Digitaaliset sote-palvelut toimiviksi – artikkelikokoelma ilmestynyt

10.6.2022 - 09:52

Miten saada digitaaliset palvelut todella toimimaan ja lisäämään käyttäjänsä hyvinvointia ja terveyttä? Miten osallistaa asiakas palveluiden onnistuneeseen kehittämisprosessiin? Entä mitä osaamista palveluiden kehittäminen ja niiden käyttö edellyttävät asiantuntijoilta?

Metropolia Ammattikorkeakoulun Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut -innovaatiokeskittymä paneutuu näihin yhteiskunnassa ajankohtaisiin kysymyksiin tuoreessa 3AMK-yhteistyössä kootussa julkaisussa Osallistavia ratkaisuja digitaalisiin hyvinvointi- ja terveyspalveluihin.

Hyvinvointi- ja terveysteknologisille ratkaisuille ja sosiaaliselle innovaatiolle on kova tarve. Siksi on merkittävää paikantaa sosiaali- ja terveyspalveluissa kehittämiskohteet, joita voidaan sekä sujuvoittaa että parantaa erilaisilla digitaalisilla ratkaisuilla, kirjoittaa innovaatiojohtaja Minna Elomaa-Krapu.

Suomella on kaikki edellytykset nousta digitaalisten sote-palveluiden kärkimaaksi. Julkaisun sisällön toivotaankin tavoittavan laajasti päättäjä-kehittäjiä, kouluttajia sekä muita asiantuntijoita, joilla on mahdollisuus vaikuttaa digitaalisten palveluiden kohdentamiseen, toimivuuteen ja laatuun.

Metropolian kustantama Osallistavia ratkaisuja digitaalisiin hyvinvointi- ja terveyspalveluihin on nyt saatavilla verkossa Theseus.fi -palvelussa. Artikkelikokoelman ovat toimittaneet Minna Elomaa-Krapu ja Aino Vuorijärvi Metropoliasta.

Julkaisussa esitellään jo tuotettuja digi-palveluratkaisuja, jotka ovat kaikille osapuolille tietoturvallisia, saavutettavia ja vuorovaikutteisia. Samalla kuvataan, miten digitaalisuus- ja robotiikkaosaamista kartutetaan hankkeissa ja osana opintoja. Monialaisen julkaisun 15 asiantuntija-artikkelia tarjoavat innostavan ja monisärmäisen näkymän sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palveluiden aktiiviseen kehitysvaiheeseen.

Lisätiedot

Minna Elomaa-Krapu minna.elomaa-krapu [at] metropolia.fi (minna[dot]elomaa-krapu[at]metropolia[dot]fi)

Aino Vuorijärvi aino.vuorijarvi [at] metropolia.fi (aino[dot]vuorijarvi[at]metropolia[dot]fi), puh. +358 50 5411395