Metropolian Oske-projekti

Hankkeen ajankohta: 12.6.2020-31.12.2022, projketikautta jatkettu 30.6.2023 saakka
Hankkeen toteuttaja: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Hankkeen rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeessa mallinnetaan ja pilotoidaan korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamiskeskustoiminnan palvelukonseptia pääkaupunkiseudulle. Palvelua kehitetään yhteistyössä Helsingin, Espoon ja Vantaa-Keravan työllisyyden kuntakokeilujen kanssa.

Hankkeessa kehitetään pääkaupunkiseudun korkeakoulutetuille maahanmuuttajatyönhakijoille kohdennettuja uraohjaus- ja osaamisen tunnistamisen palveluja sekä täydentäviä alakohtaisia koulutuksia koulutettujen maahanmuuttaneiden osaamisen tunnistamisen, osaamisen kehittämisen ja työllisyyden edistämiseksi.

Kohderyhmä

Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on Helsingin, Espoon ja Vantaa-Keravan kuntakokeilujen alueella asuvat vieraskieliset työttömät työnhakijat, joilla on korkeakoulututkinto ulkomailta. Career Boost sairaanhoitajan pätevöitymisohjelma on lisäksi kohdennettu ulkomailla sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneille maahanmuuttaneille.    

Tavoitteet

Hankeen tavoitteena on 

  • edistää pk-seudun korkeakoulutettujen maahanmuuttaneiden osaamisen tunnistamista, osaamisen kehittämistä ja työllistymistä
  • tukea korkeakoulutettujen maahanmuuttaneiden osaamista ja uratavoitteita vastaavia koulutus- ja uramahdollisuuksien löytymistä
  • edistää maahanmuuttaneiden integroitumista pääkaupunkiseudulle
  • auttaa pääkaupunkiseudun työnantajia löytämään osaavaa työvoimaa
  • auttaa pääkaupunkiseudun työllisyyden kuntakokeiluja saavuttamaan kohderyhmälle asetetut työllistymistavoittee

Tavoitteena on tuottaa vieraskielisten korkeakoulutettujen työllistymisen tehostamiseksi uusia palvelumalleja, joita voidaan hyödyntää valtakunnallisesti.  

Tuotetut palvelut

Hankkeessa hyödynnetään ja laajennetaan SIMHE-toiminnassa kehitettyjä toimintamalleja. Lisäksi rakennetaan uusia palveluratkaisuja yhteistyössä pääkaupunkiseudun työllisyyden kuntakokeilujen, alueellisten verkostojen ja työelämän edustajien kanssa.

Hankkeessa tuotetaan

  • uravalmennusta
  • alakohtaista osaamisen tunnistamista
  • ammatillisen ja suomen kielen osaamisen täydentäviä Career Boost -koulutusohjelmia automaatiobisneksen, ICT-alan, kiinteistö- ja rakennusalan sekä taloushallinnon ammattilaisille sekä pätevöitymiskoulutusta sairaanhoitajille

Tulokset

Tuloksena kohderyhmän sekä määrällinen että laadullinen työllistyminen paranee. Hankkeessa mallinnetaan ja tuotetaan integroituja palveluja osaksi pääkaupunkiseudun työllisyyden kuntakokeilujen palveluvalikoimaa. Työnantajat saavat osaavaa työvoimaa. 

Metropolian palvelukokonaisuuden onnistumista arvioidaan korkeakoulun oman laatujärjestelmän sekä valtakunnallisen Jouste-hankkeen tutkimuksen kautta.