Metropolia edistää vieraskielisten asiantuntijoiden työllistymistä osana kuntakokeiluja

1.3.2021 - 12:00

Metropolia käynnistää 1.3.2021 vieraskielisten asiantuntijoiden työllistymistä edistävän palvelun yhteistyössä Helsingin, Espoon ja Vantaa-Keravan työllisyyden kuntakokeilujen kanssa. Palvelussa pilotoidaan ja kehitetään malleja pääkaupunkiseudulla asuvien vieraskielisten korkeakoulutettujen työllistymisen edistämiseen.

Työllisyyden kuntakokeilujen tavoitteena on edistää entistä tehokkaammin työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista sekä kehittää uudenlaisia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilut on kohdennettu vieraskielisille ja alle 30-vuotiaille työttömille sekä työttömille, jotka eivät ole oikeutettuja ansiosidonnaiseen päivärahaan. Lisää työllisyyden kuntakokeiluista Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla

Metropolian korkeakoulutetuille maahanmuuttajille räätälöidyt SIMHE-palvelut (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) liitetään osaksi pääkaupunkiseudun kuntakokeilujen palveluverkostoa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa kaksivuotisessa hankkeessa. Tavoitteena on ohjata vuositasolla yhteensä 1400 vieraskielistä korkeakoulutettua Metropolian SIMHE-palvelukokonaisuuteen tarjoten monipuolista ja kohderyhmään erikoistunutta tukea työllistymisen edistämiseksi.

Lisää hankkeesta uutisessa 15.6.2020: Metropolia rakentaa pääkaupunkiseudun korkeakoulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä edistävän osaamiskeskus-palvelukonseptin

SIMHE-palveluista työkaluja ja osaamista täydentävää koulutusta työllistymiseen

SIMHE-palveluja on kehitetty vuodesta 2016 lähtien vastaamaan Suomessa asuvien kansainvälisten asiantuntijoiden koulutus- ja työllistymispolkujen haasteisiin. Palveluja on rakennettu tiiviissä alueellisessa ja kansallisessa yhteistyössä sekä työelämäverkostoissa. Vuosien varrella jo 3300 asiakasta on osallistunut yksilö- tai ryhmäohjaukseen Metropolian SIMHE-palveluissa.

Pääkaupunkiseudun työllisyyskokeilujen myötä Metropolian palveluihin ohjattavien asiakkaiden määrä kasvaa merkittävästi. Myös muut kuin kuntakokeilujen kautta tulleet, Suomessa asuvat korkeasti koulutetut maahanmuuttajat voivat edelleen myös hyödyntää Metropolian SIMHE-ohjauspalveluja.

Kuntakokeilujen palvelukokonaisuudessa Metropolian osalta tarjolla on uravalmennuksen lisäksi työpajoja sekä tukea työelämäverkostojen rakentamiseen. Uutena palvelumuotona kuntakokeilujen asiakkaista noin 230 ohjataan vuosittain osaamista täydentävään ja työllistymiseen tähtäävään Career Boost -ohjelmaan. Ohjelma sisältää alan asiantuntijan tekemän osaamisen tunnistamisen, alakohtaisia ja suomen kielen opintoja, uravalmennusta ja -työkaluja sekä työelämäyhteistyötä. Career Boost -ohjelmaa tarjotaan kiinteistö- ja rakennusalan, taloushallinnon, ICT-alan ja automaatiobisneksen asiantuntijoille sekä pätevöitymiskoulutuksena sairaanhoitajille.

Vieraskielisten asiantuntijoiden työllistyminen ratkaisuna Suomen osaajapulaan

Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan Suomessa on vuoteen 2030 mennessä työikäisiä noin 130 000 nykyistä vähemmän.

Osaajapula on erityisen kova jo nyt esimerkiksi ICT-alalla ja terveydenhoidossa. Kevan tuoreen selvityksen mukaan jo tällä hetkellä pelkästään Uudellamaalla tarvitaan 3 500 sairaanhoitajaa lisää. Teknologiateollisuus ry puolestaan on jo pitkään peräänkuuluttanut toimenpiteitä asiantuntijoiden määrän kasvattamiseen teknologiateollisuuteen ja ICT-alalle.

”Osaajapulan ratkaisemiseksi tarvitsemme paitsi suomalaisten ammattilaisten jatkuvaa oppimista tukevia ratkaisuja, myös työperäistä maahanmuuttoa”, toteaa SIMHE-johtaja Heidi Stenberg Metropoliasta.

Samaan aikaan pelkästään pääkaupunkiseudulla on ELY-keskuksen mukaan yli 7800 vieraskielistä korkeakoulutettua työtöntä.

”Tämä epäkohta meidän pitää ratkaista, mikäli haluamme turvata Suomen kestävän kasvun. SIMHE-palveluissa olemme kehittäneet erilaisia ratkaisuja nimenomaan tätä tavoitetta varten. Nyt pääkaupunkiseudun kuntien ja työelämän edustajien kanssa tehtävässä yhteistyössä palvelumme kattavuus kasvaa merkittävästi”, Stenberg korostaa.

Vieraskielisten asiantuntijoiden rekrytoinnin esteenä on usein muun muassa vaatimus suomen kielen osaamisesta tai epäröinti esimerkiksi ulkomaisen tutkinnon soveltuvuudesta työhön. Rekrytointikäytännöissä voi Työterveyslaitoksen mukaan esiintyä lisäksi syrjintää, myös tahattomasti ja tiedostamattomasti. Osaajapulaa ja kansainvälisten osaajien työllistymishaasteita ratkotaan kansallisesti muun muassa poikkihallinnollisessa, työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoimassa Talent Boost -toimenpideohjelmassa.

Korkeakoulut ja uudenlaiset oppimisratkaisut osaamisen kehittäjinä

Korkeakoulut ovat avainasemassa osaamisen kehittämisessä ja jatkuvan oppimisen tukemisessa eri kohderyhmille.

”Metropolia on sitoutunut etsimään ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin ja rakentamaan kestävää tulevaisuutta. SIMHE-palveluiden kytkeminen osaksi työllisyyden kuntakokeiluja on erinomainen esimerkki sitoutuneisuudestamme ja osaamisestamme. Kehitämme jatkuvasti myös muita ratkaisuja työllisyysasteen nostamiseksi, esimerkiksi toimintamalleja kansainvälisten tutkinto-opiskelijoidemme Suomeen työllistymiseksi. Myös ohjelmistoalan kipeään osaajapulaan vastaava, viiden ammattikorkeakoulun yhteinen AMKoodari-koulutus on ollut menestys”, kertoo Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola.

Hallituksen tavoitteleman 75 prosentin työllisyysasteen saavuttamiseksi tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä ja rakenteellisia muutoksia. Korkeakouluilla on asiantuntemusta kehittää räätälöityjä osaamista täydentäviä kokonaisuuksia. Työllistymisen edistämiseksi tarvitaan kuitenkin myös monitasoista yhteistyötä työelämän edustajien, kaupunkien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Työllisyyden kuntakokeiluissa tarkoituksena on kehittää uudenlaisia verkostoissa tuotettavia palveluja. Metropolian palvelukokonaisuuden onnistumista arvioidaan korkeakoulun oman laatujärjestelmän sekä myös ulkopuolisen, valtioneuvoston tilaaman JOUSTE-hankkeen tutkimuksen kautta. Tavoitteena on tuottaa palvelumalleja pitkällä tähtäimellä vieraskielisten asiantuntijoiden työllistymisen tehostamiseksi.

Lisätiedot

Heidi Stenberg, SIMHE-johtaja
Katso Heidin tiedot People Finderissa

Anne Karjalainen, projektipäällikkö
Katso Annen tiedot People Finderissa

Pääkaupunkiseudun osaamiskeskustoiminnan kehittäminen -hankkeen verkkosivu