Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeen ajankohta: 12.6.2020-31.12.2022
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Hankkeen toteuttaja: Metropolia Ammattikorkeakoulu

Hankkeessa mallinnetaan ja pilotoidaan korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamiskeskustoiminnan palvelukonseptia pääkaupunkiseudulle. Palvelua kehitetään osana Helsingin, Espoon ja Vantaa-Keravan kuntakokeiluja.

Kuntakokeilujen asiakkaat saavat Metropoliasta keskitetysti vieraskielisiin osaajiin erikoistuneet asiantuntijapalvelut yhden palveluluukun periaatteella.

Palvelussa korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille annetaan ohjausta ja työkaluja oman työllistymisensä edistämiseen. Heitä myös ohjataan kehittämään osaamistaan tarkoituksenmukaisissa eri oppilaitosten tarjoamissa jatkuvan oppimisen koulutuksissa. Lisäksi Metropolia tuottaa kohderyhmälle räätälöityä osaamisen tunnistamista ja osaamista täydentävää koulutusta seuraavilla aloilla: automaatiobisnes, ICT, taloushallinto, kiinteistö- ja rakennusala sekä sairaanhoitajien pätevöitymiskoulutus.

Kohderyhmä

Hankkeessa tuotettujen palvelujen kohderyhmä on Helsingin, Espoon ja Vantaa-Keravan kuntakokeilujen alueella asuvat vieraskieliset työttömät, joilla on korkeakoulututkinto.

Tavoitteena on ohjata palveluun vuodessa noin 1400 asiakasta.

Tavoitteet

Palvelukokonaisuuden tavoitteena on edistää vieraskielisten asiantuntijoiden

  • Suomeen työllistymistä
  • aiemman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä oman osaamisen kehittämistä
  • verkostoitumista työelämän kanssa.

Palvelu edistää osaavan työvoiman löytymistä suomalaisiin yrityksiin ja muihin työnantajaorganisaatioihin. 

Tuotetut palvelut

Hankkeessa hyödynnetään ja laajennetaan SIMHE-toiminnassa (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) kehitettyjä toimintamalleja. Lisäksi rakennetaan uusia palveluratkaisuja yhteistyössä pääkaupunkiseudun työllisyyden kuntakokeilujen, alueellisten verkostojen ja työelämän edustajien kanssa.

Hankkeessa tuotetaan

  • uravalmennusta yksilö- ja ryhmäohjauksen muodoissa
  • aiemman osaamisen tunnistamista
  • ammatillisen ja suomen kielen osaamisen täydentämistä, uravalmennusta sekä työelämäyhteistyötä sisältäviä koulutuskokonaisuuksia automaatiobisneksen, ICT-alan, kiinteistö- ja rakennusalan sekä taloushallinnon ammattilaisille sekä pätevöitymiskoulutusta sairaanhoitajille

Tulokset

Tuloksena kohderyhmän sekä määrällinen että laadullinen työllistyminen paranee. Hankkeessa tuotetaan integroituja palveluja osana kuntakokeilua. Monitoimijainen, verkostomainen työskentelytapa osaltaan tuottaa työllistymisprosessiin tehokkuutta ja tuloksellisuutta. Asiakkaat saavat laadukkaita kohdennettuja palveluja ja heidän osaaminen saadaan hyödynnettyä työelämässä. Työnantajat saavat osaavaa työvoimaa. 

Metropolian palvelukokonaisuuden onnistumista arvioidaan korkeakoulun oman laatujärjestelmän sekä myös ulkopuolisen, valtioneuvoston tilaaman Jouste-hankkeen tutkimuksen kautta. Tavoitteena on tuottaa vieraskielisten asiantuntijoiden työllistymisen tehostamiseksi uusia palvelumalleja, joita voidaan hyödyntää valtakunnallisesti.