Asiakas- ja palveluohjaus erikoistumiskoulutus, 30 op

Perustiedot

Laajuus
30 op
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
2.10.2023-6.11.2023
Hinta
1 500,00 € (alv 0%)

Avun ja tuen tarpeet ovat aikaisempaa monimuotoisempia. Asiakas- ja palveluohjauksen työmuotoja ja -menetelmiä sekä ammatillista osaamista tulee kehittää, jotta asiakkaiden palvelutarpeisiin voidaan vastata.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen suorittaneilla on vahva ammatillinen osaaminen asiakas- ja palveluohjauksen asiakastyöstä, palvelujen ja palveluketjujen kehittämisestä sekä palveluinnovaatioiden rakentamisesta. Erikoistumiskoulutuksen suorittanut voi toimia vaativissa palvelujen ja palveluiden yhteensovittamisen tehtävissä.

Koulutus toteutetaan Arcadan, Diakin, Metropolian ja Xamkin yhteistyönä.

Kenelle?

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Valintaperusteena on erikoistumiskoulutuksen edellyttämä koulutus (amk-tutkinto, amk-tutkintoa edeltäneen opistoasteen tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto) sekä työkokemus ja motivaatio.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteet löytyvät opintojaksoittain opinto-oppaasta.

Opintojen toteutus ja rakenne

15.1.-3.12.2024

Erikoistumiskoulutus toteutetaan verkkokoulutuksena, sisältäen aikaan sidottua opetusta verkossa ja itsenäistä opiskelua. Opinnot voi suorittaa työn ohella. Oppimis- ja kehittämistehtävät integroituvat työelämään ja tähtäävät henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittymiseen.

Koulutus sisältää:

 • Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat, 5 op
 • Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt, 5 op
 • Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus, 5 op
 • Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa asiakastyössä, 5 op
 • Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä asiakas- ja palveluohjaus, 5 op
 • Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus, 5 op

Verkko-opetuspäivät:

 • ma 15.1.2024 klo 17–18.30
 • ti 16.1.2024 klo 17–18.30
 • ti 23.1.2024 klo 17–18.30
 • ti 30.1.2024 klo 17–18.30
 • ti 13.2.2024 klo 17–18.30
 • ti 27.2.2024 klo 17–18.30
 • ti 5.3.2024 klo 17–18.30
 • ti 12.3.2024 klo 17–18.30
 • ti 2.4.2024 klo 17–18.30
 • ti 9.4.2024 klo 17–18.30
 • ti 16.4.2024 klo 17–18.30
 • ti 19.4.2024 klo 17–20
 • ti 23.4.2024 klo 17–18.30
 • ti 14.5.2024 klo 17–18.30
 • ti 28.5.2024 klo 17–20
 • ti 20.8.2024 klo 17–18.30
 • ti 2.9.2024 klo 17–18.30
 • ti 10.9.2024 klo 17–18.30
 • ti 17.9.2024 klo 17–18.30
 • ti 8.10.2024 klo 17–18.30
 • ti 22.10.2024 klo 17–18.30
 • ti 29.10.2024 klo 17–18.30
 • ti 5.11.2024 klo 17–18.30
 • ti 19.11.2024 klo 17–18.30
 • ti 3.12.2024 klo 17–20

Hakeminen

Hakuaika 2.10.-6.11.2023

Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella.

Hinta

1500 € (alv 0%)

Yhteyshenkilö

Sisällölliset kysymykset

Anu Leppänen, lehtori
anu.leppanen [at] metropolia.fi (anu[dot]leppanen[at]metropolia[dot]fi)

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset

Maarit Vallinkoski, koulutussuunnittelija
maarit.vallinkoski [at] metropolia.fi (maarit[dot]vallinkoski[at]metropolia[dot]fi)

Yhteistyössä