Kulttuurialan moniammattilainen Elina Perttola tuli Metropoliaan hakemaan uusia ulottuvuuksia osaamiselleen

16.12.2022 - 10:00

Kulttuurialan moniammattilainen Elina Perttola aloitti opinnot Metropoliassa englanninkielisessä YAMK-tutkinto-ohjelmassa Master's Degree Programme in Creativity and Arts in Social and Health Fields elokuussa 2022. Opinnot on tarkoitus saada valmiiksi noin 1,5 vuodessa työn ohessa vuoden 2023 loppuun mennessä.

Taustalla Elinalla on teatteri-ilmaisun AMK-tutkinto Metropoliasta, draamakasvatuksen opintoja Jyväskylän avoimessa yliopistossa, fyysisen teatterin opintoja Suomessa ja ulkomailla sekä sosionomin AMK-tutkinto. Työkokemusta hänelle on kertynyt freelancerina sekä erilaisten kulttuurituotantoon liittyvien hankkeiden ja projektien parissa toteuttajana, esiintyjänä ja ohjaajana. Erityisosaamisalueena hänellä on teatteriklovneria.

Elinalla oli tarve saada virallinen YAMK-tutkinto, joka avaisi samalla ovia uusille työmahdollisuuksille. Hänellä on entuudestaan vuosien työkokemus kulttuurialan tehtävistä, ja siksi hän koki tärkeäksi teoreettisen viitekehityksen saamisen omalle osaamiselleen. Tavoitteena oli myös oppia uusia luovia työmenetelmiä, joita voisi soveltaa laajasti erilaisten ryhmien parissa ja erilaisissa konteksteissa.

Elina Perttola näyttelemässä kollegansa kanssa.

Elina Perttola kuvassa vasemmalla.

Kulttuurihyvinvointi rakentaa parempaa yhteiskuntaa ja sosiaalisesti kestävää työkulttuuria

Teoriaa ja käytännön työmenetelmiä yhdistelevät opinnot ovat opettaneet, miten luovuus voi tukea yksilöiden ja ryhmien terveyttä ja hyvinvointia. Metropoliassa toimitaan kulttuurihyvinvoinnin edelläkävijöinä ja rakennetaan reittejä luovuuteen ja kulttuurihyvinvointiin, joiden avulla voidaan edistää kestävää kehitystä ja rakentaa sosiaalisesti kestävämpää tulevaisuutta. Yhtenä esimerkkinä toimii YAMK-tutkinto luovuus ja taide sosiaali- ja terveysaloilla, jota Elinakin parhaillaan suorittaa.

”Opintojen myötä olen saanut lisää välineitä ammatilliseen työkalupakkiini, ja pystyn soveltamaan sitä erilaisten ryhmien ja yksilöiden kanssa. Yksilöillä ja ryhmätasolla luovuus pääsee aktivoitumaan esimerkiksi luovan ajattelun, kirjoittamisen, ja kehollisen ilmaisun kautta. Luovuuden vaaliminen on elintärkeää, sillä se vahvistaa resilienssiä ja tukee ihmisiä ja yhteisöjä kokonaisvaltaisesti.”

Elinan toiveena on päästä valmistuttuaan mukaan suurempiin hankkeisiin, esimerkiksi kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijaksi ja työskennellä hanke- ja projektitöissä kansainvälisellä tasolla. Myös opettaminen ja kouluttaminen kiinnostavat tulevaisuudessa.

”Tutkinnollani pystyn syventämään osaamistani ja minulla on mahdollisuus hyödyntää luovuutta ja taidetta sekä lisätä yhteisöllisyyden kokemuksia ja näiden myötä ihmisten sosiaalista kestävyyttä.”

”Opiskelemalla tutusta asiasta saa uusia ulottuvuuksia”

Elina kuvaa opintojen parhaaksi puoleksi sen, että opiskelemalla tutusta asiasta saa uusia ulottuvuuksia.

”Opettajien kanssa on ollut helppo työskennellä, heiltä saa aina apua, ja he ovat helposti lähestyttävissä. Yhteisöllisyys opinoissa näkyy siten, että kaikki ovat ryhmässä ovat ikään kuin opettajia ja oman alansa asiantuntijoita. Moniammatillisuus on läsnä jatkuvasti opiskeluarjessa ja rikastuttaa opiskelukokemusta.”

Elina arvostaa sitä, että hän on päässyt opintojensa aikana verkostoitumaan moniammatillisesti sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Esimerkkinä kansainvälisestä verkostoitumisesta hän mainitsee opintojakson, joka järjestettiin verkko-opintoina yhteistyössä ulkomaisten korkeakoulujen kanssa. Opinnot olivat työelämälähtöisiä ja suurin osa YAMK-opiskelijoista olivat samalla täysipäiväisesti työelämässä. Lisäksi yhdelle työnantajalle tehdyt ryhmänojaustehtävät antoi Elinalle mahdollisuuden kokeilla konkreettisesti teorian ja käytännön yhdistämistä. Elinan mukaan opintojen runsas sisältö riittäisi hyvin kokopäiväopiskeluun.

"Koulutusohjelma on samalla myös vaativa: opiskelijoiden tulee ottaa haltuun laajoja kokonaisuuksia ja tuottaa paljon kirjallisia tehtäviä tiiviissä aikataulussa. Myös opinnäytetyö aloitetaan heti opintojen alussa. Tämä koulutusohjelma toimiikin parhaiten, jos on opintovapaa, osa-aikainen työ tai mahdollisuus säädellä työn määrää opintojen mukaan", pohtii Elina.

Kulttuurihyvinvointia opiskellaan moniammatillisessa opiskeluympäristössä

Creativity and Arts in Social and Health Fields tutkinnosta valmistuneet monialaiset ammattilaiset kykenevät hyödyntämään luovuuden mahdollisuuksia ihmisten ja elämän hyvinvoinnin tukena, edistämään kulttuuristen oikeuksien toteutumista, arvioimaan toiminnan vaikuttavuutta sekä uudistamaan ammatillisia käytänteitä, rakenteita ja ajattelua. Valmistuneet voivat toimia rohkeina moniammatillisten käytänteiden uudistajina terveyteen, hyvinvointiin, luovuuteen ja osallisuuteen liittyvissä ratkaisuissa.

Opinnoissa uudistetaan luovuuden, kulttuurin ja taiteen hyödyntämistä sosiaali- ja terveysaloilla. Moniammatillinen yhteistyö on tutkinnon keskiössä: eri alojen ammattilaiset opiskelevat rinnakkain, tutustuvat toistensa työotteisiin ja tekevät yhteisiä projekteja. Innostavan, monipuolisen oppimisen ja moniammatillisten verkostojen avulla luodaan uudenlaista ammattitaitoa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen luovuutta, kulttuuria ja taidetta hyödyntäen.

Opinnot sopivat kaikille, jotka haluavat toimia edelläkävijän roolissa kulttuurihyvinvoinnin edistäjinä. Tutkintoon voi hakea seuraavan kerran vuoden 2023 englanninkielisten tutkintojen yhteishaussa­­ 4.–18.1.2023

Lisätietoja

Luovuus ja taide sosiaali- ja terveysaloilla Master's -ohjelmassa opiskelu

Elina Perttolan sivut