Tiedolla johtamisen asiantuntija -työvoimakoulutus

Perustiedot

Kesto / Ajankohta
27.2.- 22.6.2023
Aloituspaikat
15

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa opiskelijat tiedolla johtamisen asiantuntijoiksi niin, että he löytävät runsaasta datasta yrityksen tai organisaation liiketoiminnan kannalta olennaista ja tärkeää tietoa sekä visualisoivat sitä. Tavoite on pohjakoulutuksen täydentäminen työmarkkinoiden näkökulmasta työllistävällä osaamisella.

Koulutus antaa perusymmärryksen tiedolla johtamisesta, datan analysoinnista sekä sen soveltamisesta käytäntöön. Osallistuja saa matemaattiset ja tietotekniset perusvalmiudet datan analysointiin ja tulkintaan. Lisäksi koulutuksessa tutustutaan ajan- ja tehtävienhallintaan, kehitetään itselle toimivia käytänteitä työn organisoimiseksi ja opiskellaan projektinhallintataitoja.

Koulutus parantaa osallistujan edellytyksiä työllistyä sekä tietotekniikan alan työtehtäviin että muihin työtehtäviin erilaisissa yrityksissä ja organisaatioissa toimialasta riippumatta, missä tiedolla johtamisen taidoille on tarvetta.

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti soveltuvan korkeakoulututkinnon (esim. talous-/kauppatieteen, tilastotieteen, ICT-alan, luonnontieteen) tai soveltuvan työkokemuksen omaaville työttömille ja työttömyysuhanalaisille työnhakijoille, jotka haluavat laajentaa ja monipuolistaa korkeakoulussa hankittua osaamistaan tiedolla johtamisella.

Koulutus sopii tiedolla johtamisen -osaamisesta kiinnostuneille hakijoille. Tiedolla johtamisen asiantuntija -koulutus sisältää organisaatioissa olevan ja hyödynnettävän datan löytämiseen, yhdistämiseen, analysointiin, käsittelyyn ja visualisointiin liittyvää osaamisen haltuun ottoa.

Koulutuksen sisältö ja aikataulu

Koulutus sisältää teoriaopetusta 40 päivää (8 viikkoa) ja 40 päivän (8 viikon) työssäoppimisjakson. Teoriaopetus sisältää lähi- ja etäopetusta sekä itsenäistä, ohjattua työskentelyä.

Työssäoppimisjakso suoritetaan yrityksessä tai organisaatiossa. Opiskelija voi hakeutua työssäoppimispaikkaan usealle erilaiselle toimialalle oman mielenkiintonsa mukaisesti.

1. Projektihallinta, 5 päivää

Koulutus alkaa 27.2.2023 klo 9.00 lähiopetuksella Hämeenlinnassa ja koulutuspäivä päättyy klo 16.00. Koulutus jatkuu lähiopetuksella 28.2.2023 klo 9.00-16.00 Hämeenlinnassa.

Koulutuspaikka: Original Sokos Hotel Vaakuna (Possentie 7, 13200 Hämeenlinna).

Lähiopetuspäivien jälkeen koulutus jatkuu etäopetuksen sekä itsenäisen, ohjatun opiskelun muodossa.

Projektihallintajakso sisältää mm. projektihallinnan perusteita ja MS Project-työkalun käytön opettelua.

2. Tiedolla johtaminen ja data-analytiikan työkalut, 10 päivää

Koulutus jatkuu 6.3. etäopetuksen muodossa sisältäen myös itsenäistä, ohjattua opiskelua.

Tiedolla johtaminen ja data-analytiikan työkalut koulutusjakso sisältää Power BI:n käytön opettelua liiketoiminnan kehittämisessä.

3. Datan käsittely ja analyysi, 20 päivää

Koulutuksen kolmas lähiopetuspäivä on 20.3.2023 klo 9.00-16.00 Hämeenlinnassa.

Koulutuspaikka: Original Sokos Hotel Vaakuna (Possentie 7, 13200 Hämeenlinna).

Koulutuspäivän jälkeen opetus jatkuu tuttuun tapaan etäopetuksena ja itsenäisenä, ohjattuna opiskeluna.

Datan käsittely ja analyysi opintojaksolla perehdytään Python-ohjelmointikielen perusteisiin, tilastollisten tunnuslukujen laskemiseen ja kuvailevaan analytiikkaan.

4. Työssäoppimisjakson ohjaus, 3 päivää

Työssäoppimisjaksoa edeltää etäohjaus 19.4.-21.4.2023. jossa valmistaudutaan tulevaa työssäoppimisjaksoa varten.

5. Henkilökohtainen uraohjaus

Koulutuksen puitteissa saat myös henkilökohtaisen uraohjauksen, jonka ajankohta sovitaan erikseen koulutuksen aloituksen jälkeen, mutta pääsääntöisesti uraohjaus tapahtuu 24.4.-25.4.2023 välisenä aikana.

6. Työssäoppimisjakso, 40 päivää

Opittuja taitoja harjoitellaan teoriaopetuksessa opittuja taitoja käytännön työtehtävien merkeissä työssäoppimispaikassa 26.4.-22.6.2023 välisen ajan.

Koulutus päättyy 22.6.2023.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää projektinhallinnan perusteet ja erilaisten projektien vaatimukset. Opiskelija pystyy hyödyntämään oppimaansa ja toimii aktiivisesti projektissa.

Opiskelija tietää erilaisia data-analytiikan menetelmiä ja ohjelmistoja. Opiskelija ymmärtää, kuinka tuoda ja muokata dataa monesta lähteestä yhdeksi kokonaisuudeksi analysointia varten. Opiskelija osaa tuottaa perusvisualisointeja ja raportteja.

Opiskelija oppii perusteet datan käsittelemisestä ja muokkaamisesta sekä osaa laskea ja tulkita tilastollisia tunnuslukuja ja todennäköisyyksiä.

Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisen analyysimenetelmän ja arvioida tulosten sekä menetelmän luotettavuutta.

Opiskelija osaa analysoida dataa, tuottaa havainnollisia raportteja projektitoimeksiannon tarpeisiin sekä pystyy tekemään johtopäätöksiä analyysin tuloksista.

Lisätiedot koulutuksesta

Koulutuksesta järjestetään infotilaisuus 31.1.2023 klo 12-12.45.
Tilaisuus järjestetään Teams-yhteyden kautta. Tilaisuuteen ei tarvitse etukäteen ilmoittautua.
Liity infotilaisuuteen Teamsissa.

Voit kysyä koulutuksesta lisätietoja myös sähköpostitse:

Osaamisaluepäällikkö ICT ja tuotantotalous
Janne Salonen
sähköposti: Janne.Salonen [at] metropolia.fi (Janne[dot]Salonen[at]metropolia[dot]fi)
Laita sähköpostin aihekenttään: Tiedolla johtamisen asiantuntija / HÄMELY.

Koulutukseen hakeutuminen

Hae koulutukseen 9.2.2023 mennessä. Lomakkeen voit täyttää TE-toimiston nettivisuilla.
Vaihtoehtoisesti voit jättää paperihakemuksen TE-toimistoon.