Tukea EU-/ETA-maiden ulkopuolelta tulevien sairaanhoitajien työllistymiseen – Ammattikorkeakoulut kehittävät laillistamisväylän

15.4.2024 - 10:06

Metropolia Ammattikorkeakoulu koordinoi ammattikorkeakoulujen yhteistä hanketta, jossa edistetään EU-/ETA-maiden ulkopuolelta tulevien sairaanhoitajien mahdollisuutta tehdä alansa töitä Suomessa. Tavoitteena on kehittää laillistamisväylä, jonka kautta sairaanhoitajat työllistyvät Suomessa entistä sujuvammin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Kehittämistyötä rahoitetaan yhteensä lähes kolmella miljoonalla eurolla.

Kuva sairaalasängyistä.

Sairaanhoitajia kouluttaville ammattikorkeakouluille on myönnetty rahoitus kehittää toimiva ja pysyvä laillistamisväylä EU-/ETA-maiden ulkopuolella sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneille. EU-/ETA-maiden ulkopuolisilla mailla tarkoitetaan maita, jotka eivät kuulu Euroopan Unioniin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) yhteismarkkinaan.

Sairaanhoitajan laillistamisväylän kautta EU-/ETA-maiden ulkopuolella sairaanhoitajan tutkinnon suorittanut voi saada laillistuksen toimia Suomessa sairaanhoitajana. Aiemmin laillistamiseen liittyvä sairaanhoitajien osaamisen arviointi ja täydentäminen on toteutettu useassa eri vaihtuvassa hankkeessa, eikä se ole ollut valtakunnallisesti kattavaa. Uuden väylän avulla sairaanhoitajien laillistamiselle halutaan luoda pysyvä, sujuva ja valtakunnallinen toimintatapa. Tavoitteena on, että sairaanhoitajilla on mahdollisuus työllistyä entistä sujuvammin koulutustaan vastaaviin tehtäviin ja tuoda osaltaan ratkaisua sosiaali- ja terveysalan työvoimapulaan.

Työ on jaettu kahteen hankkeeseen, joille on myönnetty yhteensä lähes kolme miljoonaa euroa rahoitusta. Vuoden alusta käynnistyi SAILA1-hanke, jossa kehitetään valtakunnallisia toimintamalleja EU-/ETA-maiden ulkopuolisten sairaanhoitajien laillistamiselle. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt SAILA1-hankkeelle 500 000 euron rahoituksen. Toimintamalleja pilotoidaan SAILA2-hankkeessa, joka on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) rahoittama, ja jonka rahoituksen suuruus on 2,2 miljoonaa euroa. Hankkeiden toteutusaika on 2024–2025.

Hankkeissa on mukana 20 sairaanhoitajia kouluttavaa ammattikorkeakoulua

SAILA-hankkeissa on mukana 20 ammattikorkeakoulua, ja vastuukorkeakouluna toimii Metropolia Ammattikorkeakoulu. Uudessa laillistamisväylässä ammattikorkeakoulut vastaavat väylään hakeutuvan sairaanhoitajan osaamisen arvioinnista ja täydentämisestä. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) vastaa jatkossakin todistusten oikeellisuuden tarkistamisesta sekä ammattioikeuksien myöntämisestä.

Kehitettävän toimintamallin avulla sairaanhoitajan laillistamisprosessi saadaan entistä yhtenäisemmäksi ja koko maan kattavaksi. Hankkeissa huomioidaan kaksikielisten alueiden tarpeet. Pilotissa kehitetään myös työnantajayhteistyön malli, jossa tavoitteena on sujuva yhteistyö ja vahva suomen kielen oppimisen tuki työelämässä.

Laillistamisväylä suunnitellaan yksilöllisesti aiemman osaamisen ja Valviran vaatimusten perusteella. Haku pilotteihin on käynnissä. Ammattikorkeakoulukohtaiset hakutiedot löytyvät Opintopolku-palvelusta: Sairaanhoitajan laillistamisväylä Suomessa (SAILA).

Hankkeessa mukana olevat ammattikorkeakoulut:

 • Centria-ammattikorkeakoulu
 • Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu
 • Kajaanin ammattikorkeakoulu
 • Karelia-ammattikorkeakoulu
 • LAB-ammattikorkeakoulu
 • Lapin ammattikorkeakoulu
 • Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Oulun ammattikorkeakoulu
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Vaasan ammattikorkeakoulu
 • Yrkeshögskolan Arcada
 • Yrkeshögskolan Novia

Lisätiedot:

Kati Ylikahri
projektipäällikkö, SAILA1-hanke
kati.ylikahri [at] metropolia.fi (kati[dot]ylikahri[at]metropolia[dot]fi)

Anne Karjalainen
projektipäällikkö, SAILA2-hanke
anne.karjalainen [at] metropolia.fi (anne[dot]karjalainen[at]metropolia[dot]fi)

Lisätietoja Saila-hankkeista Metropolian verkkosivuilla.