Olo-Tila - Osallisuutta, osaamista ja toiminnallisuutta

Ajankohtaista

30.11. Kick-start ja yhteiskehittely klo 13 - 16

Mitä?

Yhdessä suunnitellaan Olo-Tila hankkeen toimintaa yhteiskehittämistyöpajassa! Työskentelyä pienemmissä ryhmissä. Tilaisuutta mahdollistamassa Metropolia verkostoineen sekä yhteistyökumppanit.

Missä?

Osoite: Myllypurontie 1, (sisäänkäynnit: C-talo sekä D-talon pääovi), Helsinki, Metropolia AMK

Tilaisuuden arvioitu kesto on noin kolme tuntia, mutta kesken tilaisuudenkin voi lähteä.

Ketkä järjestävät?

Olo-Tila-hankkeen tiimi mukaan lukien sosiaalialan ja toimintaterapian opettajat sekä Valo-Valmennusyhdistyksen ohjaajat. Tilaisuuteen liittyvissä kysymyksissä lisätietoja antaa projektipäällikkö Katriina Rantala-Nenonen.

Miten?

Toivomme ennakkoilmoittautumista e-lomakelinkin kautta, mikäli se on mahdollista. Paikan päällä on kahvitarjoilua, joten ilmoitathan mahdolliset erityisruokavaliot. Tilaisuudessa kerätään osallistujatiedot, ja tietojen käsittelyssä noudatamme tietosuojaperiaatteita ja erityistä varovaisuutta. Noudatamme Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta sekä kansallista tietosuojalakia.

Ennakkoilmoittautuminen

Tilaisuuteen ilmoittautuminen päättynyt.

Yleistä hankkeesta

Pyrimme vaikuttamaan heikossa työmarkkina-asemassa olevien koulutuksen ja työmahdollisuuksien puutteeseen sekä koetun yksinäisyyden ja osattomuuden haasteisiin. Sosiaalisen tyhjiön ja osattomuuden kokemus voi olla läsnä olemassa olevista kuntouttavista palveluista ja toimenpiteistä huolimatta.

Tarvitaan mahdollisuus liittyä myös muihin turvallisiin yhteisöihin ja sosiaalisiin verkostoihin. Erityinen tarve nousee heikossa työmarkkina-asemassa olevien toiveesta vahvistaa sosiaalisia verkostojaan, yhteiskunnallista osallisuuttaan ja koulutus- ja työmahdollisuuksiaan.

Osallisuutta, osaamista ja toimijuutta elämään

Hankkeessa kehitetään hyvin matalan kynnyksen valmentavia opintoja ja työjaksoja niille, joille tarjolla olevat koulutusvaihtoehdot ovat vielä liian korkean kynnyksen takana.

Olo-Tila-hanke tuottaa myös Itä-Helsingin alueelle siltä puuttuvat kohtaamisen ja toiminnan tilat, joka ei rajaa kohderyhmää esimerkiksi iän perusteella, vaan sen tavoitteena on tuoda yhteen monenlaisia ihmisiä ja toimijoita.

Verkostoissa yhdessä kehitetään kansalaislähtöistä toimintaa oppilaitoksen ja kolmannen sektorin yhteistyönä ja tuetaan näiden toimijoiden, työllisyyspalveluiden ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan keskinäistä verkostoitumista erilaisessa työmarkkina-asemassa olevien osallisuuden sekä koulutus- ja työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi.

Kenelle toiminta on tarkoitettu?

Toiminta on tarkoitettu henkilöille, joilla vielä tarjolla olevat koulutusvaihtoehdot ovat liian korkean kynnyksen takana esim. pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset, työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat sekä maahanmuuttaneet. Hankkeen toiminta-alue on Helsinki ja Espoo. Toiminnan keskiössä ovat Itä-Helsingin alueen asukkaat.

Toinen kohderyhmä on heikossa työmarkkina-asemassa olevien parissa työtä tekevät kolmannen sektorin toimijat, vapaaehtoistoimijat sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimijat ja näiden toimintaa kehittävät työntekijät ja vapaaehtoiset. Tässä hankkeessa vahvistetaan näiden toimijoiden yhteistyötä.

Tavoitteet

Tavoitteena on, että

  • Hankkeeseen osallistuvien, heikossa työmarkkina-asemassa olevien kokemus osallisuudesta, merkityksellisyydestä, yhteenkuuluvuuden tunteesta ja vaikutusmahdollisuuksista omassa elinympäristössään vahvistuvat.
  • Hankkeeseen osallistuvien, heikossa työmarkkina-asemassa olevien oppimis- ja työelämävalmiudet sekä osaaminen ja osallisuus vahvistuvat ja polut koulutukseen rakentuvat hankkeessa kehitettävien, opiskelu- ja toimintakykyä vastaavien, matalan kynnyksen valmentavien opintojen ja työjaksojen avulla.
  • Hankkeeseen osallistuvat vertaisohjaajat ja kokemusasiantuntijat saavat kokemusta uusissa ympäristöissä aktiivisena kansalaisena toimimisesta toteuttamalla esimerkiksi vertaisohjausta Olo-Tilassa.
  • Heikossa työmarkkina-asemassa olevien parissa työskentelevien toimijoiden yhteistyö ja keskinäinen verkostoituminen palvelujen ja palveluketjujen kehittämiseksi vahvistuu.

Toteutusaika

1.9.2023-30.6.2026

Toteuttajat

Metropolia AMK ja Valo-Valmennusyhdistys ry

Yhteistyökumppanit

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Katriina Rantala-Nenonen
katriina.rantala-nenonen [at] metropolia.fi (katriina[dot]rantala-nenonen[at]metropolia[dot]fi)