Metropolian kampukset avautuvat vaiheittain - pääsääntöisesti etätyöskentely ja -opiskelu jatkuvat.

Katso miten koronavirustilanne vaikuttaa Metropolian toimintaan.

HyMy-kylän optometrian myymälä on toistaiseksi suljettu muuton vuoksi.

Tietoiskut

Tervetuloa opetusasiakkaaksi optometristiopiskelijoille

HyMy-kylässä toiminta perustuu opiskelijoiden käytännön harjoitteluun ja moniammatilliseen yhteistyöhön. Optometristiopiskelijat harjoittelevat käytännön taitoja yleensä yksin kliinisen opettajan ohjauksessa, mutta myös pienissä tiimeissä.

Oppimistilanteeseen sisältyy perusteellinen haastattelu, näön ja silmien tutkiminen, kuvantaminen sekä ohjaus. Tutkimiseen kuuluu silmien taittovirheen määrittäminen, silmien yhteisnäön tutkiminen, silmän rakenteiden tutkiminen mikroskopoimalla ja muita testejä, joiden perusteella opiskelija saa ymmärryksen oireiden syistä ja niiden taustalla olevista tekijöistä.

Opiskelija laatii yhdessä ohjaajan kanssa tutkimussuunnitelman, jota täydennetään tarpeen vaatiessa. Opiskelijan työskentely tapahtuu harjoitteluohjaajan tarkan valvonnan alla.

Optometristiopiskelijoiden oppimistilanne

Oppimistilanteessa opiskelija ottaa vastaan opetusasiakkaan ja haastattelee asiakastaan saadakseen käsityksen hänen tulosyystään, näkemiseen liittyvistä oireistaan ja yleisestä terveydentilastaan. Tämän jälkeen opiskelija tekee tutkimussuunnitelman ja käy ohjauskeskustelun harjoitteluohjaajansa kanssa.

Ohjauskeskustelussa opiskelija esittää tarvittavat tutkimukset ja erotusdiagnostiset testit ja hyväksyttää ohjaajaltaan suunnitelman. Tämän jälkeen opiskelija suorittaa suunnitelman mukaisen tutkimuksen opetusasiakkaalleen ja raportoi havainnoistaan ja testien tuloksista ohjaajalleen. Tutkimuksissa käytetään pupilleja laajentavia silmätippoja, mikäli se on mahdollista ja asiakas antaa siihen luvan.

Tulosten perusteella opiskelija esittää mahdollisen silmä-tai piilolasikorjauksen keskustellen ohjaajansa kanssa. Opiskelija ei kirjoita silmälasi- tai piilolasireseptiä, mutta kertoo, onko lasien vaihto tarpeen. Tarvittaessa asiakas ohjataan terveydenhuollon ammattilaiselle jatkotutkimustarpeen arvioimiseksi.

Harjoitteluohjaaja käy seuraamassa opiskelijan työskentelyä yleensä 2-3 kertaa oppimistilanteen aikana.Opetustilanteen päättymisen jälkeen opiskelija dokumentoi opetusasiakkaalleen tekemänsä haastattelun, tutkimukset ja jatkosuunnitelman kirjallisesti Metropolian asiakastietojärjestelmään. Lisäksi hän keskustelee oppimistilanteesta ja sen etenemisestä harjoitteluohjaajansa kanssa ja hyväksyttää tekemänsä kirjaukset ohjaajallaan.

Harjoitteluohjaaja tarkistaa asiakasdokumentit ja lähettää paperisen kertomuksen opetusasiakkaalle postissa. Mikäli käyntien aikana tulee esiin arvioida tarvetta jatkotutkimuksille, laatii opiskelija opetusasiakkaalleen saatteen, jonka harjoitteluohjaaja hyväksyy allekirjoituksellaan.  

Mitä optometria on?  

Optometristi on näkemiseen ja silmäterveyteen perehtynyt terveydenhuollon asiantuntija. Hän tutkii silmien toimintaa ja rakenteita erilaisilla testeillä ja kuvantamalla. Tulosten perusteella asiakkaalle suositellaan hänen tarpeitaan vastaavaa näönkorjausta. Tyypillisesti optometristille hakeudutaan näkemiseen liittyvien oireiden, kuten heikentyneen kauko- tai lähinäön, päänsärkyjen ilmaannuttua tai kun henkilö haluaa piilolasit silmälasien rinnalle.

Tallennettu 22.1.2020 - 16:17