Perustiedot

Laajuus
30 op
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: Ei tiedossa
Hinta
1500 € (alv 0%)

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus laajentaa ja syventää sosiaali- ja terveysalan ammatillista osaamistasi. Koulutuksen suoritettuasi sinulla on osaaminen asiakas- ja palveluohjauksen asiakastyöhön, palvelujen ja palveluketjujen kehittämiseen.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen suorittanut henkilö voi toimia palveluohjauksen ja palveluiden yhteensovittamisen tehtävissä muun muassa palveluohjaajana, case managerina ja palveluiden integroijana.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen on suunnitellut 21 ammattikorkeakoulua yhdessä. Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulut: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Arcada, Laurea ja Metropolia tekevät yhteistyötä koulutuksen toteutuksessa.

Kenelle?

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteet löytyvät opintojaksoittain opinto-oppaasta.

Opintojen toteutus ja rakenne

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Koulutuksessa on sekä lähi- että verkko-opiskelua, etä- ja vertaisryhmätyöskentelyä sekä yksilöohjausta. Opinnot voi suorittaa työn ohella. Oppimis- ja kehittämistehtävät integroituvat työelämään ja tähtäävät henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittymiseen.

Koulutus sisältää:

  • Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat, 5 op
  • Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt, 5 op
  • Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus, 5 op
  • Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa asiakastyössä, 5 op
  • Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä asiakas- ja palveluohjaus, 5 op
  • Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus, 5 op

Koulutuksen seuraava toteutusaika ilmoitetaan myöhemmin.

Lähiopetuspäiviä on 10 kpl

Lisäksi on viisi etäohjauspäivää, joiden ajankohdat tarkennetaan koulutuksen alkaessa.

Hakeminen

Hakuaika ilmoitetaan myöhemmin.

Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella.

Hinta

1500 € (alv 0%)

Yhteyshenkilö

Sisällölliset kysymykset

Asta Lassila, lehtori
asta.lassila [at] metropolia.fi

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset

Maarit Vallinkoski, koulutussuunnittelija
maarit.vallinkoski [at] metropolia.fi