SOTKA Satelliittikoulutus

SOTKA -hanke luo sosiaali- ja terveysalan pienille erityisaloille (bioanalytiikka, ensihoito, suun terveydenhuolto, toimintaterapia) satelliittikoulutuskonseptin, joka vastaa muuttuviin työvoimatarpeisiin maakunnissa. Konsepti edistää korkeakoulutuksen saavutettavuutta, tukee työn ja opiskelun yhteensovittamista, joustavia opintopolkuja sekä helpottaa koulutuksesta työelämään siirtymistä. Satelliittikoulutuskonsepti uudistaa oppimista hyödyntämällä digitaalisia oppimisympäristöjä. Hanke vahvistaa ammattikorkeakoulujen ja työelämän yhteistyötä.

SOTKAssa hyödynnetään ja kehitetään edelleen Metropoliassa vuonna 2015 käynnistettyä sote-alan tutkintoon johtavaa satelliittikoulutuskokeilua sekä pilotoidaan koulutuksia eri sote-tutkinnoissa. Satelliittikoulutuksille on vahva tilaus työelämäkumppaneilta ja ammattikorkeakouluverkosto haluaa vastata haasteeseen sote-alan erityisosaajien palvelujen varmistamiseksi eri puolilla Suomea.

Satelliittikoulutusten digitaaliset oppimisympäristöt, työelämälähtöisyys ja työn opinnollistaminen tukevat koulutuksesta työelämään siirtymistä. Hankkeen vaikutuksena maakuntiin saadaan sosiaali- ja terveysalan erikoisalojen osaajia. Palvelujen laatu ja saatavuus paranevat alueellisesti. Satelliittikoulutuksen konsepti ja opiskelijavalintamenettely tuotteistetaan niin, että konsepti on siirrettävissä myös muihin kuin hankkeessa mukana oleviin sote-alan tutkintoihin. Konseptia on mahdollista hyödyntää myös muilla aloilla.

Hankkeen kumppanikorkeakoulut

 • Centria ammattikorkeakoulu / Kokkola
 • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
 • Kajaanin ammattikorkeakoulu
 • Lapin ammattikorkeakoulu / Kemi ja Rovaniemi
 • Saimaan ammattikorkeakoulu / Lappeenranta

Työelämäkumppanit

 • Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri / Lappeenranta
 • Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri/ Seinäjoki
 • Kainuun sosiaali- ja terveyshuollon kuntayhtymä
 • Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä
 • Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
 • Pohjois-Suomen laboratorioliikelaitoskuntayhtymä NordLab
 • Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Lahti
 • Lapin sairaanhoitopiiri

Hankkeen koordinointi

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Hankkeen rahoitus

Hanke rahoitetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Riitta Lumme
p. 040 334 1301
riitta.lumme [at] metropolia.fi (riitta[dot]lumme[at]metropolia[dot]fi)

Tutkimuksen vastuuhenkilöt

Iira Lankinen
Hannu Lampi
Ulla Vehkaperä

Opetuksen vastuuhenkilöt

Elina Hotanen / bioanalytiikka
Jukka Kettunen / ensihoito
Riitta Keponen / toimintaterapia
Riikka Jokimäki & Erja Nuutinen / suun terveydenhuolto