U!REKA eurooppalainen yliopistoallianssi

U!REKA (Urban Research and Education Knowledge Alliance) eurooppalainenKuva U!REKA European University -logosta. yliopisto on kansainvälinen allianssi, jossa on mukana yli 30 partneria – sekä korkeakouluja että muita yhteistyötahoja. Metropolia toimii allianssin pääkoordinaattorina.

Allianssin visiona on tukea muutosta kohti hiilineutraaleja – ja sen jälkeen ilmastopositiivisia – yhteiskuntia ja kouluttaa tulevaisuuden osaajia, jotka ovat valmiita ja kyvykkäitä edistämään tätä prosessia. Allianssin tarkoituksena on vastata EU:n Ilmastoneutraalit ja älykkäät kaupungit -tavoitteeseen.

Allianssi koostuu kuudesta kumppanikorkeakoulusta, joihin kuuluu yhteensä yli 123 000 opiskelijaa ja yli 13 000 henkilökunnan jäsentä. Kumppanikorkeakoulut ovat:

Lisäksi allianssissa on mukana 26 liitännäiskumppania:

  • 5 korkeakoulua: Edinburgh Napier University, University of Bari, Odessa National Economic University, New Bulgarian University, University of Applied Sciences BFI Vienna
  • 10 kaupunkia: Helsinki, Espoo, Vantaa, Amsterdam, Ostrava, Frankfurt, Gent, Lissabon, Cascais, Oeiras
  • 5 alueellista liittoa/keskusta: Uudenmaan liitto, Frankfurt Rhein-Main Metropolitan Region, East Flanders, District of Offenbach, Moravian-Silesian Innovation Centre
  • Eurooppalaisia verkostoja: EURASHE, ERRIN
  • Muita kumppaneita: Energiateollisuus ry, POLITEC&ID Value Knowledge Network, Waag FutureLab, Platform Beta en Techniek/Katapult

Allianssi tekee yhteistyötä myös muiden tahojen kuten EIT Climate-KIC:n kanssa.

Historia

U!REKA-yhteistyö alkoi vuonna 2016, kun kuusi perustajakorkeakoulua päättivät valjastaa koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoimintansa vastaamaan tarkemmin ja aktiivisemmin yhteiskuntiemme urbaaneihin haasteisiin. Tarkoituksena oli myös tarjota opiskelijoille ja henkilökunnalle enemmän kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksia.

Allianssi on laajentanut ja syventänyt yhteistyötään vuosien varrella erilaisin projektein ja aloittein. Yksi hyvä esimerkki on jo vuosia toteutunut U!REKA Change Agents -ohjelma, jonka parissa eritaustaiset opiskelijat eri maista kokoontuvat yhteen ratkaisemaan jotakin yhteiskunnallista haastetta.

Toinen mielenkiintoinen esimerkki on U!REKA Lab: Urban Commons – kansainvälinen ja monitieteinen opiskeluun ja tutkimukseen keskittyvä projekti, jossa hyödynnetään osallistavia metodeja ja toteutetaan projektia yhdessä paikallisten asukkaiden kanssa.

Vuonna 2023 allianssi jätti hakemuksen Euroopan komission Eurooppalaiset yliopistot -aloitteen hakuun ja tuli valituksi viralliseksi eurooppalaiseksi yliopistoallianssiksi. Hakemus oli otsikoitu U!REKA SHIFT (Urban Research and Education Knowledge Alliance for Sustainable, Human, Inclusive and Future-proof Transition) ja hakemuksessa tavoitteeksi on asetettu strateginen, pitkäaikainen yhteistyö ja yhteistyön eri osa-alueiden laajentaminen sekä korkeakoulujen kesken että alueellisten toimijoiden kanssa.

Missio

U!REKA eurooppalainen yliopistoallianssin tavoitteena on vastata EU:n Ilmastoneutraalit ja älykkäät kaupungit -tavoitteeseen ja

  • perustaa kestävä, eurooppalaisten partnerikorkeakoulujen yhteinen kampus
  • olla eurooppalainen huipputason tiennäyttäjä haastelähtöisessä ratkaisemisesta ja yhteistoiminnallisessa oppimisessa ja innovoinnissa, ja
  • kouluttaa tulevaisuuden osaajia, jotka edistävät ja nopeuttavat muutosta kohti älykkäitä, tulevaisuuskestäviä kaupunkeja.

Toiminta

U!REKA eurooppalaisen yliopistoallianssin SHIFT-hankkeessa on seitsemän toimenpidealuetta, joista jokaista johtaa yksi kumppanikorkeakoulu ja joista jokaisessa on lisäksi edustajia muista kumppaneista.

Metropolia johtaa hankekokonaisuutta ja sen hallintoa. Hankkeen aikana rakennamme ja kehitämme vahvempaa ja ketterämpää hallintoa, jossa opiskelijat ja yhteistyökumppanit ovat aktiivisesti mukana. Lisäksi varmistamme, että hankkeen prosessit, toimenpiteet ja tulokset julkistetaan ja jaetaan hankkeen suunnitelman mukaisesti.

Yhteistyökumppaneiden, opiskelijoiden ja henkilöstön osallisuudesta vastaa HOGENT-ammattikorkeakoulu. Tarkoituksena on varmistaa, että yhteistyökumppanit ja opiskelijat ovat aktiivisesti mukana allianssin toiminnassa – kehittämisestä ja toimeenpanemisesta aina tulosten arviointiin.

Yksi keskeinen tavoite on yhteisen kampuksen kehittäminen. Haluamme, että kumppanikorkeakoulujemme opiskelijat voivat hyödyntää eurooppalaista liikkuvuutta virtuaalisina, monimuotoisina ja fyysisinä vaihtoina ja että heidän opintonsa antavat heille osaamista ja valmiuksia kestävän kehityksen ja digitaalisen murroksen aihepiireihin. Kampustavoitetta johtaa VSB Ostravan teknillinen korkeakoulu.

Toinen keskeinen tavoite koskee yhteisiä TKI-aktiviteetteja ja rajat ylittävää yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa. Valmistelemme kolmea yhteistä asiantuntijuuskeskittymää (Centres of Expertise) ja niiden tarkoituksena on yhdistää ja vahvistaa olemassa olevaa tutkimusosaamistamme ja -infrastruktuuriamme ja jakaa parhaita käytänteitä kumppaneiden kesken. Asiantuntijuuskeskittymät paneutuvat kolmeen tärkeään siirtymään: 1) ilmastoneutraaleihin urbaaneihin yhteisöihin, 2) kiertotalousyhteiskuntiin ja 3) innovatiivisiin hallintoratkaisuihin ja kansalaisten osallistumiseen kohti ilmastoneutraaleja ja älykkäitä kaupunkeja. Tätä kokonaisuutta johtaa Amsterdamin ammattikorkeakoulu.

Haluamme tarjota opiskelijoillemme yhteisiä opiskelumahdollisuuksia ja joustavuutta erilaisilla opintopoluilla, jotka johtavat kohti poikkitieteellisiä ja kansainvälisiä työmahdollisuuksia. Haluamme myös keskittyä yhteisten koulutusmallien luomiseen. Tarjoamme henkilökunnallemme koulutusta digitaalisissa ja vihreissä taidoissa ja innovatiivisessa ratkaisukeskeisessä pedagogiikassa, joita he voivat hyödyntää opettaessaan kansainvälisiä ja monikulttuurisia opiskelijaryhmiä virtuaalisesti tai kampuksilla. Frankfurtin ammattikorkeakoulu johtaa näitä koulutukseen keskittyviä toimenpiteitä.

Hankkeen tulokset jaetaan ja julkaistaan kaikille kohderyhmille – sekä allianssin sisällä että sen ulkopuolella. Hankkeen viestintään, tulosten jakamiseen ja vaikuttavuuden arviointiin liittyviä toimenpiteitä johtaa Lissabonin ammattikorkeakoulu.

Tule mukaan toimintaamme

U!REKA eurooppalainen yliopistoallianssi haluaa taata opiskelijoidensa ja henkilökuntansa sekä muiden yhteisönsä jäsenten aktiivisen osallistumisen kaikkeen toimintaansa. Tässä on joitakin esimerkkejä siitä, miten voit tulla mukaan ja hyötyä laajasta eurooppalaisesta yhteistyöstä.

Lisätietoa

U!REKA eurooppalainen yliopistoallianssi on saanut tukea Euroopan komission Erasmus+ Eurooppalaiset yliopistot -ohjelmasta rahoitussopimuksella No. 101124308, UREKA SHIFT.

Lue lisää U!REKA eurooppalainen yliopistoallianssin toiminnasta U!REKA:n omilta kotisivuilta.

Lisätietoa Euroopan komission rahoittamasta Eurooppalaiset yliopistot –aloitteesta löytyy EU:n sivuilta.

Yhteystiedot

Institutional Coordinator Niina Huovinen
Päällikkö, EU-vaikuttaminen ja KV-hanketoiminto
Metropolia AMK
niina.huovinen [at] metropolia.fi (niina[dot]huovinen[at]metropolia[dot]fi)

Katso Niina Huovisen profiili PeopleFinderissä

Lead Coordinator Mona Roman
Tutkimusjohtaja, EU-vaikuttaminen ja KV-hanketoimisto
Metropolia AMK
mona.roman [at] metropolia.fi (mona[dot]roman[at]metropolia[dot]fi)

Katso Mona Romanin profiili PeopleFinderissä

U!REKA SHIFT -hankerahoitus