HyMy-kylän vanhustyön palveluissa sinut kohdataan kiireettömästi ja asiantuntevasti Metropolia Ammattikorkeakoulun geronomiopiskelijoiden toimesta, ohjaavan opettajan valvonnassa. 

Yhdessä voimme tukea hyvää ikääntymistäsi. Saat geronomiopiskelijamme kumppaniksesi keskustelemaan hyvinvointiisi, toimintakykyysi ja elämänlaatuusi liittyvistä kysymyksistä. Geronomiopiskelijamme arvostaa ja vahvistaa sinun asiantuntijuuttasi omaa elämääsi koskien. 

Varaa aika yksilölliseen vanhustyön palveluun suoraan asiakaspalvelustamme. Ajan voi varata myös omaishoitoperheenä.

Käynti kestää 45-60 minuuttia. Käynnillä arvioimme kanssasi elämäntilannettasi, arjen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Vanhustyön palvelumme voi sisältää esimerkiksi 

 • ennaltaehkäisevää tukea
 • tukea muistiperheen ja omaishoitoperheen arjen tilanteisiin
 • ohjausta verkkopalvelujen kuten Maisa-asiakasportaalin käytössä
 • yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa kotona asumiseen ja ikääntymiseen liittyvissä haasteissa
 • Käynnin aiheena voi olla myös huoli omasta tai läheisesi hyvinvoinnista.

Geronomiopiskelijamme konsultoi tarvittaessa muita HyMy-kylän toimijoita ja järjestää moniammatillisen palaverin.

Mitä geronomi tekee?

Geronomi edistää vanhojen ihmisten hyvinvointia, sosiaalista osallisuutta, terveyttä ja toimintakykyä. Geronomi huomioi vanhan ihmisen yksilöllisen elämänkulun, perheen ja lähiyhteisön merkityksen sekä kokonaisvaltaiset voimavarat ja tuentarpeet erilaisissa elämäntilanteissa. 

Sinun parhaaksi

HyMy-kylässä tärkein tavoitteemme on tuottaa laadukkaita hyvinvointi- ja terveyspalveluja kiireettömästi, yksilöllinen tilanteesi huomioiden.

Sinun on hyvä tietää, että

 • HyMy-kylässä toimit asiakkaana oppimistilanteessa, jossa opiskelijamme harjoittelevat ohjaavan opettajan valvonnassa ammatillisten taitojensa lisäksi mm. ihmislähtöistä asiakastilanteessa toimimista.
 • opiskelijan sinulle tekemän tutkimus- ja kuntoutumissuunnitelman tarkastaa ja hyväksyy aina ohjaava opettaja.
 • käyntisi aikana mukana saattaa olla vastaavan opiskelijan lisäksi hänen opiskelijakollegoitaan seuraamassa tilannetta.
 • Jos näytät alle 13-vuotiaalta, tarkistamme ikäsi, sillä alle 13-vuotiailta tarvitaan huoltajan suostumus toimintaan osallistumiseen.

Palautteesi on meille tärkeä

Tavoitteenamme on tarjota sinulle asiantuntevaa, kiireetöntä, joustavaa ja yksilöllistä palvelua. Palautteesi on meille tärkeää toiminnan ja palvelujen kehittämisen kannalta. Anna meille palautetta, jotta osaamme kehittää toimintaamme. Vastaa asiakaspalautekyselyyn e-lomakkeella.

HyMy-kylän potilasasiamies

 • antaa tietoa asiakkaan oikeuksista ja asemasta
 • neuvoo ja tarvittaessa avustaa muistutuksen tai potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä
 • neuvoo potilaslakiin liittyvissä asioissa

Potilasasiamies ei anna selvityksiä tai ota kantaa hoitopäätöksiin tai mahdollisiin hoitovahinkoihin.

Voit jättää yhteydenottopyynnön potilasasiamiehelle sähköpostilla osoitteeseen potilasasiamies.hymykyla [at] metropolia.fi

Vakuutus

Metropolia Ammattikorkeakoululla on potilasvakuutus, joka korvaa potilasvahinkolain piiriin kuuluvat potilasvahingot. Metropolialla on lisäksi yleinen vastuuvakuutus opetustoiminnan vahinkotapahtumia varten. Vastuuvakuutuksen ehdot ovat nähtävissä HyMy-kylässä.

Asiakas- ja henkilörekisteri

Metropolia Ammattikorkeakoulun HyMy-kylän opetusasiakas- ja henkilörekisteri 

Tallennettu 23.1.2020 - 12:25