Hankkeen tavoite

 • yrittäjänaisten valmiudet hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia vahvistuvat
 • yrittäjänaiset tekevät yrityksen kehittämiseen tähtääviä digitekoja uutta digiosaamista hyödyntäen
 • yrittäjänaisten vahvistuneet kumppanuusverkostot edistävät yritysten kasvua ja yrittäjän hyvinvointia  

Kenelle

 • Uudellamaalla toimiville yrittäjänaisille yrityksen toimialasta, yritysmuodosta tai koosta riippumatta
 • Osallistuminen koulutuksiin on yritykselle de minimis-tuella maksutonta
 • Koulutuksiin ja kumppanuusverkostotapaamisiin on ennakkoilmoittautuminen

Mitä

 • Teemoitettuja kumppanuusverkostotapaamisia sekä koulutusta digiosaamisen vahvistamiseksi. Lisäksi Hyvinvoiva yrittäjänainen -pienryhmä.

Hankkeen tarjonta

Kumppanuusverkostotapaamiset

 • Tietyn teeman ympärille koottuja tapaamisia, joissa tarjolla asiantuntija-alustuksia, keskustelua ja verkostoitumista sekä työpajatyöskentelyä.
 • Tapaamiset ovat kaikille avoimia, mutta vaativat ennakkoilmoittautumisen. 
 • Katso ajankohtaiset tapaamiset sivun yläosasta

Koulutuskokonaisuus digiosaamisen vahvistamiseksi

Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on lisätä osallistujien ymmärrystä ja konkreettista osaamista digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämisestä liiketoiminnan kehittämisessä. Koulutukset sisältävät teoriaa, mutta painotus on ohjatussa työpajatyöskentelyssä ja konkreettisessa tekemisessä. 

Liiketoiminnan digitaalinen kehittäminen -koulutus toimii kokonaisuuden johdantona. Tähän koulutukseen osallistuttuaan yrittäjä voi valita tarjolla olevista kolmesta teema-koulutuksesta itselleen sopivimman tai osallistua kaikkiin.

 Johdanto: Liiketoiminnan digitaalinen kehittäminen (3 x 3 tuntia)

 • Koulutuksessa yrittäjä oppii digitalisaation tarjoamista mahdollisuuksista oman yritystoiminnan kehittämiseksi sekä asettaa konkreettisen kehittämistavoitteen ja tekee kehittämissuunnitelman digin hyödyntämisestä.

Teemakoulutukset

Teemakoulutuksiin on mahdollista osallistua johdantokoulutuksen jälkeen.

Teema I: Digitaalinen markkinointi (3 x 3 tuntia)
 • Teemakoulutuksen aiheita ovat mm. markkinointiviestintä digitaalisissa kanavissa, verkkosivut, mobiilimarkkinointi ja sosiaalinen media.'
Teema II: Digityökalut (3 x 3 tuntia)
 • Teemakoulutuksen aiheita ovat mm. toimistoratkaisujen, taloushallinnon, asiakkuudenhallinnan, ajanvarauksen, laskutuksen tai HR:n digitalisoiminen.
Teema III: Verkkokauppa (3 x 3 tuntia)
 • Teemakoulutuksen aiheita ovat mm. verkkokaupan perusteet, sähköisen liiketoiminnan tavoitteet ja mittaaminen, tietoturva.

Wellbeing group for female entrepreneurs - 
Hyvinvoiva yrittäjänainen -pienryhmä

The group is for the female entrepreneurs in Uusimaa. It is at no cost to the participants.
The meetings will be held in English/Finnish according to the wishes of the group. 

Additional information about wellbeing group.

Hanke toteuttaa maksutonta koulutusta Uudenmaan naisyrittäjille. Tutustu koulutustapahtumiin.

Ajankohtainen koulutustarjonta - ilmoittaudu nyt syksyn koulutuksiin!

Syksyllä 2021 hankkeen koulutukset on tarkoitus järjestää Metropolian Myllypuron kampuksella, mutta jos koronatilanne ei mahdollista sitä, koulutukset järjestetään etäyhteydellä.

Huom! Teemakoulutuksiin osallistuminen edellyttää johdantona toimivan 'Liiketoiminnan digitaalinen kehittäminen' -koulutuksen käymistä, koulutuksiin ei voi osallistua käymättä johdantokoulutusta.

Kumppanuusverkostotapaamiset

Kumppanuusverkostotapaamiset syksyllä 2021

5.10.2021 klo 9-12 Kasvun monet mahdollisuudet, Zoom-ohjelma  

 • Kaarina Pirilä, Metropolia: (alustus) Mitä tilastot sanovat?
 • Teiju Tammi, Rekrytie Oy: Kasvun tiellä - miten eteenpäin?
 • Ulla Vehkaperä, Metropolia: Vastuullinen keikkatyö yrityksen kasvun mahdollistajana 

Tämä kumppanuusverkostotapaaminen tarjoaa osallistujille läpileikkauksen päivän aiheeseen liittyvästä viimeisimmästä tutkimustiedosta sekä pienyrittäjän erilaisista kasvun strategioista ja mahdollisuuksista. Kasvun tiellä, mutta miten? Mistä apua, kun oma aika ei riitä? Aamupäivän aikana saat tutustua useampaan erilaiseen mahdollisuuteen yrityksen kasvua vauhdittamaan. Aamupäivä toteutetaan vuorovaikutteisesti, osallistujat työskentelevät pienryhmissä teemaan liittyvien tehtävien parissa.

Aamupäivän aluksi Kaarina Pirilä johdattelee kuulijat teemaan esittelemällä katsauksen yritysten kasvustrategioihin sekä kasvuun liittyvään tutkimustietoon. Aamupäivän asiantuntijalla, Teiju Tammella, on yli kymmenen vuoden kokemus yrityksen kasvuun liittyvästä yhteistyöstä yritysten, hakijoiden, kouluttajien ja TE-toimistojen kanssa mm. erilaisiin rekrytointeihin liittyen. Aamupäivän lopuksi Ulla Vehkaperä esittelee erilaisten sähköisten alustojen mahdollisuuksista eettisestä ja vastuullisesta keikkatyöstä yrittäjän apuna.
 

2.11.2021 klo 9-12 Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden megatrendit. Zoom-ohjelma

 • Liisa Poussa, asiantuntija, ennakointi, Sitra: Megatrendit ja heikot signaalit - tulevaisuusajattelua virittelemässä
 • Kaarina Pirilä, Metropolia: Työpajatyöskentely Sitran Tulevaisuustaajuus -    työpajamallilla   

Tule kuuntelemaan Sitran asiantuntija Liisa Poussan alustusta ennakointiin ja tulevaisuusajatteluun liittyen. Megatrendeistä puhutaan – mitä nämä voivat tarkoittaa omalle liiketoiminnallesi? Heikot signaalit – miten niitä voi havaita?

Liisan alustuksen jälkeen käydään käsiksi Tulevaisuustaajuus työpajamenetelmällä toisenlaisten tulevaisuuksien kuvitteluun ja rakentamiseen. Haasta – Kuvittele – Toimi! 
Työpajassa käydään läpi kolme perättäistä vaihetta: 1) tulevaisuusoletusten haastaminen, 2) toivottavien tulevaisuuksien kuvittelu ja 3) niiden todeksi tekeminen. 
Tulevaisuustaajuus työpajamenetelmä on Sitran kehittämä menetelmä, toisenlaisen tulevaisuuden kehittämiseksi. Menetelmässä mm. pohditaan, voiko ja jos, niin miten tulevaisuuteen voi vaikuttaa. Nopeastikin muuttuvassa maailmassa ja tilanteissa tämä on erityisen tärkeää, varsinkin yrittäjille oman toiminnan ennakoimiseksi. Ajatuksemme tulevaisuudesta ohjaavat toimintaamme nykyhetkessä.
 

8.12.2021 klo 9-12 Yrittäjän työhyvinvointi ja sen ylläpito, Metropolian Myllypuron kampus

 • Jari Pihlava, Lehtori, TtM, kouluttajapsykoterapeutti, toimintaterapeutti, Metropolia:     Yrittäjän hyvinvointi: ylläpitäminen ja keinot psyykkisestä tulokulmasta.
 • Anita Ahlstrand, Metropolia: Hyvää oloa HyMy-kylästä; tiloihin ja toimintaan tutustuminen sekä mahdollisuus osallistua käytännön hyvän olon tuokioihin 

Syksyn viimeinen kumppanuusverkostotapaaminen järjestetään uudella Myllypuron Kampuksella (mikäli Covid-19 -tilanne sen sallii). Aloitamme aamun glögiä ja kahvia nauttien. Metropolian lehtori Jari Pihlava keskittyy alustuksessaan erityisesti yrittäjän psyykkiseen työhyvinvointiin. Työskentelytapa on vuorovaikutteinen osallistujien kanssa. 

Aamupäivän päätteeksi Anita Ahlstrand esittelee meille uuden kampuksemme keskittyen erityisesti HyMy-kylään ja sen toimintaan. Saatammepa saada osallistua jopa johonkin käytännön hyvän olon tuokioonkin.

Mitä HyMy-kylä© on?

Metropolia Ammattikorkeakoulun HyMy-kylä (Hyvinvointia Myllypurosta) on Myllypuron kampuksella toimiva ihmislähtöinen ja ekosysteemitoimintatapaan nojautuva monialainen oppimis- ja kehittämisympäristö. HyMy-kylässä innovaatiot ja palvelut syntyvät innostavassa yhteistyössä. Autenttisella oppimisympäristöllä mahdollistamme opiskelijoille tulevaisuuden taidot ja työelämälle tarvittavat osaajat. Oppimisympäristössä harjoitellaan keskeisiä asiakastyöskentelyn ammattikäytäntöjä, yksilöllistä palveluiden muotoilua, uusien palveluiden konseptointia sekä innovatiivista kehittämistä. HyMy-kylän toiminta on moniammatillista.

Ilmoittautuminen kumppanuusverkostotapaamisiin e-lomakkeella.

 

Kumppanuusverkostotapaamiset keväällä 2021

 • 9.2.2021 klo 9-12 Pienyritysten tietoturva
   
 • 8.3.2021 klo 9-12 Kansainvälinen naistenpäivä - yrittäjän hyvinvointi
  • Oodi naiselle
  • Psykologi Emma Hietarinta: Työn merkityksellisyys ja työn imu - hyvinvoinnin lähteillä
  • Koreografi, joogaopettaja Anneli Rautiainen: Hetki rentoutukselle
    
 • 4.5.2021 klo 9-12 Pienyritysten laadun kehittäminen
  • Lehtori emerita, yrittäjä ja yrittäjyyden kehittäjä Sirkka Kolehmainen: Miten osallistat asiakkaasi yrityksesi laadun kehittämiseen, jotta saat hänestä  ’Unelma asiakkaan’ ?

Toteutus: Etäyhteys Zoomin välityksellä. Zoom-linkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla.

Ilmoittautuminen verkostotapaamisiin e-lomakkeella.

Kumppanuusverkostotapaamiset syksyllä 2020

 • ti 6.10.2020 klo 9-12  Kumppanuusverkostoista ja digiosaamisesta virtaa yrittäjänaisille.
  Asiantuntija-alustukset:
  • Kirjailija, yrittäjä Eppu Nuotio: Verkostoitumisesta voimaa
  • Kumppanuusverkostonaiset Mira Ekonen ja Marjo Koivumäki: Oona1-onnistumistarina "Erilaisia, mutta samanlaisia"
  • MM-voittaja Mia Skogster: Inspire’ur dog training
  • Mari Virtanen ja Erkki Alanen: Liiketoiminnan kehittäminen digitaalisin keinoin - siis mitä ja milloin?
    
 • ti 1.12.2020 klo 9-12 Kumppanuusverkostoista ja digiosaamisesta virtaa yrittäjänaisille.
  Asiantuntija alustukset:
  • Lehtori, yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan kehittäjä Ulla Vehkaperä: Pienyrittäjän keinot uudistua
  • Yrittäjä Hilkka Karimo: Case esimerkki jatkuvan uudistamisen merkityksestä, Silkkikasvit.com
  • Lehtori emerita, yrittäjä ja yrittäjyyden kehittäjä Sirkka Kolehmainen: Pienyrittäjän kasvu ja kehittäminen
  • Ilmoittautuminen tapahtumaan e-lomakkeella.
 • Toteutus: Etäyhteys Zoomin välityksellä. Zoom-linkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla.

Liiketoiminnan digitaalinen kehittäminen

Liiketoiminnan digitaalinen kehittäminen (3 x 3 h) - Syksy 2021

 • ke 25.8.2021 klo 13 - 16 
 • ke 8.9.2021 klo 13 - 16  
 • ke 22.9.2021 klo 13 - 16

Koulutus toteutetaan etänä Zoomin välityksellä. Zoom-linkki lähetetään ilmoittautuneille ennen koulutuksen alkua.

Ilmoittautuminen koulutukseen e-lomakkeella.

Liiketoiminnan digitaalinen kehittäminen (3 x 3 h) - Kevät 2021

 • ke 13.1.2021 klo 13-16
 • ke 20.1.2021 klo 13-16
 • to 28.1.2021 klo 13-16

Toteutus: Etäyhteys Zoomin välityksellä

Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt

Liiketoiminnan digitaalinen kehittäminen (3 x 3 h) - Syksy 2020

 • ke 21.10.2020 klo 13 - 16. 
 • to 12.11.2020 klo 13 - 16. 
 • ke 9.12.2020 klo 13 - 16. 

Toteutus: Etäyhteys Zoomin välityksellä 

Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt

Teemakoulutukset

Teemakoulutukset syksyllä 2021

Teemakoulutuksiin osallistuminen on mahdollista ainoastaan Liiketoiminnan digitaalinen kehittäminen -johdantokoulutuksen jälkeen.

Teema I: Digitaalinen markkinointi (3 x 3 tuntia) 

 • ke 6.10.2021 klo 9-12 
 • ke 27.10.2021 klo 9-12 
 • ke 10.11.2021 klo 9-12


Lisäpajat teemaan liittyen:
Kokonaisuunnitelmasta podcastiksi: Yrityksesi ääni kuuluviin aidosti ja järjestelmällisesti: 29.9. klo 9-12 
Video- & podcast-paja: 14.10. ja 28.10. klo 9-16 Osallistuminen edellyttää valmista käsikirjoitusta, jonka pohjalta lähdetään työskentelemään (Ota edellisessä työpajassa tekemäsi käsikirjoitus mukaan työpajaan.)

Ilmoittautuminen lisätyöpajoihin e-lomakkeella.
 

Teema II: Digityökalut (3 x 3 tuntia) 

 • ke 24.11.2021 klo 9-12 
 • ke 01.12.2021 klo 9-12  
 • ke 15.12.2021 klo 9-12

Ilmoittautuminen teemakoulutukseen II: Sisäisten prosessien digitalisoiminen e-lomakkeelle.

 

Teemakoulutukset keväällä 2021

Teema I: Digitaalinen markkinointi (3 x 3 tuntia)

 • ke 3.2.2021 klo 13 - 16 
 • ke 17.2.2021 klo 13 - 16  
 • ke 10.3.2021 klo 13- 16 


Teema II: Sisäisten prosessien digitalisoiminen (3 x 3 tuntia)

 • ke 17.3.2021 klo 13-16
 • ti 30.3.2021 klo 13-16
 • ke 14.4.2021 klo 13-16
   

Teema III: Verkkokauppa (3 x 3 tuntia)

 • ti 27.4.2021 klo 13-16
 • ma 10.5.2021 klo 13.16
 • ke 26.5.2021 klo 13-16

Wellbeing group for female entrepreneurs - Hyvinvoiva yrittäjänainen -pienryhmä

Wellbeing group for female entrepreneurs

Would you like to meet other female entrepreneurs and form a support system, that helps encourage your entrepreneurship? Find new strategies to better your mental and physical wellbeing and stamina? Share your thoughts? Add more energy to your everyday life?

Welcome to a Wellbeing group for female entrepreneurs - Hyvinvoiva yrittäjänainen! We can share, reflect, and implement ideas to promote wellbeing within the group. Together we can find new inspiration and strength to continue daily tasks on our path of entrepreneurship!

Themes for the meetings could revolve around self-management, recognizing of strengths and mental resources, stress, and time management. We will also have the opportunity to visit HyMy-village (Wellbeing from Myllypuro). The themes will be agreed upon the first meeting.

To whom

The group is for the female entrepreneurs in Uusimaa. It is at no cost to the participants.
The meetings will be held in English/Finnish according to the wishes of the group.

Where and when

The group will meet six times at the Metropolia University of Applied Sciences Myllypuro Campus.
The meeting times are Thu 28.10. 12-16, Thu 11.11. 14-16, Wed 24.11. 14-16, Wed 8.12. 14-16, Wed 15.12. 14-16, Thu 13.1. 14-16

Registration

Register via this link. The participants will be notified about the specifics of the meetings.

Additional information

Project manager Elina Förster, Metropolia AMK, elina.forster [at] metropolia.fi, p. 040 184 1947
Specialist Outi Pyrhönen, Metropolia AMK, outi.pyrhonen [at] metropolia.fi, p. 050 5666103

Hyvinvoiva yrittäjänainen -pienryhmä

Haluaisitko tutustua muihin naisyrittäjiin ja luoda tukiverkkoa, joka auttaa tsemppaamaan yrittäjäuralla? Löytämään keinoja edistää omaa hyvinvointiasi ja jaksamista? Jakaa ajatuksia? Saada lisää virtaa arkeesi?

Tervetuloa verkostoitumaan ja voimaan paremmin Hyvinvoiva yrittäjänainen - ryhmään! Voimme ryhmässä jakaa, tutkia ja kokeilla hyvinvointia edistäviä ideoita. Yhdessä voimme löytää uutta voimaa arjen tekemiseen ja yrittäjyyteen. 
Ryhmän tapaamisten teemoja ovat mm. vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen, voimavarojen löytäminen, stressin- ja ajanhallinta sekä itsensä johtaminen.  Tutustumme myös HyMy-kylän tarjoamiin hyvinvointipalveluihin. Tapaamisten teemat sovitaan ensimmäisellä kerralla.

Tapaamiset toteutetaan englannin / suomen kielellä ryhmän toiveiden mukaisesti.

Kenelle

Uudellamaalla toimiville yrittäjänaisille yrityksen toimialasta riippumatta. Osallistuminen on maksutonta. 

Missä

Osallistujille maksuton Hyvinvoiva yrittäjänainen - ryhmä kokoontuu kuusi kertaa Metropolia – ammattikorkeakoulun Myllypuron kampuksella. 

Osallistumisajat ovat:

 • to 28.10. klo 12-16
 • to 11.11. klo 14-16
 • ke 24.11. klo 14-16
 • ke 8.12. klo 14-16
 • ke 15.12. klo 14-16
 • to 13.1. klo 14-16

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tästä linkistä, ilmoittautuneille lähetetään tarkempi tapaamispaikka ja ohjeet sähköpostilla

Lisätietoja

Projektipäällikkö Elina Förster, Metropolia AMK, elina.forster [at] metropolia.fi, p. 040 184 1947
Asiantuntija Outi Pyrhönen, Metropolia AMK, outi.pyrhonen [at] metropolia.fi, p. 050 5666103

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Elina Förster, Metropolia AMK,
elina.forster [at] metropolia.fi,
p. 040 184 1947

Suunnittelija Auli Räsänen, Metropolia AMK,
auli.rasanen [at] metropolia.fi,
p. 040 672 6577