Hyvinvoiva yrittäjänainen

Outi Pyrhönen, Heini Maisala-McDonnell, Kaarina Pirilä ja Elina Förster

Johdanto

Yrittäjänaiselle hyvinvointi ja jaksaminen ovat tärkeitä, sillä ne vaikuttavat suoraan yrityksen menestykseen ja jatkuvuuteen. Yrittäjän on tärkeää vahvistaa omaa ammatti- ja yrittäjyysosaamistaan. Sen lisäksi tulee kiinnittää huomiota kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin: yksilöllisiin hyvinvointitekijöihin ja yrittäjän työkykyyn liittyviin erityiskysymyksiin.

Naisyrittäjyys on usein yksinyrittäjyyttä, jolloin yrittäjän hyvinvointi ja työkyky ovat yrityksen toiminnan perusta. Verkostojen luominen ja vertaistuen hakeminen oman yrityksen ulkopuolelta on yksinyrittäjälle välttämätöntä.

Naisyrittäjien tukemiseksi Oona 2.0 – yrittäjänaisten liiketoiminnan kasvua digitalisaation ja kumppanuusverkostojen kautta -hankkeessa kehitettiin pienryhmätoimintaa, jonka tavoitteena oli vahvistaa osallistujien yksilöllisiä ja ammatillisia voimavaroja teemoitettujen tapaamisten ja vertaistuen avulla. Teemat valittiin osallistujien tarpeiden ja toiveiden mukaan. Hyvinvoiva yrittäjänainen – Wellbeing Group for Female Entrepreneurs -ryhmätoiminnassa haluttiin mahdollistaa suomalais- ja ulkomaalaistaustaisten yrittäjänaisten kohtaamisia, joten suomen ja englannin kieliä käytettiin tarpeenmukaisesti, ja osallistujia rohkaistiin käyttämään molempia kieliä.

Hyvinvoiva yrittäjänainen -julkaisu on suunnattu yrittäjyydestä kiinnostuneille ja hyvinvointitoimintaa suunnitteleville henkilöille. Siinä käsitellään neljää yrittäjänaisten hyvinvointiin liittyvää teemaa: yrittäjänaisen hyvinvointia, liiketoiminnan hyvinvointia, kollegiaalisen tuen merkitystä sekä hyvinvointiryhmän ohjaamista. Pääset tutustumaan teemoihin sekä blogikirjoitusten että podcastien kautta.

Yrittäjänaisen hyvinvointi

Osiossa tarkastellaan yrittäjänaisen hyvinvointia sekä yrittäjänaisten käsityksiä hyvinvoinnista ja menestyksestä.

Hyvinvoiva liiketoiminta

Osiossa tarkastellaan yrittäjän osaamiseen sekä yrityksen kasvuun liittyvä tekijöitä.

Yrittäjänaiset yhdessä

Osiossa yrittäjät jakavat kokemuksiaan kollegiaalisen tuen merkityksestä omalle hyvinvoinnilleen.

Hyvinvointiryhmän ohjaaminen

Osiossa perehdytään hyinvoinviryhmän ohjaamiseen.

Yrittäjänaisen hyvinvointi

Hyvinvoiva liiketoiminta

Yrittäjänaiset yhdessä

Hyvinvointiryhmän ohjaaminen

© Metropolia Ammattikorkeakoulu 2023

Julkaisija: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kirjoittajat: Outi Pyrhönen, Heini Maisala-McDonnell, Kaarina Pirilä ja Elina Förster
Tekninen toteutus: Elina Förster
Kuvitus: Mari Huhtanen, KIlda

Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja
TAITO-sarja 116
Helsinki 2023

ISBN 978-952-328-392-3
ISSN 2669-8021

Tämä julkaisu on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä pois lukien siinä oleva kuvitus.

Julkaisu on tuotettu Oona 2.0 – yrittäjänaisten liiketoiminnan kasvua digitalisaation ja kumppanuusverkostojen kautta -hankkeessa, jonka tavoitteena oli vahvistaa Uudellamaalla toimivien yrittäjänaisten digiosaamista, kumppanuusverkostoja sekä hyvinvointia. Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittamaa hanketta vuosina 2020–2023. ​

Tutustu muihin Metropolian julkaisuihin.