Pk-seudun korkeakoulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä edistävän osaamiskeskus -palvelukonseptin rakentaminen -projekti (Oske)

Kesto: 12.6.2020-30.6.2023
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö 1,5 milj. euroa

Projektissa mallinnettiin ja pilotoitiin korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamiskeskuspalveluja pääkaupunkiseudulle. Projektissa kehitettiin uraohjaus- ja osaamisen tunnistamisen palveluja sekä täydentäviä alakohtaisia koulutuksia koulutettujen maahanmuuttaneiden osaamisen tunnistamisen, osaamisen kehittämisen ja työllisyyden edistämiseksi.

Projekti oli kehitetty yhteistyössä Helsingin, Espoon ja Vantaa-Keravan työllisyyden kuntakokeilujen kanssa.

Tavoitteet

  • edistää pk-seudun korkeakoulutettujen maahanmuuttaneiden osaamisen tunnistamista, osaamisen kehittämistä ja työllistymistä
  • tukea korkeakoulutettujen maahanmuuttaneiden osaamista ja uratavoitteita vastaavia koulutus- ja uramahdollisuuksien löytymistä
  • edistää maahanmuuttaneiden integroitumista pääkaupunkiseudulle
  • auttaa pääkaupunkiseudun työnantajia löytämään osaavaa työvoimaa
  • auttaa pääkaupunkiseudun työllisyyden kuntakokeiluja saavuttamaan kohderyhmälle asetetut työllistymistavoitteet

Kohderyhmä

Projektin pääasiallinen kohderyhmä on pääkaupunkiseudun alueella asuvat vieraskieliset työttömät työnhakijat, joilla on korkeakoulututkinto ulkomailta.

Tuotetut palvelut

Projektissa tuotetaan ja kehitetään korkeakoulutetuille maahanmuuttajille kohdennettuja palveluja

  • korkeakoulutettujen maahanmuuttajien uravalmennus
  • osaamisen tunnistamista automaatiobisneksen, taloushallinnon, ICT:n, kiinteistö- ja rakennusalan ja sairaanhoidon korkeakoulututkinnon tehneille
  • osaamista ja suomen kielen taitoa täydentäviä Career Boost -koulutusohjelmia automaatiobisneksen, ICT-alan, kiinteistö- ja rakennusalan sekä taloushallinnon aloilla sekä ammatillista pätevöitymiskoulutusta ulkomailla sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneille maahanmuuttajille.

Hankkeen päätösseminaari

Kansainvälisestä osaamisesta ratkaisu Suomen osaajapulaan

Torstaina 20.4. järjestettiin Pk-seudun korkeakoulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä edistävän osaamiskeskus -palvelukonseptin rakentaminen -projektin (Oske) päätösseminaari. Päätösseminaarissa kuultiin niin projektissa mukana olleita toimijoita, kuin projektissa opiskelleen opiskelijankin kokemuksia. Päätösseminaari järjestettiin Metropolian Myllypuron kampuksella, mutta siihen pääsi osallistumaan myös etäyhteyksin.

Tilaisuuden avasi Metropolian rehtori-toimitusjohtaja Riitta Konkola, joka kertoi lyhyesti projektin taustalla olevasta SIMHE-toiminnasta. Hän painotti, että korkeakoulutaustaiset maahanmuuttajat ovat oiva vastaus Suomen osaajapulaan ja näin ollen Oske-projektin kaltainen toiminta ei saisi olla pelkkien hankerahoitusten varassa. Konkola myös korosti, että vaikka kyseinen projekti on loppumassa, mikään ei lopu tähän, vaan työskentely teeman parissa jatkuu.

Seuraavaksi projektipäällikkö Anne Karjalainen kertoi tuloksia ja havaintoja Oske-projektista. Projektin tavoitteena on ollut edistää pääkaupunkiseudun korkeakoulutettujen maahanmuuttaneiden osaamisen tunnistamista, kehittämistä sekä työllistymistä ja tukea asiakkaan osaamista, koulutusta ja uratavoitteita vastaavia koulutus- ja uramahdollisuuksien löytymistä.

Lisäksi tavoitteena on ollut myös edistää maahanmuuttaneiden integroitumista pääkaupunkiseudulle, ja auttaa pääkaupunkiseudun työnantajia löytämään osaavaa työvoimaa. Myös Karjalainen korosti, että toimintoihin tulisi saada jatkuvuutta. Pääkaupunkiseudulla on merkittävä määrä korkeasti koulutettuja ja osaavia maahanmuuttajia ilman töitä. ”On tärkeää sekä yksilön, että yhteiskunnan kannalta, että heidän työllistymistään omaa osaamista vastaaviin tehtäviin saadaan lisättyä”, Karjalainen summasi.

Career Boost -koulutusohjelmat

Oske-projektin yhtenä osana ovat olleet erilaiset Career Boost -koulutusohjelmat, joita Metropoliassa on tarjottu seuraavilla aloilla korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille: automaatiobisnes, ICT, taloushallinto, kiinteistö- ja rakennusala sekä sairaanhoitajat.

Taloushallinnon Career Boost -opinnoista seminaariin saapui kertomaan lehtori Niklas Visanko, joka on ollut mukana projektin toiminnassa alusta lähtien. Visanko kertoi, että tyyppiasiakas on yleensä kauppatieteiden maisteri, jolla on noin 10 vuoden työkokemus kotimaassaan. He ovat yleensä muuttaneet Suomeen puolisonsa työn takia ja olleet poissa työelämästä 4-6 vuotta, esimerkiksi lapsien kanssa kotona. Heidän suomen kielen lähtötasonsa on usein melko matala.

Tyypillisesti asiakkaan tilanne kuitenkin paranee Career Boost -opintojen myötä huomattavasti: hänen suomen kielen taitonsa on hyvä, ja hän on saanut työ- ja haastattelukokemusta sekä laajentanut verkostojaan. Opiskelijoista 86% on opetuksen päättyessä omaa osaamista vastaavissa työtehtävissä. Visanko myös huomautti, että opiskelijat vetävät toisiaan mukanaan työpaikkoihin: he siis auttavat myös itse toisiaan työllistymään.

Seminaarin koskettavin puheenvuoro kuultiin, kun vuoron sai sairaanhoitaja Sahar Tajbakhsh. Hän edusti seminaarissa asiakasryhmää, eli korkeastikoulutettua maahanmuuttanutta. Hän on kotimaassaan Iranissa opiskellut sairaanhoitajan tutkinnon yliopistossa neljässä vuodessa ja työskennellyt sairaaloissa 12 vuoden ajan. Tajbakhsh suoritti Career Boost -sairaanhoitajan pätevöitymisopinnot vuonna 2022.

Sairaanhoitajien työllistymistilanne onkin erinomainen: 95% sairaanhoitajista työllistyy pätevöitymiskoulutuksen jälkeen. Niin kävi myös Tajbakhshille - nykyään hän työskentelee Tampereen yliopistollisessa sairaalassa verisuonikirurgian osastolla sairaanhoitajana.

Tutkimustuloksia korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien integroitumisesta Suomeen

Aalto-yliopistosta paikalla puhumassa oli tutkija Hani Tarabichi. Hän on tehnyt tutkimusta korkeasti koulutetuista maahanmuuttaneista, jonka tiimoilta hän on haastatellut heitä ja selvittänyt, miten he ovat integroituneet ja kotoutuneet Suomeen. Tarabichi korosti esityksessään, että vaikka oppilaitokset ovat lähteneet hyvin mukaan ratkaisemaan maahanmuuttaneiden työllistymisongelmaa, mukaan tarvitaan myös yrityksiä ja organisaatioita - paikkoja, joihin kansainväliset osaajat voisivat työllistyä.

Tiiviimpi yhteistyö valtion ja pääkaupunkiseudun välillä onnistumisen ehdoton edellytys

Viimeisenä seminaarissa puhui Espoon kaupungin maahanmuuttoasioiden päällikkö Teemu Haapalehto. Suurin osa korkeakoulutetuista maahanmuuttajista asuu Helsingissä, Espoossa sekä Vantaalla. Myös Haapalehto korosti puheenvuorossaan hankkeiden lyhytaikaisuutta ja sitä, että toimintojen pitäisi olla pidempiaikaisia. Haapalehto myös toivoo enemmän rahoitusta kansainvälisten maahanmuuttajien työllistymisen tukemiseen.

Karjalainen totesi loppupuheenvuorossaan korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien olevan osaltaan ratkaisu Suomen osaajapulaan, mutta toimintojenkehittämisen.

Päätösseminaarin esitykset ja tallenne

Sairaanhoitajapätevöityjän kokemuksia

Päätösseminaarin tallenne.

Hankkeen loppujulkaisu

Projektin loppujulkaisu Thinglinkissä Kansainvälistä osaamista työelämään - Oske-projekti

Uutisia ja julkaisuja

Career Boost Programme: Helping Foreign Nurses Reach Their Goals (Various Variables -blogi, 6.4.2023)

Entering the labor market in Finland as immigrant - a story of Sufi (Various Variables -blogi, 7.3.2023)

Playing hide and seek with hidden job markets (Various Variables -blogi, 25.1.2023)

Make sure that your CV is as professional as you are (Various Variables -blogi, 17.10.2022)

The Art of Networking – where to start if you don´t know anyone in Finland? (Various Variables -blogi, 25.8.2022)

Dip your toes or just dive right in: the Helsinki region invites you to explore entrepreneurship (Various Variables -blogi, 26.1.2022)

Pätevöitymiskoulutuksella boostia sairaanhoitajapulaan (Monta muuttujaa -blogi, 1.12.2021)

Knowing your skills is crucial for your career how to get started? (Various Variables -blogi, 15.11.2021)

Sustainability: the winning strategy for you, your organisation and all of us (Various Variables -blogi, 28.10.2021)

Nousuhuumaa, mutta ei kaikille – ratkaisuja rakennetaan yhteistyössä (Monta muuttujaa -blogi, 19.10.2021)

Talent hubs in the making: collaborating for a Future Finland (Various Variables -blogi, 21.6.2021)

Vieraskieliset korkeakoulutuksessa — termejä, tavoitteita ja toimenpiteitä (Monta muuttujaa -blogi, 8.4.2021)

Metropolia edistää vieraskielisten asiantuntijoiden työllistymistä osana kuntakokeiluja (uutinen 1.3.2021)

Metropolia rakentaa pääkaupunkiseudun korkeakoulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä edistävän osaamiskeskus-palvelukonseptin (uutinen 15.6.2020)

Lisätiedot

Anne Karjalainen, projektipäällikkö
anne.karjalainen [at] metropolia.fi (anne[dot]karjalainen[at]metropolia[dot]fi)