Senioripalvelut

Senioripalvelut

HyMy-kylän senioripalveluissa Metropolia Ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijat kohtaavat sinut kiireettömästi ja asiantuntevasti. Palveluista vastaavat ohjaavat opettajamme, jotka ovat terveydenhuollon ammattilaisia.

Etsimme yhdessä ratkaisuja elämäntilanteeseesi ja saat tukea omaan arkeesi. Voit tulla käynnille yksin tai läheisesi kanssa.

Kohtaamiskahvila monikulttuurisille omaishoitoperheille ja ikäihmisille

Kohtaamiskahvilassa pääset kuulemaan ja keskustelemaan elintapojen vaikutuksesta aivoterveyteen ja muistiin. Vietä virkistävä hetki monikulttuurisessa ryhmässä!

Keskustemme selkosuomeksi ravitsemuksesta, apuvälineistä ja kehon hyvinvoinnista. Tarjolla on myös ajankohtaista tietoa Helsingin kaupungin palvelupolusta. Kahvilassa on mahdollisuus jutella juuri sinulle tärkeistä asioista kahvikupin äärellä.

Katso kevään kohtaamiskahviloiden tarkemmat aikataulut tästä.

Yhteistyössä mukana:
Muistiliitto ry ja JADE Toimintakeskus

HyMy-kylän pysäkkitoiminta senioreille: Toimintaa viidellä eri pisteellä Helsingissä

HyMy-kylän Senioripysäkin toiminta jatkuu jälleen 6.2.2024 alkaen.

Tule mukaan kevyeen liikuntatuokion. Tarjoamme lisäksi vaihtelevin teemoin neuvontaa, yhteisöllisyyttä ja sosiaalisia kontakteja. Teemoina voivat olla esimerkiksi liikunta, aivoterveys, ravitsemus, palveluneuvotan tai jotain ihan muuta!

Liikunnan lisäksi tarjoamme neuvontaa, yhteisöllisyyttä ja sosiaalisia kontakteja.

Tuokiot ovat maksuttomia.

Tarkemman aikataulun ja pysäkkipaikat löydät tästä linkistä.

Mitä geronomi tekee?

Senioripalveluissa kohtaat sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita. Usein kohtaamasi opiskelija on geronomi.

Geronomi edistää vanhojen ihmisten hyvinvointia, sosiaalista osallisuutta, terveyttä ja toimintakykyä. Geronomi huomioi vanhan ihmisen yksilöllisen elämänkulun, perheen ja lähiyhteisön merkityksen sekä kokonaisvaltaiset voimavarat ja tuentarpeet erilaisissa elämäntilanteissa.

Sinun parhaaksi

HyMy-kylässä tärkein tavoitteemme on tuottaa laadukkaita hyvinvointi- ja terveyspalveluja kiireettömästi, yksilöllinen tilanteesi huomioiden.

Sinun on hyvä tietää, että

  • HyMy-kylässä toimit asiakkaana oppimistilanteessa, jossa opiskelijamme harjoittelevat ohjaavan opettajan valvonnassa ammatillisten taitojensa lisäksi mm. ihmislähtöistä asiakastilanteessa toimimista. Kaikista palveluistamme vastaavat ohjaavat opettajamme, jotka ovat terveydenhuollon ammattilaisia.
  • opiskelijan sinulle tekemän tutkimus- ja kuntoutumissuunnitelman tarkastaa ja hyväksyy aina ohjaava opettaja, joka on terveydenhuollon ammattilainen.
  • käyntisi aikana mukana saattaa olla vastaavan opiskelijan lisäksi hänen opiskelijakollegoitaan seuraamassa tilannetta.
  • käyntisi aikana mukana saattaa olla useampi opiskelija seuraamassa tilannetta.

Palautteesi on meille tärkeä

Tavoitteenamme on tarjota sinulle asiantuntevaa, kiireetöntä, joustavaa ja yksilöllistä palvelua. Palautteesi on meille tärkeää toiminnan ja palvelujen kehittämisen kannalta. Anna meille palautetta, jotta osaamme kehittää toimintaamme. Vastaa asiakaspalautekyselyyn e-lomakkeella.

Sosiaali- ja potilasasiavastaava

Sosiaali- ja potilasasiavastaavien toiminta järjestetään julkisena palveluna 1.1.2024 alkaen. Sosiaali- ja potilasasiavastaava

  • neuvoo ja ohjaa sosiaalihuollon asiakaslain, potilaslain sekä varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • neuvoo ja tarvittaessa avustaa asiakasta, potilasta tai tämän laillista edustajaa muistutuksen tekemisessä
  • neuvoo miten kantelu, oikaisuvaatimus, valitus, vahingonkorvausvaatimus, potilas- tai lääkevahinkoa koskeva korvausvaatimus tai muu asiakkaan tai potilaan terveydenhuollon, sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen oikeusturvaan liittyvä asia voidaan panna vireille toimivaltaisessa viranomaisessa
  • tiedottaa asiakkaan ja potilaan oikeuksista
  • kokoaa tietoa asiakkaiden ja potilaiden yhteydenotoista sekä seuraa asiakkaiden ja potilaiden oikeuksien ja aseman kehitystä
  • toimii muutenkin asiakkaan ja potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

Lisätietoa sosiaali- ja potilasasiavastaava palvelusta saa internetsivuilta osoitteesta www.hel.fi/sosiaali-ja-potilasasiavastaava

Vakuutus

Metropolia Ammattikorkeakoululla on potilasvakuutus, joka korvaa potilasvahinkolain piiriin kuuluvat potilasvahingot. Metropolialla on lisäksi yleinen vastuuvakuutus opetustoiminnan vahinkotapahtumia varten. Vastuuvakuutuksen ehdot ovat nähtävissä HyMy-kylässä.

Omavalvontaohjelma

Tutustu HyMy-kylässä tuotettavien yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen omavalvontaohjelmaan.

Asiakas- ja henkilörekisteri

Metropolia Ammattikorkeakoulun HyMy-kylän opetusasiakas- ja henkilörekisteri