Metropolia syksyllä kohti normaalitoimintaa.

Katso miten koronavirustilanne vaikuttaa Metropolian toimintaan.

Tietosuojaselosteita päivitetään jatkuvasti saavutettavuusvaatimukset huomioivaan muotoon.

Henkilörekisterit (ja niistä laaditut tietosuojaselosteet), joiden osalta Metropolia on rekisterinpitäjä

Opintoasiat ja opiskelijat

Tietojärjestelmät ja sähköiset palvelut

TKI-toiminta, tutkimukset ja kyselyt

Sidosryhmät ja viestintä

Toimitila- ja turvallisuuspalvelut

Henkilöstöhallinto

Talous- ja hallintopalvelut

Hankkeiden ja projektien henkilörekisterit