Talent Helsinki 2022 - 2023

Tavoite

Talent Helsinki 2022-2023 -hankkeen tavoitteena oli houkutella Helsinkiin erityisesti työvoimapula-aloilla työskenteleviä ulkomaisia asiantuntijoita ja eri alojen yrittäjiä ja avainhenkilöitä sekä helpottaa alueella jo olevien kansainvälisten osaajien ja heidän perheidensä alueelle asettautumista ja työmarkkinoille kiinnittymistä.

Hanke oli jaettu toiminnnallisesti ja temaattisesti kolmeen eri osioon:
I) kansainvälisten osaajien houkuttelu,
II) kansainvälisen rekrytoinnin ja asettautumisen tuki sekä
III) kansainvälisten osaajien (erityisesti kv-tutkinto-opiskelijoiden) työllistymisen tuki.

Kolmannen hankeosion päätavoitteena oli vahvistaa erityisesti pääkaupunkiseudun korkeakouluissa opiskelevien kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työelämäyhteyksiä sekä jatkokehittää työllistymistä tukevia toimintamalleja yritysten, kaupungin ja koulutusorganisaatioiden välisenä yhteistyönä.

Tavoitteena oli, että hankkeen päättyessä pääkaupunkiseudun suurimmissa korkeakouluissa on otettu käyttöön kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä tehostava International Talent -ohjelma. Lisäksi kansainväliset opiskelijat ovat paremmin verkottuneita alueen yrityksiin, tuntevat innovaatioekosysteemin toimijat, ja heillä on selkeä käsitys alueen työllistymistä tukevista palveluista. Pääkaupunkiseudun korkeakouluyhteistyötä kehitetään yhdessä Espoon ja Vantaan kaupunkien kanssa.

Metropolia toimi osatoteuttajana Helsingin kaupungin koordinoimassa hankkeessa. Metropolia ja Laurea rakensivat ja pilotoivat yhteisen mentorointiohjelman kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille. Mentoreina toimivat korkeakoulujen alumnit.

Toteutusaika

Hanke toteutetaan 1.5.2022 - 30.4.2023 välisenä aikana TEM:n erityisavustuksella.

Hankekumppanit

Hankkeen päätoteuttajana toimii Helsingin kaupunki. Osatoteuttajat ovat Metropolia, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Helsingin seudun kauppakamari ja Helsinki Partners Oy.

Hanke on osa valtioneuvoston Talent Boost -toimenpideohjelmaa ja liittyy hallitusohjelman mukaiseen työ- ja opiskeluperustaisen maahanmuuton, osaajien houkuttelun ja Suomeen kiinnittämisen vahvistamiseen.