Kävely- ja juoksuanalyysi

HyMy-kylän kävely- ja juoksuanalyysissa sinut kohdataan kiireettömästi ja asiantuntevasti fysio- ja jalkaterapeuttiopiskelijoiden toimesta. Analyysipalvelusta vastaavat ohjaavat opettajamme, jotka ovat terveydenhuollon ammattilaisia. Käytössämme on nykyaikainen liikeanalyysilaitteisto, jolla voimme arvioida liikkumistasi ja toimintakykyäsi monipuolisesti.

Kävely- ja juoksuanalyysi

Analyysissä arvioimme kävelyysi tai juoksuusi liittyviä merkittävämpiä tekijöitä, kuten

 • askelluksesi symmetriaa,
 • kehosi nivelten liikkeitä,
 • alaraajojesi linjauksia
 • jalkateriisi kohdistuvaa kuormitusta.

Mittausten jälkeen annamme sinulle palautteen analyysin merkittävimmistä mittaustuloksista.

Mittaukset toteutamme hyödyntämällä 2D-liikeanalyysiohjelmistoa, suurnopeuskameroita, Optogait-järjestelmää ja paineanturipohjallisia.

2D-liikenalyysiohjelmistoon liitetyt suurnopeuskamerat ja Optogait-järjestelmä tuottavat yksityiskohtaista tietoa nivelkulmista ja nivelten asennoista kävelyn tai juoksun eri vaiheissa sekä askelpituudesta ja -leveydestä.

Paineanturipohjallisilla saamme lisäksi tietoa jalkapohjan kuormituksen jakautumisesta sekä huippukuormituksista kävelyn tai juoksun aikana.

Järjestelmät tuottavat mittaustuloksia niin numeerisessa, graafisessa kuin videonkin muodossa.

Pukeuduthan käynnille värillisiin (ei mustiin) shortseihin tai ihonmyötäisiin trikoisiin, jotta voimme analysoida alaraajan toimintaa ja kuormitusta riittävän tarkasti.

Hinnasto

Kävely- ja juoksuanalyysin hinnasto - Opiskelija- ja eläkeläiskortilla alennus -20%
Käynnin tarkoitusKestoHinta-20%
Kävely- tai juoksuanalyysi60 min60 €48 €

Sinun parhaaksi

HyMy-kylässä tärkein tavoitteemme on tuottaa laadukkaita hyvinvointi- ja terveyspalveluja kiireettömästi, yksilöllinen tilanteesi huomioiden.

Sinun on hyvä tietää, että

 • HyMy-kylässä toimit asiakkaana oppimistilanteessa, jossa opiskelijamme harjoittelevat ohjaavan opettajan valvonnassa ammatillisten taitojensa lisäksi mm. ihmislähtöistä asiakastilanteessa toimimista. Kaikista palveluistamme vastaavat ohjaavat opettajamme, jotka ovat terveydenhuollon ammattilaisia.
 • opiskelijan sinulle tekemän tutkimus- ja kuntoutumissuunnitelman tarkastaa ja hyväksyy aina ohjaava opettaja, joka on terveydenhuollon ammattilainen.
 • käyntisi aikana mukana saattaa olla vastaavan opiskelijan lisäksi hänen opiskelijakollegoitaan seuraamassa tilannetta.
 • käyntisi aikana mukana saattaa olla useampi opiskelija seuraamassa tilannetta.

Palautteesi on meille tärkeä

Tavoitteenamme on tarjota sinulle asiantuntevaa, kiireetöntä, joustavaa ja yksilöllistä palvelua. Palautteesi on meille tärkeää toiminnan ja palvelujen kehittämisen kannalta. Anna meille palautetta, jotta osaamme kehittää toimintaamme. Vastaa asiakaspalautekyselyyn e-lomakkeella.

Sosiaali- ja potilasasiavastaava

Sosiaali- ja potilasasiavastaavien toiminta järjestetään julkisena palveluna 1.1.2024 alkaen. Sosiaali- ja potilasasiavastaava

 • neuvoo ja ohjaa sosiaalihuollon asiakaslain, potilaslain sekä varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
 • neuvoo ja tarvittaessa avustaa asiakasta, potilasta tai tämän laillista edustajaa muistutuksen tekemisessä
 • neuvoo miten kantelu, oikaisuvaatimus, valitus, vahingonkorvausvaatimus, potilas- tai lääkevahinkoa koskeva korvausvaatimus tai muu asiakkaan tai potilaan terveydenhuollon, sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen oikeusturvaan liittyvä asia voidaan panna vireille toimivaltaisessa viranomaisessa
 • tiedottaa asiakkaan ja potilaan oikeuksista
 • kokoaa tietoa asiakkaiden ja potilaiden yhteydenotoista sekä seuraa asiakkaiden ja potilaiden oikeuksien ja aseman kehitystä
 • toimii muutenkin asiakkaan ja potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

Lisätietoa sosiaali- ja potilasasiavastaava palvelusta saa internetsivuilta osoitteesta www.hel.fi/sosiaali-ja-potilasasiavastaava

Vakuutus

Metropolia Ammattikorkeakoululla on potilasvakuutus, joka korvaa potilasvahinkolain piiriin kuuluvat potilasvahingot. Metropolialla on lisäksi yleinen vastuuvakuutus opetustoiminnan vahinkotapahtumia varten. Vastuuvakuutuksen ehdot ovat nähtävissä HyMy-kylässä.

Omavalvontaohjelma

Tutustu HyMy-kylässä tuotettavien yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen omavalvontaohjelmaan.

Asiakas- ja henkilörekisteri

Metropolia Ammattikorkeakoulun HyMy-kylän opetusasiakas- ja henkilörekisteri