Isokineettinen lihasvoimamittaus

HyMy-kylän liikelaboratorion lihasvoimamittaus toteutetaan asiantuntijatyönä. Käytössämme on nykyaikainen isokineettinen voimamittauslaite, joka soveltuu hyvin kuntoutumisen seurantaan.

Isokineettinen lihasvoimamittaus

Mittaamme lihasten voimantuottoa isokineettisellä Contrex-voimadynamometrillä. Mittauksen avulla saadaan tarkkaa tietoa niveltä ympäröivien lihasten toiminnasta, voiman tuoton suhteesta ja tasapainosta raajojen välillä. Tuloksia voidaan hyödyntää alaraajavammojen kuntoutuksen edistymisen seurannassa ja ne auttavat tehokkaan harjoitteluohjelman suunnittelussa. Mittauksesta saatavat raportit antavat myös tukea ja varmuutta päätöksenteolle, kun arvioidaan valmiutta palata lajinomaiseen harjoitteluun.

Isokineettinen lihasvoimamittaus soveltuu yli 16-vuotiaalle urheilijalle ja kuntoilijalle, joka on kiinnostunut:

 • lihasten voimantuotosta
 • leikkauksen jälkeisestä kuntoutumisesta ja voimantuoton palautumisesta
 • tai jolla on ongelmia polven, nilkan tai olkapään kanssa

Polvimittaukset:

Isokineettisessa voimatestissä saamme tarkkaa tietoa polven ojentaja- ja koukistajalihasten voimantuotosta. Etenkin etu- ja takaristisidevammojen jälkeisessä kuntoutuksessa isokineettinen mittaus on korvaamaton työkalu. Mittaus on erittäin hyödyllinen myös takareisivammojen kuntoutuksen seurannassa. Viitearvot mahdollistavat tulosten vertailun eri urheilulajeihin ja kuntoutuksen vaiheisiin.

Nilkkamittaukset:

Nilkalla on merkittävä rooli kehon kannattelussa, tasapainon ylläpitämisessä ja liikkumisessa. Nilkka- ja Akilles vammoihin liittyen pystymme mittaamaan nilkan ojentaja- ja koukistajalihasten voimantuottoa ja tarjoamaan tärkeää tietoa nivelen toiminnasta.

Olkapäämittaukset:

Toteutamme myös hartiaseudun voimamittauksia, jotka koostuvat kahdesta osasta: Athletic Shoulder Test antaa tietoa hartiaseudun isometrisesta huippuvoimasta ja isokineettinen mittaus tuottaa tietoa olkanivelen sisä- ja ulkokiertäjien voimantuotosta. Yhdistämällä nämä kaksi testiä, saamme monipuolisen kuvan hartiarenkaan lihasvoimasta.

Mittausten toteutus

Lihasvoimatestit toteutetaan asiantuntijatyönä opetuksen yhteydessä. Valikoidut testit on suunniteltu antamaan kattavaa tietoa lihasten toiminnasta ja voimantuotosta, käyttäen eri lihastyötapoja ja nopeuksia. Mittauskäyntiin kannattaa varata noin 90 minuuttia.

Käytössämme on myös Seca mBCA 514 kehonkoostumusanalysaattori, joka antaa yksityiskohtaista tietoa kehon lihasmassasta ja sen mahdollisista puolieroista. Lisäksi käyntiin on mahdollista yhdistää pudotushyppyjä, joista urheilijat saavat tietoa alaraajojen reaktiivisesta voimaindeksistä (RSI) ja nopeasta voimantuotosta.

Ilmoitathan varauksen yhteydessä minkä nivelen voimantuotosta olet erityisesti kiinnostunut. Tämä auttaa meitä valmistautumaan käyntiisi ja kohdentamaan testi sinulle sopivaksi.

Pukeuduthan käynnille rentoon vaatetukseen, jossa pystyt liikkumaan helposti.

Hinnasto

Isokineettisen lihasvoimamittauksen hinnasto - Opiskelija- ja eläkeläiskortilla alennus -20%
Käynnin tarkoitusKestoHinta-20%
Isokineettinen lihasvoimamittaus sisältäen testin, raportin ja sanallisen tulkinnan75 min120 €96 €
Kehonkoostumusmittaus voimamittauskäynnin yhteydessä-25 €20 €

Sinun parhaaksi

HyMy-kylässä tärkein tavoitteemme on tuottaa laadukkaita hyvinvointi- ja terveyspalveluja kiireettömästi, yksilöllinen tilanteesi huomioiden.

Sinun on hyvä tietää, että

 • HyMy-kylässä toimit asiakkaana oppimistilanteessa, jossa opiskelijamme harjoittelevat ohjaavan opettajan valvonnassa ammatillisten taitojensa lisäksi mm. ihmislähtöistä asiakastilanteessa toimimista. Kaikista palveluistamme vastaavat ohjaavat opettajamme, jotka ovat terveydenhuollon ammattilaisia.
 • opiskelijan sinulle tekemän tutkimus- ja kuntoutumissuunnitelman tarkastaa ja hyväksyy aina ohjaava opettaja, joka on terveydenhuollon ammattilainen.
 • käyntisi aikana mukana saattaa olla vastaavan opiskelijan lisäksi hänen opiskelijakollegoitaan seuraamassa tilannetta.
 • käyntisi aikana mukana saattaa olla useampi opiskelija seuraamassa tilannetta.

Palautteesi on meille tärkeä

Tavoitteenamme on tarjota sinulle asiantuntevaa, kiireetöntä, joustavaa ja yksilöllistä palvelua. Palautteesi on meille tärkeää toiminnan ja palvelujen kehittämisen kannalta. Anna meille palautetta, jotta osaamme kehittää toimintaamme. Vastaa asiakaspalautekyselyyn e-lomakkeella.

Sosiaali- ja potilasasiavastaava

Sosiaali- ja potilasasiavastaavien toiminta järjestetään julkisena palveluna 1.1.2024 alkaen. Sosiaali- ja potilasasiavastaava

 • neuvoo ja ohjaa sosiaalihuollon asiakaslain, potilaslain sekä varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
 • neuvoo ja tarvittaessa avustaa asiakasta, potilasta tai tämän laillista edustajaa muistutuksen tekemisessä
 • neuvoo miten kantelu, oikaisuvaatimus, valitus, vahingonkorvausvaatimus, potilas- tai lääkevahinkoa koskeva korvausvaatimus tai muu asiakkaan tai potilaan terveydenhuollon, sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen oikeusturvaan liittyvä asia voidaan panna vireille toimivaltaisessa viranomaisessa
 • tiedottaa asiakkaan ja potilaan oikeuksista
 • kokoaa tietoa asiakkaiden ja potilaiden yhteydenotoista sekä seuraa asiakkaiden ja potilaiden oikeuksien ja aseman kehitystä
 • toimii muutenkin asiakkaan ja potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

Lisätietoa sosiaali- ja potilasasiavastaava palvelusta saa internetsivuilta osoitteesta www.hel.fi/sosiaali-ja-potilasasiavastaava

Vakuutus

Metropolia Ammattikorkeakoululla on potilasvakuutus, joka korvaa potilasvahinkolain piiriin kuuluvat potilasvahingot. Metropolialla on lisäksi yleinen vastuuvakuutus opetustoiminnan vahinkotapahtumia varten. Vastuuvakuutuksen ehdot ovat nähtävissä HyMy-kylässä.

Omavalvontaohjelma

Tutustu HyMy-kylässä tuotettavien yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen omavalvontaohjelmaan.

Asiakas- ja henkilörekisteri

Metropolia Ammattikorkeakoulun HyMy-kylän opetusasiakas- ja henkilörekisteri