Get Work Vantaa -hanke

Vieraskielisten työllistymisen, urapolkujen ja työyhteisöjen kansainvälistymisen edistämiseksi

Get Work Vantaa -hankkeessa luodaan yhteistyössä kunnan ja ammattikorkeakoulujen kanssa uusi toimintamalli, jonka avulla madalletaan vieraskielisten maahanmuuttaneiden työllistymisen kynnystä ja rakennetaan Suomen työpaikoilla vahvempaa monikulttuurisuusosaamista.

Aika

Projektiaika 1.6.2023-31.12.2024

Rahoitus

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+). Ulkopuolinen rahoitusosuus 75 %

Toteuttajat

Get Work Vantaa -hanke on yhteishanke, jonka päätoteuttaja on Vantaan kaupunki ja osatoteuttajina toimivat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Laurea-ammattikorkeakoulu.

Tavoitteet

Hankkeessa kehitetään uusi toimintamalli englanninkieliselle ura- ja työllisyyspalvelulle, jolla edistetään vieraskielisten työllistymistä ja osaamisen kehittämistä sekä tuetaan Vantaan ja lähiseudun työnantajia työyhteisöjen kansainvälistymisessä ja monikulttuurisuusosaamisen lisäämisessä. Tavoitteena on luoda work first -malli, jossa vieraskieliset työllistyvät matalalla kynnyksellä jo Suomeen tulon varhaisessa vaiheessa. Hankkeessa kehitetty toimintamalli sovitetaan vakiintuneeksi osaksi Vantaan TE-palveluiden tarjontaa, kun työllisyyspalvelut siirtyvät kuntien vastuulle 1.1.2025 alkaen.

Kohderyhmä

  • Henkilöasiakaskohderyhmää ovat Vantaalla asuvat tilapäisen oleskeluluvan saaneet ukrainalaiset ja muut vastikään Suomeen muuttaneet vieraskieliset, jotka haluavat työllistyä, edetä urallaan ja kehittää osaamistaan.
  • Yritysasiakaskohderyhmään kuuluvat erityisesti Vantaalla ja sen lähialueilla toimivat pienet ja keskisuuret yritykset, jotka haluavat kansainvälistää työyhteisöään ja lisätä monikulttuurisuusosaamistaan
  • Asiantuntijakohderyhmää ovat työllisyyspalveluissa ja maahanmuuttajille suunnatuissa palveluissa toimivat ammattilaiset, jotka haluavat lisätä valmiuksiaan edistää vieraskielisten työllisyyttä, tunnistaa maahanmuuttajien osaamista ja osaamistarpeita sekä tukea työnantajia vieraskielisen työvoiman rekrytoinnissa ja työyhteisön kansainvälistymisessä

Lisätietoja

Lisätietoja hankkeesta ja ajankohtaisista asioista saa hankkeen nettisivuilta Vantaa.fi/getwork