Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut innovaatiokeskittymän visiona on olla valtakunnallinen sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäjä ja suunnannäyttäjä. Kehitämme, konseptoimme ja testaamme uusia sosiaali- ja terveysalan asiakaslähtöisiä palveluita, tuotteita ja rohkeita yrityskokeiluja.

Innovaatiokeskittymä kokoaa yhteen eri alojen ja sektoreiden toimijoita – yrityksiä, tutkimuslaitoksia, kaupunkeja, järjestöjä, alueen asukkaita kuin myös Metropolian opiskelijoita, opettajia ja muita asiantuntijoita – oppimaan ja tutkimaan yhdessä sekä kokeilemaan ja luomaan erilaisia ratkaisuja sosiaali- ja terveysalan kehityksen vauhdittamiseksi. Toimimme näin ekosysteemissä, jonka periaatteita ovat kumppanuus, vastavuoroisuus, avoimuus ja luottamus.

Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelujen innovaatiokeskittymän toiminnan keskiössä on

  • ihmisten kokonaisvaltainen, yksilöllinen ja eettinen kohtaaminen
  • tasa-arvoisen osallisuuden edistäminen
  • syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäiseminen.

Innovaatiokeskittymän keskeiset toiminnot ovat TKI-hanketoiminta sekä oppimis- ja kehittämisympäristöt HyMy-kylä, Yrityskiihdyttämö Turbiini ja Metropolia Proof Health -testaus- ja tutkimuspalvelut.

Keskeiset toiminnot

Hyvinvointi- ja terveyspalvelut

HyMy-kylän hyvinvointi- ja terveyspalveluissa saat joustavia ratkaisuja ja palveluja samasta paikasta, yksilöllisesti ja kiireettömästi. Opetusasiakkaana tuet myös tulevien ammattilaisten osaamisen kehittymistä.

Metropolia Proof Health -testaus- ja tutkimuspalvelut

Metropolia Proof Health tarjoaa yrityksille modernin ympäristön, joustavat prosessit sekä laaja-alaisen asiantuntemuksen pre-kliiniseen testaukseen, validointiin sekä verifiointiin.

Yrityskiihdyttämö Turbiini Myllypurossa

Turbiini-yrityskiihdyttämö tukee aloittavia startup-yrityksiä pääkaupunkiseudulla. Turbiini auttaa liiketoimintaideoita muuttumaan tiimeiksi, startup-yrityksiksi ja kasvuyrityksiksi.