Metropolia Proof Health - testaus- ja tutkimuspalvelut

Prekliinisiä testaus- ja tutkimuspalveluita asiantuntemuksella

Metropolia Proof Health® tarjoaa yrityksille, tutkimuslaitoksille ja julkisen sektorin toimijoille modernin ympäristön, joustavat prosessit sekä laaja-alaisen asiantuntemuksen prekliiniseen testaukseen, pilotointiin, validointiin ja verifiointiin. Tilat mahdollistavat myös muut sosiaali- ja terveysalan tutkimukset. Tarjoamme myös tuotekehitys- ja tutkimuskumppanuutta sekä regulaatio-ohjausta. Metropolian laajat työelämäverkostot sekä opiskelija-, tutkija- ja asiantuntijayhteistyö mahdollistavat kumppanuutta niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla, opetustoimintaan kytkettynä.

Metropolia Proof Healthin tilojen 360-esittelyt

Simulaatio

Kansainvälisesti ainutlaatuinen täysin varusteltu ja standardien mukainen simulaatiosairaala, jossa mm. ambulanssi, vastaanottotilat, synnytyshuone, leikkaussali ja tehohoitoyksikkö. Osaamiskeskittymässä voidaan kehittää potilaan / asiakkaan hoitoa simulaatioympäristössä.

Liikelaboratorio

Moniammatillista osaamista liikkumisen ja alaraajojen toiminnan sekä biomekaniikan arviointiin, tutkimukseen ja kuntoutukseen. Liikelaboratorion laitteistot muodostavat kansallisesti ja kansainvälisesti huippuluokan kokonaisuuden mahdollistaen liikkumisen ja alaraajojen toiminnan laadukkaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan.

Bioanalytiikka

Tiloissa on seitsemän erikoisalakohtaista laboratoriota: kliininen fysiologia, hematologia, kemia, mikrobiologia, molekyyligenetiikka, patologia, ja näytteenottotila sekä virtuaalinen 360° oppimisympäristö. Tilat on suunniteltu ja varustettu laitteistolla, jolla voidaan toteuttaa kliininen laboratoriotutkimusprosessi kokonaisuudessaan.

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon tilat tarjoaa tutkijoiden, yritysten ja yhteistyökumppaneiden käyttöön modernin 26-asiakaspaikkaisen suun terveydenhuollon klinikan välineistöineen sekä 360° virtuaalisen oppimisympäristön.

Optometria

Laadukas ja korkeatasoinen optometrian Näkökeskus täyttää kansainväliset näöntutkimukseen liittyvät standardit. Näkökeskuksessa on 12 näöntutkimustilaa, joissa kaikissa on korkeatasoiset ja kattavat välineet näön tutkimiseen ja kehittämiseen.

Radiografia ja sädehoito

Laadukkaat tilat ja laitteistot lääketieteellisten kuvantamis- ja sädehoitomenetelmien kehittämiselle ja tutkimiselle. Tiloissa voidaan tutkia mm. säteilyturvallisuutta ja kuvantamisen laitetekniikkaa. Voimme tarjota tilojen lisäksi osaamistamme lääketieteellisen säteilyn käytöstä ja potilasturvallisuudesta kuvantamistutkimuksissa.

Kotikulma ja aistihuone

Kotikulma on esteetöntä ja turvallista kotia simuloiva oppimis- ja tutkimusympäristö. Aistihuone on oppimis- ja toimintaympäristö, jossa on erityisesti lasten sensorisen integraation terapian ja sensomotoriikan välineitä ja tuotteita.

Tutustu Metropolia Proof Healthin tiloihin videolta

Eettiset periaatteet yritysyhteistyöhön

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) video Eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä

Yritysyhteistyö on mahdollista, jos nämä kriteerit toteutuvat

 • Eettisesti kestävää, näyttöön perustuvaa testauspalvelua
 • Vapaaehtoisuuteen perustuva
 • Vahingoittamisen välttäminen
 • Tietosuojasta huolehtiminen
 • Hyvän edistäminen
 • Lakien, säädösten ja regulaatio-ohjeistusten kunnioittaminen
 • Oikein tekeminen
 • Yhteiskunnallinen merkittävyys, skaalautuvuus
 • Terveisiin kohdistuva testaus

Yritysyhteistyö ei ole mahdollista näissä tapauksissa

 • epäilys sisäänottokriteerien toteutumisesta
 • Potilastutkimukset
 • Lääke- ja rokotetutkimukset
 • Eläintutkimukset
 • Metropolian arvojen vastainen toiminta
 • Yritys ei voi sitoutua TENKin ohjeisiin testauksen sitä vaatiessa
 • Yksityisyyden suojan vaarantuminen
 • Uhka rauhan säilyttämisestä, väkivallasta
 • Diskriminointi

Ota yhteyttä

Metropolia Proof Health -palvelut sijaitsevat Metropolian Myllypuron kampuksen yhteydessä.

Innovaatiojohtaja
Minna Elomaa-Krapu
Katso Minna Elomaa-Krapun profiili People Finderissä

Metropolia Proof Health -tutkimus- ja testauspäällikkö
Eija Raussi-Lehto
Katso Eija Raussi-Lehdon profiili People Finderissa