Mitä on piilokarsastus?

Optimaalisessa tilanteessa silmät katsovat suoraan katsottavaan kohteeseen. Piilokarsastuksella tarkoitetaan silmien suorasta katselinjasta poikkeavaa luontaista asentoa, jonka silmät pystyvät itse lihaksillaan useimmiten korjaamaan. Tämä jatkuva lihastyö voi kuitenkin ajoittain aiheuttaa häiritseviä oireita.

Jos silmät ovat luonnollisessa asennossaan koko ajan, eivätkä silmälihakset pyri korjaamaan tilannetta, puhutaan ilmeisestä karsastuksesta. Silmien luonnollinen asento voi olla suorasta katselinjasta ulos-, sisään-, ylös- tai alaspäin kääntynyt.

Miten piilokarsastus oireilee?

Lähes kaikilla esiintyy piilokarsastusta, mutta se ei aina aiheuta oireita. Piilokarsastus alkaa oireilla, jos silmien oma kyky kääntyä sisään- ja ulospäin ei riitä korjaamaan silmien luontaista asentovirhettä. Virkeänä ollessa piilokarsastus ei välttämättä aiheuta oireita, mutta esimerkiksi väsyneenä voi ilmetä epämääräisiä näkemisen vaivoja.

Silmät rasittuvat päivän mittaan ja pitkäkestoisissa näkemisen kannalta vaativissa tilanteissa voi esiintyä kahtena näkemistä. Myös liikkuvien kohteiden seuraaminen saattaa olla vaikeaa. Muita yleisiä piilokarsastuksen oireita ovat muun muassa päänsärky, rivien hyppely ja huimaus.

Mistä apua piilokarsastuksen oireisiin?

Piilokarsastuksen oireita voidaan helpottaa prismalinsseillä. Linssit siirtävät kuvaa siten, että silmät saavat olla niille luontaisessa asennossa. Piilokarsastuksen oireita voidaan lievittää myös niin sanotulla ortoptisella hoidolla. Ortoptisilla harjoituksilla parannetaan silmien yhteisnäköä vahvistamalla silmän lihaksia ja lihastasapainoa.

Harjoitteita tehdään kotona useita kertoja päivässä ja ne ovat yksinkertaisia ja nopeita suorittaa. Ortoptisella hoidolla voidaan saavuttaa hyviä ja jopa pysyviä tuloksia, jolloin oireet vähenevät tai poistuvat kokonaan. Joissain tapauksissa oireita voidaan helpottaa pienellä linssivoimakkuuden muutoksella.