Hankkeen rahoittaja

Pk-seudun  korkeakoulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä edistävän osaamiskeskus-palvelukonseptin rakentaminen -projekti (Metropolian Oske-projekti)

Hankkeen ajankohta: 12.6.2020-31.12.2022
Hankkeen toteuttaja: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Hankkeen rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeessa mallinnetaan ja pilotoidaan korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamiskeskustoiminnan palvelukonseptia pääkaupunkiseudulle. Palvelua kehitetään osana Helsingin, Espoon ja Vantaa-Keravan työllisyyden kuntakokeiluja.

Hankkeessa kehitetään pääkaupunkiseudun korkeakoulutetuille maahanmuuttajatyönhakijoille kohdennettuja uraohjaus- ja osaamisen tunnistamisen palveluja sekä täydentäviä alakohtaisia koulutuksia koulutettujen maahanmuuttaneiden osaamisen tunnistamisen, osaamisen kehittämisen ja työllisyyden edistämiseksi.

Kohderyhmä

Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on Helsingin, Espoon ja Vantaa-Keravan kuntakokeilujen alueella asuvat vieraskieliset työttömät työnhakijat, joilla on korkeakoulututkinto ulkomailta. Career Boost sairaanhoitajien pätevöitymisohjelma on kohdennettu lisäksi koulutusta vastaamattomissa tehtävissä työskenteleville ulkomaisille sairaanhoitajille. 

Tavoitteet

Hankeen tavoitteena on 

  • edistää pk-seudun korkeakoulutettujen maahanmuuttaneiden osaamisen tunnistamista ja osaamisen kehittämistä Suomeen työllistymistä
  • tukea korkeakoulutettujen maahanmuuttaneiden osaamista ja uratavoitteita vastaavia koulutus- ja uramahdollisuuksien löytymistä
  • edistää maahanmuuttaneiden integroitumista pääkaupunkiseudulle
  • auttaa pääkaupunkiseudun työnantajia löytämään osaavaa työvoimaa
  • auttaa pääkaupunkiseudun työllisyyden kuntakokeiluja saavuttamaan kohderyhmälle asetetut työllistymistavoittee

Tavoitteena on tuottaa vieraskielisten korkeakoulutettujen työllistymisen tehostamiseksi uusia palvelumalleja, joita voidaan hyödyntää valtakunnallisesti. Projektin asiakasmäärätavoite on 1400 asiakasta vuodessa. 

Tuotetut palvelut

Hankkeessa hyödynnetään ja laajennetaan SIMHE-toiminnassa kehitettyjä toimintamalleja. Lisäksi rakennetaan uusia palveluratkaisuja yhteistyössä pääkaupunkiseudun työllisyyden kuntakokeilujen, alueellisten verkostojen ja työelämän edustajien kanssa.

Hankkeessa tuotetaan

  • uravalmennusta yksilö- ja ryhmäohjauksen muodoissa
  • alakohtaista osaamisen tunnistamista
  • ammatillisen ja suomen kielen osaamisen täydentämistä, uravalmennusta sekä työelämäyhteistyötä sisältäviä Career Boost -koulutuskokonaisuuksia automaatiobisneksen, ICT-alan, kiinteistö- ja rakennusalan sekä taloushallinnon ammattilaisille sekä pätevöitymiskoulutusta sairaanhoitajille

Tulokset

Tuloksena kohderyhmän sekä määrällinen että laadullinen työllistyminen paranee. Hankkeessa mallinnetaan ja tuotetaan integroituja palveluja osaksi pääkaupunkiseudun työllisyyden kuntakokeilujen palveluvalikoimaa. Työnantajat saavat osaavaa työvoimaa. 

Metropolian palvelukokonaisuuden onnistumista arvioidaan korkeakoulun oman laatujärjestelmän sekä ulkopuolisen, valtioneuvoston tilaaman Jouste-hankkeen tutkimuksen kautta.