Metropolian ja Siemens Healthineersin kumppanuus kirittää uuden ajan terveysinnovaatioita

24.10.2023 - 09:00

Metropolian simulaatiosairaala

Metropolia ja Siemens Healthineers yhdistivät voimansa kunnianhimoisessa tutkimus-, kehitys- ja koulutusyhteistyössä. Kumppanien tavoitteena on edistää kestävää hyvinvointia leveällä rintamalla.

Yhteistyötä linjaava aiesopimus allekirjoitettiin vuonna 2021 ja kumppanuus on siitä lähtien laajentunut ja syventynyt. Metropolian innovaatiojohtaja Minna Elomaa-Krapu kertoo, että kumppanuuden ytimessä on yhteinen visio tulevaisuudesta. Samalla kun terveysteknologian käyttö jatkuvasti yleistyy sairaaloissa, on entistä tärkeämpää pysyä teknologisen kehityksen kelkassa.

”Siemens Healthineers on meille loistava kumppani tässä suhteessa, sillä yhtiö on terveysteknologian edelläkävijä ja jakaa näkemyksemme hyvinvoinnin merkityksestä”, Elomaa-Krapu toteaa ja lisää, että Siemens Healthineersin koululle tuoma tuki ja mentorointi tarjoaa valtavasti lisäarvoa.

”Siemens Healthineersillä on isot hartiat ja meillä on molemminpuolinen luottamus, joka saa asiat rullaamaan.”

Operaatio: Win-win

Ossi Koskinen

Siemens Healthineersin suurasiakkuusjohtaja Ossi Koskinen toteaa, että tällaiset julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet voivat olla erittäin hyödyllisiä kummankin osapuolen näkökulmasta.

”Terveyden ja hyvinvoinnin haasteita tarkasteltaessa on selvää, että kukaan ei ratkaise niitä yksin”, Koskinen toteaa. "Metropolialla ja Siemens Healthineersillä on sama näkemys näistä haasteista ja me teemme yhdessä töitä niiden ratkaisemiseksi."

Koska Suomen väestö on tunnetusti yksi Euroopan vanhimpia, jo yksistään tämä seikka kuormittaa terveydenhuoltojärjestelmää valtavasti – ja pitkien etäisyyksien maassa palvelujen saatavuus on aina ongelma.

”Teknologiset ratkaisut voivat auttaa tuomaan parempaa tasapainoa terveydenhoitosektorille”, Koskinen sanoo.

Huippuluokan röntgenosaamista

Heli Patanen

Siemens Healthineers on antanut Metropolialle ”teknobuustia” esimerkiksi ammattikorkeakoulun röntgenhoitajakoulutuksessa. Metropolian radiografian ja sädehoidon koulutusohjelman vetäjä, lehtori Heli Patanen kertoo, että koulutusohjelma on ollut Metropolian koulutusportfoliossa jo vuosikymmeniä, mutta vauhti kiihtyi tuntuvasti, kun Siemens Healthineers tuli mukaan teknologiakumppaniksi kolme vuotta sitten.

”Teemme laajaa yhteistyötä Siemens Healthineersin kanssa ja käytämme heidän laitteitaan opinnoissa”, kuvailee Patanen.

Koska Siemens Healthineersin teknologia on levinnyt laajasti sairaaloihin ympäri maan, käy järkeen tutustua laitteisiin jo kouluaikana.

”Röntgenhoitajakoulutuksessa olevat opiskelijat pääsevät käyttämään näitä laitteita varhaisessa vaiheessa, mikä taas tuo paremmat lähtökohdat työelämään.” 3,5-vuotisesta koulutusohjelmasta valmistuu vuosittain noin 50 röntgenhoitajaa.

Kokonaiskuva kirkkaana mielessä

Minna Elomaa-Krapu

Radiografia on silti vain yksi siivu paljon suuremmasta kakusta. Siemens Healthineers kehittää innovatiivisia terveysratkaisuja ennaltaehkäisystä diagnoosiin ja potilaan toipumiseen – ja yrityksen terveysteknologia on maassamme laajasti käytössä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

”Yhteistyömme Metropolian kanssa auttaa meitä pääsemään mukaan myös kansallisiin hyvinvointialan konsortioihin ja hankkeisiin”, toteaa Ossi Koskinen.

Metropolialla on oma Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut -innovaatiokeskittymä, jonka tavoitteena on vahvistaa hyvinvointia ja terveysteknologiaosaamista – sekä tukea terveysteknologiayritysten TKI-osaamista.

Minna Elomaa-Krapu kertoo, että Metropolia on lisäksi kehittänyt – yhdessä HUS:n ja Helsingin kaupungin kanssa – prekliinisen/kliinisen tutkimus- ja testausalustan nimeltä Health Proof Helsinki.

”Health Proof Helsingin kautta pystymme tarjoamaan palvelupolun ja -katalogin terveysteknologia-alan yrityksille”, hän summaa. Syksyllä 2022 perustettu Health Proof Helsinki -alusta on nyt siirtymässä toteutusvaiheeseen.

Siemens Healthineers seuraa tulokasta tarkalla silmällä. ”Analysoimme alustaa ja etsimme projekteja, joihin voisimme osallistua”, Ossi Koskinen toteaa.

Digikylästä digitaalisiin kaksosiin

Metropolian simulaatiosairaala

Digiosaamista edistetään myös Metropolian HyMy-kylässä, joka on ihmislähtöinen, monialainen oppimis- ja kehitysalusta, joka vannoo ekosysteemiajattelun nimeen.

”HyMy tuottaa esimerkiksi erilaisia tukipalveluita terveys- ja hyvinvointialalle, tavoitteenaan muuttua luonteeltaan yhä digitaalisemmaksi ajan myötä”, Elomaa-Krapu linjaa.

Myös digitaaliset kaksoset ovat todellisuutta ammattikorkeakoulussa. Metropolian simulaatiosairaalakonsepti pitää sisällään tuhansia neliömetrejä ihan oikeaa tilaa, joka löytää – kiihtyvällä tahdilla – vastinparinsa metaversumista.

”Kehitymme kohti oikeaa älysairaalaa, joka on täysin kiinnittynyt digitaalinen kaksonen -maailmaan”, Elomaa-Krapu vahvistaa. Tässä viitekehyksessä ei liene mikään yllätys, että Siemens Healthineers on mukana myös sim-sairaalan evoluutiossa.

Ekosysteemi edellä

Elomaa-Krapu ja Koskinen ovat yhtä mieltä myös terveys- ja hyvinvointisektorin kehityksestä pääkaupunkiseudulla: yhteistyö, innovatiivisuus sekä toimijoiden henkinen ja fyysinen läheisyys tulevat olemaan menestymisen avaintekijöitä myös tulevaisuudessa. Paikallinen terveysekosysteemi versoo jatkuvasti uusia oksia eri suuntiin, mutta myös yhteistä asennetta ja ajattelutapaa löytyy. Yhdessä toimimalla voidaan saavuttaa isoja asioita terveydenhuollossa.

”Ajattelen, että kyseessä on elävä ja hengittävä ekosysteemi, jolla on yhteinen visio”, Elomaa-Krapu summaa.

Alkuperäinen artikkeli Health Capital Helsingin verkkosivuilla (englanniksi): Strategic synergy: Siemens Healthineers & Metropolia - Public-private partnership boosts health innovation in Helsinki Metropolitan

Lisätietoja

Minna Elomaa-Krapu
Innovaatiojohtaja, Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Minna.Elomaa-Krapu [at] Metropolia.fi (Minna[dot]Elomaa-Krapu[at]Metropolia[dot]fi)