Metropolian kampukset avautuvat vaiheittain - pääsääntöisesti etätyöskentely ja -opiskelu jatkuvat.

Katso miten koronavirustilanne vaikuttaa Metropolian toimintaan.

Metropolian Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut -innovaatiokeskittymä luo uudenlaista ajattelutapaa ja uudenlaista yhteistyötä.

Innovaatiokeskittymä kokoaa yhteen eri alojen ja sektoreiden toimijoita – yrityksiä, tutkimuslaitoksia, kaupunkeja, järjestöjä, alueen asukkaita kuin myös Metropolian opiskelijoita, opettajia ja muita asiantuntijoita – oppimaan ja tutkimaan yhdessä sekä kokeilemaan ja innovoimaan erilaisia ratkaisuja sosiaali- ja terveysalan murroksen vauhdittamiseksi.

Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelujen innovaatiokeskittymän toiminnan keskiössä on:

  • ihmisten kokonaisvaltainen, yksilöllinen ja eettinen kohtaaminen
  • tasa-arvoisen osallisuuden edistäminen
  • syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäiseminen

Hajautetun ja pirstaloituneen tutkimuksen sijaan tarvitaan keskitettyä tutkimusverkostoa – ekosysteemiä, joka on muodostunut yhteisen haasteen ratkaisemisen ympärille. Esimerkiksi REcoRDI-hankkeessa rakentuvassa ekosysteemissä yhteiskehitetään kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen suuntalinjoja, käytäntöjä ja toimintatapoja. Ekosysteemiin kutsutaan kehittäjiksi alan ammattilaisia, käytännön toimijoita ja tutkijoita sekä kuntoutujia.

Ekosysteemin periaatteita ovat kumppanuus, vastavuoroisuus, avoimuus ja luottamus. REcoRDi- ekosysteemi kehitetään digitaaliselle alustalle, jolloin osaamisen, palveluiden ja kumppanuuksien välittäminen ja jakaminen on mahdollista.

Innovaatiokeskittymän toimintaa kirittää Metropolian hyvinvointi- ja terveyskylä, jossa innovaatiot ja palvelut syntyvät innostavassa yhteistyössä.

Lue UAS Journal -verkkolehdestä

Innovaatiokeskittymien vuosi 2019

Artikkelin ovat kirjoittaneet Minna Elomaa-Krapu, Mona Roman, Anna-Maria Vilkuna.

Ydinkompetenssit kliinisen asiantuntijan (ylempi AMK) koulutuksessa
 

HyMy-kylä

Metropolian HyMy-kylä tarjoaa huipputason asiakaskokemuksen tulevaisuuden ammattilaisten kanssa. Toiminta toteutuu monialaisessa oppimisympäristössä, jossa toimivat opettajien ohjauksessa eri alojen opiskelijat

Turbiini

Turbiinissa tuetaan opiskelijoiden kasvamista yrittäjyyteen. Opiskelijat kehittävät ja testaavat liiketoimintaideaansa Turbiinin yrityskiihdyttämössä. Kiihdyttämön jälkeen voi jäädä  esimerkiksi Helsinki XR Centerin tiloihin käynnistämään yrityksen toimintaa tuetusti. Julkaisemme lisätietoa Turbiinista lähiaikoina.

Yhteystiedot

Minna Elomaa-Krapu.

Innovaatiojohtaja
Minna Elomaa-Krapu
minna.elomaa-krapu [at] metropolia.fi
puh. 050 532 6331

TKI-johtaja
Anna-Maria Vilkuna
anna-maria.vilkuna [at] metropolia.fi
puh. 040 334 7929