Mikä on glaukooma?

Glaukooma on silmähermoja vaurioittava ja näkökenttää supistava sairaus, jota kutsutaan joskus myös silmänpainetaudiksi tai viherkaihiksi. Glaukooman syynä on usein silmän nestekierron häiriintymisen seurauksena kohonnut silmänpaine, joka aiheuttaa vähitellen vaurioita näköhermoon.

Koska näköhermo välittää näköviestejä aivoihin, vaurioittaa glaukooma vähitellen myös näkökykyä. Maailmassa arvioidaan olevan noin 67 miljoonaa glaukoomapotilasta, joista noin 6 miljoonaa on sokeita. Glaukooman aiheuttamat näköhermovauriot ovat pysyviä.

Mistä tiedän, onko minulla glaukooma? Voiko sitä ehkäistä?

Glaukooma on salakavala silmäsairaus, sillä se etenee ilman kipua tai vaivoja. Pitkälle edenneenä se aiheuttaa puutoksia näkökenttään. Glaukooman ehkäisemiseksi ei tunneta keinoja. Usein silmänpaine on glaukoomassa viitearvoja (10-21 mmHg) korkeampi, joten säännöllinen silmänpaineen mittaaminen on merkittävässä roolissa glaukooman havaitsemisessa.

Silmänpaineen mittausta suorittavat lähinnä optikot, optometristit ja silmälääkärit.

Osalla glaukoomapotilaista silmänpaine on normaali ja sairaus tulee ilmi vain silmälääkärin tutkimuksessa. Siksi on tärkeää tunnistaa glaukooman riskitekijät, joita ovat muun muassa ikä, voimakas likinäköisyys ja lähisukulaisella esiintyvä glaukooma.

Glaukoomadiagnoosin voi tehdä ainoastaan silmälääkäri. Jos sinulla on jokin edellä mainituista riskitekijöistä, on silmälääkärin tutkimus aiheellinen jo 30–35 ikävuodesta lähtien. Silmät kannattaa tutkituttaa kuitenkin viimeistään 45-vuotiaana ja sen jälkeen viiden vuoden välein 60-vuotiaaksi asti. Tämän jälkeen tarkistusväliksi suositellaan kolmea vuotta.

Kuinka glaukoomaa hoidetaan?

Diagnosoidun glaukooman hoidossa on olennaista alentaa silmänpainetta. Silmänpainelääkkeet annostellaan silmätippoina ja niiden vaikutusta seurataan silmänpaineen mittaamisen, näkökenttätutkimusten ja silmänpohjakuvausten avulla.

Jos glaukooma etenee lääkityksestä huolimatta nopeasti, saatetaan tarvita lisähoidoksi lasertoimenpiteitä tai paineleikkaus. Paineleikkauksessa tehdään ylimääräinen reitti silmän sisäisen nesteen poistumiselle. Olennaista glaukooman hoidossa on sen varhainen toteaminen näkökenttäpuutoksien ehkäisemiseksi.

Tutkituta silmäsi säännöllisesti!