: 9.1.-26.5.2023
 • Laajuus: 35 opintopistettä
 • Opetuskieli suomi
 • Lähiopetus Myyrmäen kampuksella, Leiritie 1, Vantaa. Opetus sisältää myös itsenäisiä verkko-opintoja
 • Aloituspaikat: max. 30
 • Opinnot ovat maksuttomia

Valintakriteerit

 • Vieraskielinen (äidinkieli muu kuin suomi, ruotsi tai saame)
 • Ulkomailla suoritettu liiketalouden korkeakoulututkinto tai siihen verrattavissa oleva tutkinto​ ja talousalan työkokemus
 • vähintään B1-taso suomen kielessä
 • Halu kehittää osaamistaan ja kyky oma-aloitteiseen ja itsenäiseen oppimiseen
 • Motivaatio työllistyä oman alan tehtäviin Suomessa

Haku ohjelmaan

Ohjelmaan haku on käynnissä - Ilmoittaudu nyt!

 1. Tarkista ensin, että kuulut ohjelman kohderyhmään
 2. Ilmoittaudu verkkolomakkeella SIMHE-uraohjauskeskusteluun
 3. SIMHE-uravalmentaja kartoittaa kanssasi opinto- ja työtaustaasi, uratavoitteitasi sekä soveltuvuuttasi ohjelmaan.
 4. Oman alasi asiantuntija arvioi kanssasi ammatillista osaamistasi, aiempia opintojasi ja työkokemustasi sekä vertaa näitä alasi vaatimuksiin Suomessa. Keskustelun pohjalta asiantuntija laatii sinulle henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS).
 5. Jos olet työtön: Muista hyväksyttää opintosuunnitelmasi aina oman asuinkuntasi työllisyyspalveluissa ennen opintojen aloittamista. Saat samalla vahvistuksen työttömyysetuuden ehdoista opintojen aikana.

Opiskelijoiden palautetta Career Boost opinnoista:

Palautteet