Ohjaus- ja neuvontapalvelut

Ohjaus- ja neuvontapalvelut tarjoaa sinulle erilaisia vaihtoehtoja, joiden avulla voit suunnitella mitä opintoja voisit tehdä korkeakoulussa täydentääksesi aiempaa osaamistasi. Voit miettiä aivan uusia koulutuspolkuja itsellesi ja ohjauksen avulla voit myös pohtia, millaisia mahdollisuuksia sinulla on työllistyä omalle alallesi Suomessa. Ohjauspalvelut on tarkoitettu sinulle, jos asut jo Suomessa ja olet suorittanut toisen asteen tutkinnon, opiskellut korkeakoulussa tai olet jo suorittanut korkeakoulututkinnon.

Mitä on ohjaus?

Ohjauksen tarkoituksena on auttaa sinua löytämään itsellesi sopivan opiskelu- tai urapolun. Ohjaus ei anna valmiita vastauksia, vaan ohjauksen tarkoituksena on auttaa sinua hahmottamaan omaa osaamistasi sekä vahvuuksia ja heikkouksiasi.

Voit saada ohjausta haluamallasi ja sinulle sopivalla tavalla:

 • tutustumalla tällä sivustolla oleviin erilaisiin osaamisen tunnistamisen menetelmiin ja eri linkkeihin
 • laittamalla kyselyn sähköpostitse osoitteeseen simhe-info [at] metropolia.fi
 • varaamalla ajan henkilökohtaiseen ohjauskeskusteluun
 • HUOM! Pyrimme vastaamaan viestiisi viikon sisällä (paitsi kun lomailemme).

Henkilökohtainen ohjauskeskustelu

Voit varata itsellesi ajan henkilökohtaiseen ohjauskeskusteluun, jossa käymme yhdessä läpi aiempia opintojasi sekä toiveitasi kouluttautumisen ja työllistymisen suhteen. Tarjoamme ohjausta suomeksi, englanniksi ja saksaksi. Lisäksi ranskaa on mahdollista käyttää tarvittaessa keskustelun apukielenä. Toistaiseksi voimme sopia verkko- tai puhelinkeskustelun.

Varaa aika sähköpostitse simhe-info [at] metropolia.fi

Pohdi seuraavia asioita, ennen kuin tulet ohjauskeskusteluun:

 1. Mitä olen aiemmin opiskellut ja mitä osaamista minulla on?
 2. Olenko kiinnostunut täydentämään aiempia opintojani esimerkiksi tekemällä yksittäisiä kursseja?
 3. Olenko kiinnostunut opiskelemaan kokonaan uuden alan?
 4. Mitä haluan tehdä työkseni?
 5. Millainen elämäntilanne minulla on tällä hetkellä?

SIMHE-Metropolian asiakasrekisteri

SIMHE-Metropolia kerää tietoja asiakkaasta SIMHE-Metropolian asiakasrekisteriin asiakaspalvelua ja toiminnan tilastointia varten. Asiakkaasta kerättävät tiedot on eritelty SIMHE-Metropolian asiakasrekisterin rekisteriselosteessa. Asiakkaan sähköpostia käytetään ainoastaan SIMHE-Metropolian asiakaspalvelua varten.

Lisätietoa löydät SIMHE-Metropolian asiakasrekisterin rekisteriselosteesta

Haluatko saada tietoa tulevista koulutuksista, rekrytointitapahtumista ja muista SIMHE-Metropolian palveluista? Jos kyllä, niin liity sähköpostilistallemme täyttämällä yhteystietolomake

Guidance Generalia -ohjausluento

Guidance Generaliassa muun muassa

 • tutustut suomalaiseen koulu- ja korkeakoulujärjestelmään
 • saat vastauksia kysymyksiisi: mitä ja missä voit opiskella turvapaikanhakijana ja maahanmuuttajana
 • saat tietoa siitä, miten voit hakeutua opiskelemaan korkeakoulutukseen
 • saat tietoa siitä, mitä sinun tulee pohtia opintoja suunnitellessasi

Guidance Generalia -tilaisuuksissa pääsääntöisesti käytettävät kielet ovat suomi ja englanti.

Pidätämme oikeuden muutoksiin koskien luentojen sisältöä ja ajoitusta

Guidance generalia -luennot järjestetään toistaiseksi verkossa (tilanteen salliessa kuitenkin Metropolia Ammattikorkeakoulun Myllypuron kampuksella, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki).

Syksyn 2020 Guidance Generalia -luennot

Guidance Generalia -luennot pidetään toistaiseksi ainoastaan verkossa
 

Ma 7.12.2020 klo 13-15 (vain englanniksi)
Näin onnistut työhaastattelussa
- Kuinka valmistautua haastatteluun - sekä kasvokkain että verkossa?
- Mitä odottaa työhaastattelulta?

Ilmoittaudu viimeistään 3.12. tällä lomakkeella: https://www.lyyti.in/Guidance_Generalia_Nain_onnistut_tyohaastattelussa_6472/fi
 

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Jos sinulla on aihe-ehdotuksia vuoden 2021 Guidance Generalioihin, otamme vinkkejä mielellämme vastaan: simhe-info[a]metropolia.fi. 


***

MENNEITÄ TAPAHTUMIA:

 • 23.11.2020 (vain englanniksi) Hakeminen suomalaisten korkeakoulujen englanninkielisiin maisteriohjelmiin: syksyllä 2021 alkavat opinnot 
 • 9.11.2020 (vain englanniksi) Hakeminen suomalaisten korkeakoulujen englanninkielisiin kandidaattiohjelmiin: syksyllä 2021 alkavat opinnot
 • 19.10.2020: Osaamisen tunnistaminen, sanoittaminen ja kehittäminen
 • 5.10.2020: Näin rakennat All-Star -tason LinkedIn-profiilin
 • 14.9.2020: Tukea sosiaali- ja terveysalalle työllistymiseen
 • 7.9.2020:   Korkeakoulujen syksyn 2020 yhteishaku: hakeminen tammikuussa 2021 alkaviin tutkintoihin
 • 10.8.2020: Rekrytoijan vinkit: Tehoa työnhakuun! Toteutettu yhteistyössä Adeccon ja Spring Housen rekrytoinnin asiantuntijoiden kanssa.
 • 15.6.2020: Opiskelu suomalaisessa korkeakoulussa

Osaamisen tunnistaminen SIMHE-Metropoliassa

Mitä on osaamisen tunnistaminen?

Osaamisen tunnistamisen tarkoituksena on kartoittaa, mitä osaamista sinulle on kertynyt aiemmista korkeakouluopinnoistasi tai jo mahdollisesti suorittamastasi korkeakoulututkinnosta sekä myös työkokemuksen kautta.

Päätavoitteena on, että voisimme nopeuttaa kotiutumistasi suomalaiseen yhteiskuntaan sekä edesauttaa pääsemistäsi korkeakoulutukseen tai työelämään. Olet voinut hankkia osaamista monella eri tavalla. Osaamista kertyy esimerkiksi opiskelemalla, tekemällä työtä tai harrastuksien kautta. Osaaminen ei näy pelkästään koulu-, opiskelu- tai työtodistuksissa.

Osaamisen tunnistaminen on hyvä askel perus- tai jatko-opintoihin sekä väline hakeutuessasi omalle työuralle. Osaamisen tunnistamisessa käytetään erilaisia välineitä, ”työkaluja”. Osaamisen tunnistamisessa saaduista tuloksista alkaa muodostua osaamisprofiilisi.

Osaamisen tunnistamisen palvelut korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille tekniikan ja liiketalouden koulutusaloilla

Olemme järjestäneet osaamisen tunnistamista keväästä 2016 alkaen tekniikan ja liiketalouden koulutusaloilla. Osaamisen kartoitus toteutetaan keväällä 2020 SIMHE-polku -hankkeen yhteydessä.

Tietoa ja menetelmiä osaamisen tunnistamiseen

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) korkeakoulussa

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT) on nostettu valtakunnallisesti korkeakoulujen yhteiseksi koulutuksen kehittämisen kohteeksi tukemaan opiskelijan elinikäistä oppimista.

Korkeakouluun hakeneella ja siellä opiskelevalla on mahdollisuus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä tai miten osaaminen on hankittu. Osaamisen tulee vastata tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman osaamistavoitteita.

AHOT tulee sinulle ajankohtaiseksi sitten, kun olet saanut opiskelupaikan korkeakoulussa tutkinto-opiskelijana tai joissain tapauksissa myös avoimen ammattikorkeakoulun tai yliopiston opiskelijana.

Tutkintojen tunnustaminen ja kansainvälinen vertailu Suomessa

Tutkinnon tunnustaminen tarkoittaa, että opiskelutodistuksesi tarkistetaan ja sitä verrataan suomalaiseen vastaavaan koulutukseen. Vastaavuustarkistus ja tunnustaminen tehdään Suomessa Opetushallituksessa.

Lue lisää tutkintojen tunnustamisesta Suomessa

Mikäli sinulla on sosiaali- tai terveydenhoitoalan tutkinto, sen tunnustamisesta ja vertailtavuudesta vastaa Suomessa Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto)

Lue lisää Valviran käytänteistä

Osaamisen tunnistamisen ja arvioinnin keskeiset periaatteet

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus tarkoittavat sitä, että kaikilla taustastaan riippumatta on samat mahdollisuudet osaamisensa tunnistamiseen ja arviointiin.

Ohjaus on tärkeä osa osaamisen tunnistamista ja arviointia. Ohjaus tarkoittaa sitä, että sinun kanssasi  keskustellaan ja sovitaan yhdessä, miten etenet jatkossa eteenpäin joko opintojen jatkamisessa, opintoihin pyrkimisessä tai työelämään hakeutumisessa.

Ongelmissa auttaminen ja ratkaisujen löytäminen on tärkeä osa osaamisen tunnistamisesta ja arviointia. Sinulla voi olla erilaisia tekijöitä, jotka hidastavat tai estävät opiskelua tai kokoaikaista työskentelyä. Näihin ongelmiin pyritään löytämään sinulle sopiva ratkaisu ja etenemistapa.

Osaamisen tunnistamisen menetelmiä

Osaamista voidaan tunnistaa ja arvioida monella eri tavalla. Lähes aina käytetään paria eri tunnistamisen keinoa. Keinot ja välineet riippuvat koulutuksesta ja työurasta. Insinöörityössä ja sosiaalityössä keinot ovat erilaiset, samoin esimerkiksi vaatetussuunnittelijan tai graafikon työssä/opinnoissa.

Alla on esimerkkejä osaamisen tunnistamisen ja arvioinnin ”työkaluista”. Niistä saat käsityksen eri tavoista tunnistaa osaamista. Alla olevien lisäksi on paljon muitakin keinoja osaamisen tunnistamiseen.

Osaamisen tunnistamisen menetelmiä

Itsearvionti

Oma näkemyksesi osaamisestasi. Itsearviointi voi olla monipuolinen lomake, jossa täytät esimerkiksi asteikolla 1–5 osaamisesi tason. Itsearviointi voi olla myös kirjoittamasi teksti omasta osaamisestasi. Itsearviointi toimii usein pohjana muiden arviointimenetelmien käyttämiselle. Itsearviointi on peili siitä, miten näet osaamisesi ja mitä teet ”oikeassa” tilanteessa. 

Ammatillinen keskustelu/haastattelu

Kollegoiden välinen keskustelu, jossa käy esiin, kuinka hyvin ymmärrämme toisiamme ammatillisesti. Tätä tapaa käytetään usein haastatteluissa.

Todellinen tai simuloitu työpaikkatyöskentely

Olet oikeassa työpaikassa tekemässä oman ammattialasi työtä hetkellisesti. Joskus työpaikkatyöskentely on järkevää ja mahdollista simuloida. Silloin se tarkoittaa, että teet joitakin työtehtäviä ammattikorkeakoulun laboratoriossa tai studioissa. Olosuhteet vastaavat oikeaa työympäristöä.

Ammatillinen portfolio

Kokoelma tekemistäsi töistä ja oma arviosi onnistumisestasi. Portfolion tulee olla tiivis ja kertoa olennainen osaamisesi työnäyttein. Näytteet voivat olla sekä varsinaisista töistäsi että opiskelutöistäsi. Portfolio sisältää aina ansioluettelosi eli CV:n. Portfolio on hyvä osaamisen tunnistamisen väline, kun sinulla on kattavasti työnäytteitä.

Kirjalliset tehtävät

Omiin työtehtäviin liittyviä tehtäviä. Myös erilaiset tenttityyppiset tehtävät ovat mahdollisia. Maahanmuuttajien osaamista tunnistettaessa suullinen tentti voi olla parempi vaihtoehto kuin kirjallinen.

Vuorovaikutus ja ryhmätyöskentely

Keino selvittää ongelmanratkaisuosaamista. Tehtävään voisi kuulua myös esityksen tekeminen siitä, miten ratkaisuun päädyttiin.

Harjoitustyö

Tekemistä, lukemista, tiedon hakemista, suunnittelua tai jotakin muuta. Työ voidaan tehdä yksin tai ryhmässä. Työhön voi liittyä ohjausta, tai se tehdään täysin itsenäisesti. Arviointi voi tapahtua vertaisryhmässä.

Kuvien käyttö

Sopii tilanteisiin, joissa kielitaitoa ei tarvita ja ammatillista taustaa tunnistetaan kuvien avulla. Näin voidaan edetä yhä tarkempiin ammattikuviin. Tätä keinoa voidaan käyttää myös koulutustaustan selvittämisessä. Kuvien käyttö on hyvä keino myös sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen ja -roolien tunnistamisessa. Yksi käytetty menetelmä on esimerkiksi kuvien projektiivinen käyttö, josta on useita sovelluksia.

Verkkotyöskentely ja -arviointi

Soveltuu hyvin digitaalisen osaamisen kartoittamiseen. Se on myös nopea keino selvittää ammatillista osaamistasi rasti ruutuun -periaatteella.

Vertaisarviointi

Voi olla osana lähes mitä tahansa arviointimenetelmää. Siinä arvioidaan toisten samassa tilanteessa olevien tuotoksia tai toimintaa. Arviointia voi tukea antamalla osallistujille arviointiohje siitä, mihin erityisesti tulisi kiinnittää huomiota. Vertaisarviointi kehittää osallistujien taitoa arvioida omaa työskentelyään. Vertaiset voivat antaa palautetta samalta tasolta toisilleen. Vertaispalaute yleensä kannustaa tekemään työn paremmin, kun tietää, että toiset tulevat arvioimaan sitä.

Mind Map eli miellekartta

Miellekartta (Mind map) on graafinen esitys jostakin asiasta. Miellekarttaan ei kirjoiteta kaikkea yksityiskohtaisesti, vaan siihen poimitaan avainsanoja. Niistä voi arvioida kykyä hahmottaa asiakokonaisuutta. Miellekartan arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, miten monipuolisesti asia on esitetty. Miellekarttoja voi yhdistää muihin arviointimenetelmiin.

Suomen kielen opintoja

Suomen kielen kursseja Metropolian avoimessa ammattikorkeakoulussa

Haluatko oppia suomea ja parantaa työllistymismahdollisuuksiasi? Tule opiskelemaan Metropolian avoimeen AMKiin!

Perustaso (A1-A2):

 • XX00EL11-3002 Suomi 2 (A2.1), 15.1.-16.4.2021
 • XX00EL29-3002 Suomen kielen YKI-perustason harjoituksia 2 (A2.1), 13.4.-18.5.2021 (Ilmoittautuminen alkaa myöhemmin.)


Huomio! Jos olet tutkinto-opiskelija Metropoliassa, ilmoittaudu kursseille täällä.

Lue lisää Metropolian avoimesta AMK:ista.
Katso peruutusehdot.

Muita suomen kielen kursseja

InfoFinland tarjoaa hakukoneen, jolla voi etsiä itselle sopivan suomen kielen kurssin pääkaupunkiseudulla sekä myös Tampereella ja Turussa.

Finnishcourses.fi-sivulla voit etsiä suomen kielen kursseja. 

Kotisuomessa.fi -verkkopalvelu. Monipuolinen, laaja ja kommunikatiivinen materiaali suomen kielen opiskeluun.

Axxell kielikoulutusta maahanmuuttajille

Suomi taskussa: Opi suomea videoiden avulla

WordDive: Suomea maahanmuuttajille. Ilmainen suomen kielen itseopiskelupaketti.

InfoFinlandin sivuilta löydät verkosta löytyviä kursseja ja materiaaleja.

Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus - kursseja avoimessa AMK:issa

Metropolia Ammattikorkeakoululla toteutuu keväällä 2021 verkossa Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille sosiaali- ja terveysalan ryhmä.

Jos ryhmään jää tilaa, avaamme rajallisen määrän paikkoja avoimen AMK:n kautta kursseille suomi 1-3, matematiikka ja englanti. Jos kurssit tulevat avoimen AMK:n tarjontaan, päivitetään tieto tälle sivulle vuoden vaihteessa.

 • Englannin kurssille osallistujalla tulee olla eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1 vastaavat englannin kielen taidot
 • Muille kursseille osallistujalla tulee olla eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1 vastaavat suomen kielen taidot

Hinta on 75 euroa/ 5 opintopisteen kurssi. Kursseille ilmoittautumisaika päättyy kaksi viikkoa ennen kyseisen kurssin alkua tai kun opiskelupaikat loppuvat (kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä), kannattaa ilmoittautua myös varasijalle.

Koulutuspolkuja

Opintopolku.fi

Opintopolku-portaalia ylläpitää Opetushallitus. Suomalaiset oppilaitokset ja korkeakoulut ylläpitävät Opintopolussa omien koulutustensa tietoja.

Opintopolku tarjoaa helppokäyttöisiä, luotettavia ja turvallisia palveluita elinikäisen ja yksilöllisen oppimispolun suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opintopolku sisältää tietoa tutkinnoista ja ammateista sekä opiskelusta eri oppilaitoksissa. Sen kautta voi löytää koulutusvaihtoehtoja ja hakea niihin.

Tutustu Opintopolku.fi -järjestelmään

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Metropoliassa on mahdollista opiskella maahanmuuttajille tarkoitetuissa valmentavissa opinnoissa, jotka tutustuttavat sinut ammattikorkeakouluopiskeluun Metropolian eri koulutusaloilla. Opetuskieli on suomi.

Tutustu Metropolian maahanmuuttajille suunnattuihin koulutusmahdollisuuksiin

Metropolian avoin ammattikorkeakoulu

Avoin ammattikorkeakouluopetus on ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaista, kaikille avointa opetusta pohjakoulutuksesta, työkokemuksesta ja iästä riippumatta. Opetuskielinä on suomi ja englanti opintotarjonnasta riippuen.

Tutustu Metropolian avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaan.

Koulutusvaihtoehtoja maahanmuuttajille

Mamuko.fi-sivulta löydät kootusti tietoa eri maahanmuuttajakoulutuksista

Avoimen ammattikorkeakoulun/yliopiston opintoja

Tietoa avoimen ammattikorkeakoulun tai yliopiston opinnoista on kunkin korkeakoulun omilla sivuilla. Huomioithan, että jokaisella oppilaitoksella on oma ilmoittautumis- ja maksukäytäntönsä. Alla linkit eri avoimien ammattikorkeakoulujen ja avoimien yliopistojen sivuille. 

Hyödyllisiä linkkejä

Järjestöjä

Moni maahanmuuttajajärjestö tukee kotoutumista. Alla linkkejä järjestöjen verkkosivuille. 

Moniheli ry (Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto)

Nicehearts ry 

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry

Suomen pakolaisapu ry

Tukea työnhakuun ja urasuunnitteluun

Europassi
Viiden asiakirjan kokonaisuus, jonka avulla voi esitellä osaamisensa ja pätevyytensä selkeällä ja helposti ymmärrettävällä tavalla. 
https://europass.cedefop.europa.eu/fi/home

Työkalut ansioluettelon tekoon
Tee ansioluettelo netissä
ansioluettelo.net/cv-malli/

Urapolulla.fi: 

Verkkotyökalu oman urapolun suunnitteluun.

https://urapolulla.fi/

Korko

Korko-palvelu korkeakoulutetuille. Apua esim. CV:n kehittämiseen ja piilotyöpaikkojen löytämiseen.

https://www.korkoa.fi/fi-FI

Tietoa ulkomaalaisille työntekijöille Suomessa

International House Helsinki (IHH)
Palvelu tarjoaa suurimman osan maahanmuuttajien tarvitsemista alkuvaiheen palveluista ja se on suunnattu kaikille hiljattain pääkaupunkiseudulle tulleille maahanmuuttajille.
https://www.ihhelsinki.fi/

Virka-info
Neuvontapalvelut maahanmuuttajille Helsingissä
https://www.hel.fi/kanslia/fi/

Infopankki
Infopankki.fi tarjoaa tietoa elämisestä ja eri mahdollisuuksista Suomessa. Palvelua voi käyttää 12 eri kielellä. Palvelua ylläpitää Helsingin kaupunki
http://www.infopankki.fi/fi/etusivu

Miten löytää töitä Suomessa

Te-palvelut
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/

Just Landed (in English only)
https://www.justlanded.com/

Monster
http://www.monster.fi/

Aarresaari
http://www.aarresaari.net/

Manpower
https://www.manpower.fi/

Tukea yrittäjyyteen

Uusyrityskeskukset
Opas yrittäjille
https://www.uusyrityskeskus.fi/

Tukea yrityksen perustamiseen Helsingin alueella - NewCo Helsinki
https://newcohelsinki.fi/fi/