Miksi Suomi on maailman onnellisin maa? Yhdysvaltalainen dokumentaristi etsii vastausta Metropoliasta

7.9.2023 - 12:00

YK:n kestävän kehityksen verkoston julkaiseman Maailman onnellisuusraportin (World Happiness Report) mukaan Suomi on vuonna 2023 maailman onnellisin maa — kuudetta kertaa peräkkäin. Raportti julkaistiin maaliskuussa.

Suomen sijoittumista onnellisuuslistauksen huipulle selvittää yhdysvaltalainen ohjaaja David Arond dokumentissaan The Happiest Country in the World: Finland – Education & Happiness. Dokumenttia varten Arond kuvausryhmineen vieraili 6.9.2023 Metropolian Myllypuron kampuksella ja toimittaja Nina Trasoff haastatteli Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkolaa, jatkuvan oppimisen johtaja Heidi Rontua, innovaatiojohtaja Minna Elomaa-Krapua, kehittämispäällikkö Anita Ahlstrandia, kehittämispäällikkö Eija Raussi-Lehtoa sekä lehtori Saila Pakarista.

”Korkeakoulujen merkitys yhteiskunnassa on yhä suurempi ja on hienoa, että Metropolian rooli hyvinvoinnin edistäjänä kiinnostaa ja tavastamme toimia halutaan oppia maailmalla. Metropolian Myllypuron kampuksella on tärkeä rooli itäisen Helsingin elinvoiman vahvistajana. Kampus on avoin alueen asukkaille, talon ulkopuolisille ja uusille kohtaamisille — se yhdistää osaamista, jossa ihminen on keskiössä, ja ruokkii yhteistyötä tulevaisuuden hyvinvoinnin edistämiseksi”, Riitta Konkola kertoo.

Kuvassa etualalla vasemmalla Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola ja oikealla jatkuvan oppimisen johtaja Heidi Rontu. Taustalla ohjaaja David Arond.

Kuvassa etualalla vasemmalla Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola ja oikealla jatkuvan oppimisen johtaja Heidi Rontu. Taustalla ohjaaja David Arond.

Kuvausryhmä tutustui kampuksella Metropolian HyMy-kylään, joka tarjoaa Myllypuron asukkaille opiskelijatyönä tehtäviä hyvinvointi- ja terveyspalveluja. Lisäksi kuvausryhmä vieraili Metropolian simulaatiosairaalassa, joka toimii sekä opetuskäytössä että prekliinisessä testauksessa.

”Myllypuron kampuksen ainutlaatuiset oppimisympäristöt mahdollistavat kasvavan tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyön yritysten, julkisten toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa. Metropolian innovaatiokeskittymät ja yhteistyöalustat mahdollistavat, että opiskelijat pääsevät tekemään yhteistyötä yritysten kanssa ja saavat kontaktin työelämään jo opintojen aikana”, Minna Elomaa-Krapu sanoo.

The Happiest Country in the World: Finland – Education & Happiness -dokumentti tutkii muun muassa koulutuksen, hallinnon, maahanmuuton, asumisen, vankiloiden ja luonnon vaikutusta suomalaisten hyvinvointiin. Kuvausryhmä tekee noin 40 haastattelua dokumenttia varten ja vierailee Metropolian lisäksi muun muassa päiväkodissa, neuvolassa, luonnonpuistossa ja vankilassa. Dokumentin perimmäinen tarkoitus on oppia suomalaisten onnellisuudesta jotain, mitä voisi hyödyntää myös Yhdysvalloissa.

The Happiest Country in the World: Finland – Education & Happiness saa maailmanensi-iltansa maaliskuussa 2024.

Kuvassa vasemmalla kuvaaja Daniel McPadden ja Metropolian tutkimus- ja testauspäällikkö Eija Raussi-Lehto.

Kuvassa vasemmalla kuvaaja Daniel McPadden ja Metropolian tutkimus- ja testauspäällikkö Eija Raussi-Lehto Metropolian simulaatiosairaalassa.

World Happiness Report mittaa maiden onnellisuutta kyselytutkimuksella

Kansainvälinen World Happiness Report -raportti julkaisee vuosittain listauksensa maailman onnellisimmista maista. Raportissa on mukana yli 150 maata. Vuodesta 2012 vuosittain julkaistu raportti mittaa kyselytutkimuksin eri maiden onnellisuutta. Kyselyyn vastanneet antavat oman arvionsa muun muassa onnellisuudesta, vapaudesta ja elämänlaadusta. Onnellisuutta mitataan myös erilaisten mittareiden avulla, kuten tarkastelemalla kansalaisten koulutusta, terveystietoja ja maan taloutta.

Lisätietoa

Minna Elomaa-Krapu
Innovaatiojohtaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu
minna.elomaa-krapu [at] metropolia.fi (minna[dot]elomaa-krapu[at]metropolia[dot]fi)