KuDiHub - Kuntoutuksen digitaalinen yhteistoiminta-alusta

Kuntoutuksen tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoimintaan liittyvä tieto on hajallaan eri järjestelmissä. Hajallaan oleva tieto on vaikeasti löydettävissä ja vaikeuttaa tutkitun tiedon jalkauttamista käyttöön ja aiheuttaa pahimmillaan päällekkäistä työtä kuntoutuksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimijoiden (TKI) keskuudessa.

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on kehittää interaktiivinen ja tietoa integroiva alusta, joka kokoaa eri kanavista kuntoutukseen liittyvää tietoa helposti eri sidosryhmien löydettäväksi ja hyödynnettäväksi. Lisäksi tavoitteena on rakentaa yhteistoimintamalli, jonka pohjalta organisaatiot pystyvät tuottamaan, työstämään ja hyödyntämään alustalla olevaa materiaalia joustavasti.

Tulevaisuuden kuntoutustoiminnassa voidaan nähdä entistä vahvemman TKI-toimintaverkoston kehittyminen, joka mahdollistaa paitsi kuntoutumisen asiantuntijoiden toimijuuden vahvistumisen, mutta myös kuntoutujien ja heidän läheistensä osallistumisen kuntoutuksen TKI-toimintaan. Näin voidaan myös varmistaa tutkimustiedon sovellettavuus työelämän toimijoiden sekä kuntoutujien arjen tarpeisiin.

Hankkeen toteuttajat ja verkostot

Hankkeen koordinaattorina toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kuntoutusinstituutti. Hankkeen osatoteuttajia ovat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta.

Hanke toteutetaan kolmen kuntoutusalan valtakunnallisen verkoston yhteistyönä. Mukana ovat ammattikorkeakouluista koostuva Kuntoutuksen valtakunnallinen osaamiskeskittymä (OsKu), yliopistojen monitieteinen kuntoutuksen verkosto (MOKUVE) ja Virtuaalikuntoutusverkosto.

Valtakunnallinen yhteistyö mahdollistaa toimintamallin hyödyntämisen laaja-alaisesti kuntoutusalan toimijoiden keskuudessa jo hankkeen aikana.

Yritykset mukana hankkeessa

Yrittäjä, lämpimästi tervetuloa mukaan hankkeen toimintaan!

Hankkeessa on mukana yrityksiä kehittäjäkumppaneina. Yritykset osallistuvat työpajoihin ja pilotteihin esim. jakamalla ajatuksia ja antamalla palautetta kehitettävästä digitaalisesta yhteistoiminta-alustasta.

Hankkeen kohderyhmänä on kuntoutusalan koulutus, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI) toteuttavien organisaatioiden henkilöstö ja opiskelijat. Lisäksi pääkohderyhmään kuuluu kuntoutuksen palveluita tuottavat ja kehittävät yksityisen ja julkisen sektorin toimijat. Toissijaisena kohderyhmänä on päättäjät sekä alueellisella että valtakunnallisella tasolla.

Yhteyshenkilö Metropoliassa

Sari Helenius
sari.helenius [at] metropolia.fi (sari[dot]helenius[at]metropolia[dot]fi)

Tietosuojaseloste