Pienyrittäjän työkalupakki Työkirja tuote- ja palvelukehitysprosessin avuksi

Marja Orpana-Niitlahti, Ari Nieminen ja Elina Förster

Johdanto

Kuuntele tiivistelmä Soundcloudissa.

Pienyrittäjän työkalupakki on tarkoitettu sinun toimintasi tukemiseen. Työkirjassa kuvataan erilaisia menetelmiä, joilla voit kehittää liiketoiminnan kokonaisuutta tai sen eri osa-alueita. Keskeisessä roolissa ovat menetelmät ja työkalut tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. Löydät Pienyrittäjän työkalupakin myös pdf-julkaisuna Theseuksesta.

Työkirjassa on käytännön esimerkkejä työkalujen käytöstä. Ne auttavat sinua soveltamaan työkalua omaan tarpeeseesi ja helpottavat käytön hahmottamista. Käytä työkirjaa kokonaisuutena tai valitse sieltä yrityksesi ajankohtaiseen kehittämistarpeeseen sopiva työkalu. Ole luova ja muokkaa työkaluja vastaamaan sinun omia tarpeitasi.Olennaista on muistaa, että sen minkä kirjoitat, toteutuu ja sen mitä et kirjoita, ei toteudu.

Osa 1. Itsensä johtaminen

""

Kuuntele tiivistelmä Soundcloudissa.

Uuden tai muutoskasvussa olevan yrityksen hallinta on usein haastavaa. Haasteen muodostaa yrittäjän ajankäyttö ja sen kohdentaminen parhaalla mahdollisella tavalla asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. On tärkeää, että rakennat itsellesi systemaattisen mallin oman yrittäjän työpanoksesi ohjaamiseen ja johtamiseen. Ole hyvä itsesi johtaja.

Itsensä johtamisen osiossa ajatteluasi ohjataan kohti tehokkaampaa toimintaa ja käyttöösi tarjotaan neljä hyvää työkalua: 4T, Eisenhowerin matriisi, yrittäjän vuosikello sekä yrittäjän itsensä johtamisen huoneentaulu. Eisenhowerin matriisin avulla arvotat viikoittaista työaikaasi.

Olennaista on, että sinulla on joku väline, jolla johdat ja suuntaat oman työpanoksesi niin, että työsi tuottaa parhaan mahdollisen tuloksen yrityksesi sen hetkisen ja tulevaisuuden mukaisesti.

Osa 2. Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen

""

Kuuntele tiivistelmä Soundcloudissa.

Kehittäminen on systemaattinen prosessi, joka on hyvä opetella tekemään vaiheistetusti. Kehittäessäsi jo olemassa olevaa tuotetta tai palvelua edelleen uudelle kohderyhmälle tai uuteen toimintaympäristöön, on tässä esittelemämme kehittämisen ABCD-malli hyvänä apuna. Mikäli lähdet kehittämään uutta ideaa tai yllättäen syntyneeseen tarpeeseen tuotetta tai palvelua, suosittelemme aloittamaan Ideointimalli Virittämön tapaan -työkalulla.

Osa 3. Palvelumuotoilu

""

Kuuntele tiivistelmä Soundcloudissa.

Palvelumuotoilu on muotoiluajatteluun perustuva, asiakaslähtöinen ja tulevaisuuteen suuntaava osallistava työtapa nykyisten ja uusien palvelujen kehittämiseen. Palvelumuotoilun prosessi konkretisoi muotoiluajattelun suunnitelmalliseksi tekemiseksi. Prosessissa on kaksi vaihetta: ymmärrys ja tekeminen. Ensimmäisessä vaiheessa määritellään asiakkaiden kanssa tarve, toisessa kehitetään asiakkaiden kanssa ratkaisu.

Työkalut ja menetelmät konkretisoivat ja visualisoivat yhteistä ajattelua. Ne ohjaavat ymmärtämään, mitä olet tekemässä ja miten virität palvelusi.

Osa 4. Tuotteen tai palvelun markkinoinnin suunnittelu

""

Kuuntele tiivistelmä Soundcloudissa.

Markkinointi on pienen yrityksen tärkein strategia. Se antaa päivittäiselle tekemiselle suunnan ja tavoitteet sekä ohjaa toimenpiteiden toteutusta. Bonuksena markkinointistrategia voi sisältää myös viestintä- ja myyntisuunnitelmat. Hyvä markkinointisuunnitelma auttaa sinua suuntaamaan usein niukat resurssit sinne missä panokset tuottavat eniten sillä hetkellä.

Osa 5. Markkinointiviestinnän suunnitelma

""

Kuuntele tiivistelmä Soundcloudissa.

Markkinointiviestinnän suunnitelman avulla varmistat, että käytettävissä olevilla resursseilla saavutat asettamasi tavoitteet. Suunnitelma ohjaa sinua viestintäkanavien valinnassa ja painotuksessa.

Osa 6. Myynnin suunnittelu ja myyntiin valmistautuminen

""

Kuuntele tiivistelmä Soundcloudissa.

Myynnin suunnittelussa käyt läpi koko kaupanteon prosessin ja valmistaudut siihen suunnitelmallisesti. Myyntiprosessissa kuljetat asiakasta kohti ostopäätöstä. Tässä osassa tarjoamme mallin B2B myyntiprosessin suunnitteluun ja toteutukseen.

Kuluttajakaupassa on elementtejä myös tästä prosessista, mutta suurimpana erona suunnittelussa on myyntikanavan valinta, jonka merkitys korostuu. Kuluttajamyynti tuleekin suunnitella valitun myyntikanavan mukaisella tavalla. Mikäli teet myyntiä verkossa, myymälässä, tapahtumissa tai näiden yhdistelminä, valittu kanava ohjaa suunnittelua voimakkaasti. Valitse kanava, hanki tietoa ja suunnittele myyntisi systemaattisesti. Kaikessa myynnissä on elementtejä seuraavana kuvatusta B2B-myyntiprosessista. Hyödynnä sitä halutessasi soveltuvin osin.

Osa 7. Muita työkaluja kehittämisen avuksi

""

Kuuntele tiivistelmä Soundcloudissa.

Tarjoamme käyttöösi myös muita kehittämistä ja toimintaasi ohjaavia työkaluja, huoneentauluja ja muistilistoja. Nämä toimivat aiemmin esiteltyjä kehittämisen työkaluja täydentävinä ja niitä voit käyttää joustavasti tukemaan päivittäisiä työprosessejasi.

Jälkisanat

""

Yrittäjä, kiitä itseäsi, sillä olet laatinut hyvät suunnitelmat oman yritystoimintasi kehittämiseen. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, kertoo vanha sanonta. Nyt sinun on aika siirtää suunnitelmasi osaksi yrityksesi arkista toimintaa. Kun yhdistät laadukkaan ja ketterän suunnittelun hyvään toteutukseen, yritystoimintasi menestyy entistä paremmin.

Onnea yrittäjyystaipaleellesi!

© Metropolia Ammattikorkeakoulu & Koulutuskeskus Salpaus-kuntayhtymä 2024

Julkaisija: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kirjoittajat: Marja Orpana-Niitlahti, Ari Nieminen ja Elina Förster
Tekninen toteutus: Elina Förster
Graafinen suunnittelu ja taitto: Anna Sarkama-Antila, Graafinen suunnittelu Oy Peippo
Ääniohjeistukset: Tekstitiivistelmät ChatGPT 3,5, äänitetty Genny by LOVO avulla.

Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja
OIVA-sarja 60
Helsinki 2024

ISBN 978-952-328-405-0 (pdf)
ISBN 978-952-328-406-7 (verkkojulkaisu)
ISSN 2490-2055 (pdf, verkkojulkaisu)

CC-BY-SA

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä pois lukien siinä oleva kuvitus sekä äänitiivistelmät.

Julkaisu on toteutettu Tuote- ja palveluvirittämö 2.0 -hankkeessa, joka tarjosi Uudenmaan ja Päijät-Hämeen mikro- ja pk-yrityksille tuetun kehittämisprosessin, jonka aikana yritykset tuottivat markkinoille uuden tai kehitetyn tuotteen tai palvelun. Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Koulutuskeskus Salpaus toteuttivat hanketta vuosina 2021–2023. Hanketta rahoitti Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) osana Euroopan unionin covid-19-pandemiaan liittyviä toimia (REACT-EU).

Tutustu muihin Metropolian julkaisuihin
Pienryrittäjän työkalupakki pdf-julkaisu Theseuksessa