Metropolia rakentaa pääkaupunkiseudun korkeakoulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä edistävän osaamiskeskus-palvelukonseptin

15.6.2020 - 17:15

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Metropolia Ammattikorkeakoululle 1,5 miljoonaa euroa pääkaupunkiseudun korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osaamista ja työllistymistä edistävän osaamiskeskus-palvelukonseptin rakentamiseen. Hanke toteutetaan osana pk-seudun kuntakokeiluja. Yhteistyötä hankkeessa tehdään laajasti myös ammatillisten osaamiskeskusten, Uudenmaan TE-toimiston, työnantajien sekä alueen korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten kanssa.

Rahoituksella rakennetaan työllistymistä edistäviä, kokonaisvaltaisia palveluita pk-seudun korkeakoulutetuille maahanmuuttajille. Osaamisen tunnistamisen avulla asiakkaita ohjataan tarkoituksenmukaiselle osaamista lisäävälle urapolulle hyödyntäen alueen jatkuvan oppimisen koulutustarjontaa.

”Projektissa mallinnetaan ja pilotoidaan ”Korkeasti koulutettujen osaamiskeskus” -palvelukonseptia. Tavoitteena on ohjata palveluun vuodessa noin 1400 asiakasta, joita uravalmentajat ja osaamisen tunnistamisen asiantuntijat palvelevat hyödyntäen SIMHE-Metropoliassa kehitettyjä toimintamalleja. Projektin tulokset tukevat hallituksen asettamia tavoitteita työllisyyden edistämiseksi ja ovat hyödynnettävissä myös arvioitaessa laaja-alaisesti kuntakokeiluissa kehitettyjä toimintamalleja”, kertoo projektijohtaja Heidi Stenberg Metropoliasta.

SIMHE-toiminta Metropoliassa perustuu vahvaan verkostomaiseen työskentelyyn. Yhdessä eri korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa on rakennettu eri hankkeissa uusia koulutusmalleja korkeakouluopintoihin kiinni pääsemiseksi tai työllistymisen edistämiseksi. Näitä kokemuksia on tarkoitus hyödyntää korkeasti koulutettujen osaamiskeskuspalvelu -konseptissa.

”Kouluttautuminen ja osaamisen kehittyminen tulee rakentaa osana isoa kokonaisuutta, jossa jokaisen työttömän ja työvoiman ulkopuolella olevan osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan ohjaamalla hänet tarkoituksenmukaiselle koulutus- ja urapolulle yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa, alueellinen elinkeinoelämän tarve huomioiden”, jatkaa Stenberg.

Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola iloitsee OKM-tuen tuomasta jatkokehittämismahdollisuudesta:

”Metropolia on systemaattisesti rakentanut työllistymistä edistäviä palvelumalleja ja verkostoja. Myönnetyn rahoituksen avulla voimme jatkaa palvelujen kehittämistä ja laajentaa asiakasryhmiämme. Erinomaista on myös mahdollisuus tiivistää yhteistyötä pääkaupunkiseudun kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.”

Lähes 31 miljoonaa jatkuvaan oppimiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää yhteensä lähes 31 miljoonaa euroa jatkuvaa oppimista tukeville hankkeille ja kokeiluille. Tarkoituksena on edistää osaamisen kehittämistä, parantaa osaavan työvoiman saatavuutta ja tukea työllistymistä. Samalla pilotoidaan toimintamallia, jossa yhteistyötä laajentamalla vastataan alueiden tarpeisiin ja tuetaan työllisyyden kuntakokeiluja. Avustusta saa yhteensä 91 hanketta.

Jatkuvan oppimisen hankehakemuksia arvioivat opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö, ja arvioinnissa kuultiin myös ELY-keskuksia. Valmistelussa hyödynnettiin uusimpia tietoja koronakriisin vaikutuksista työmarkkinoihin, osaajapula-aloihin ja työllisyystavoitteisiin.

Jatkuvan oppimisen nopeavaikutteisista toimista tehdään seuranta- ja vaikuttavuustutkimus valtioneuvoston tutkimus- ja selvityshankkeena (TEAS). Avustusta saaneita hankkeita ja mitä jatkuva oppiminen niissä käytännössä tarkoittaa esitellään myös opetus- ja kulttuuriministeriön juttusarjassa kesän ja alkusyksyn aikana.

Lisätietoja

Heidi Stenberg
Projektijohtaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu
+358 40 535 3388
Katso Heidi Stenbergin profiili People Finderissa

OKM: Myönnetyt avustukset

OKM: Tietoa jatkuvan oppimisen uudistuksesta