SAILA - Sairaanhoitajan laillistaminen Suomessa -hankkeet

Sairaanhoitajan laillistaminen Suomessa -hankkeet (SAILA) tarjoaa EU/ETA-maiden ulkopuolella sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneille mahdollisuuden osaamisen arviointiin ja tarvittaviin lisäopintoihin Valviran myöntämän ammatillisen laillistuksen saamiseksi Suomessa. Sairaanhoitajan laillistamisväylälle on mahdollisuus osallistua 20 ammattikorkeakoulussa eri puolella Suomea. Toteutuskieliä ovat suomi ja ruotsi.

Saila-hankkeiden avulla kehitetään valtakunnallista mallia EU/ETA-maiden ulkopuolella sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneiden laillistukseen liittyvälle osaamisen arvioinnille, kuulusteluille ja kuulusteluihin valmentavalle koulutukselle sekä ammatillisen suomen tai ruotsin kielitaidon kehittämiselle.

Hankkeet

Sairaanhoitajien pätevöitymistoimintamallien kehittäminen -hanke (SAILA1)

 • Rahoittaja: opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Rahoitus: 500 000 euroa
 • Toteutusaika: 1.1.2024-31.12.2025
 • Hanke toteutetaan 20 amk:n yhteistyössä, Metropolia pääkoordinaattori
 • Hanke kehittää valtakunnallisia toimintamalleja EU/ETA-maiden ulkopuolella tutkinnon suorittaneiden sairaanhoitajien laillistamisprosessiin liittyviin osaamispalveluihin, kuten osaamisen arviointi, osaamisen varmistaminen ja osaamisen kehittämisen palvelut.

Sairaanhoitajaksi pätevöityvien osaamispalvelut -hanke (SAILA2)

 • Rahoittaja: jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus,
 • Rahoitus: 2,2 milj.euroa
 • Toteutusaika: 1.1.2024-31.12.2025
 • Hanke toteutetaan 20 amk:n yhteistyössä, Metropolia pääkoordinaattori
 • Hanke pilotoi ja toteuttaa SAILA1-projektissa suunniteltavia valtakunnallisia osaamisen arvioinnin, varmistamisen ja osaamisen kehittämisen toimintamalleja EU/ETA-maiden ulkopuolella tutkinnon suorittaneiden sairaanhoitajien laillistamisprosessiin liittyen.
 • Hankkeen tavoitteena on 262 osallistujaa valtakunnallisesti

Valtakunnallinen 20 ammattikorkeakoulun yhteishanke

Hankkeissa on mukana 20 ammattikorkeakoulua eri puolelta Suomea. Hankkeiden pohjalta laaditaan ehdotus EU/ETA-maiden ulkopuolella tutkinnon suorittaneiden sairaanhoitajien valtakunnalliseksi ja vakinaiseksi laillistamisprosessin toimintamalliksi.

Hankkeessa mukana olevat ammattikorkeakoulut:

 • Centria-ammattikorkeakoulu
 • Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu
 • Kajaanin ammattikorkeakoulu
 • Karelia-ammattikorkeakoulu
 • LAB-ammattikorkeakoulu
 • Lapin ammattikorkeakoulu
 • Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Oulun ammattikorkeakoulu
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Vaasan ammattikorkeakoulu
 • Yrkeshögskolan Arcada
 • Yrkeshögskolan Novia

Hankkeiden pääkoordinaattorina toimii Metropolia Ammattikorkeakoulu

Yhteystiedot

Kati Ylikahri
projektipäällikkö, SAILA1-hanke

Katso Katin yhteystiedot PeopleFinderistä

Anne Karjalainen
projektipäällikkö, SAILA2-hanke

Katso Annen yhteystiedot PeopleFinderistä