Metropolia syksyllä kohti normaalitoimintaa - tilannetiedot vahvistetaan elokuun alussa.

Katso miten koronavirustilanne vaikuttaa Metropolian toimintaan.

Oona 2.0 - Yrittäjänaisten liiketoiminnan kasvua digitalisaation ja kumppanuusverkostojen kautta (ESR) -hanke tukee uusmaalaisia yrittäjänaisia kehittämään oman yrityksensä toimintaa digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien sekä kumppanuusverkostojen avulla. 

Hankkeen tavoite

 • yrittäjänaisten valmiudet hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia vahvistuvat
 • yrittäjänaiset tekevät yrityksen kehittämiseen tähtääviä digitekoja uutta digiosaamista hyödyntäen
 • yrittäjänaisten vahvistuneet kumppanuusverkostot edistävät yritysten kasvua ja yrittäjän hyvinvointia  

Kenelle

 • Uudellamaalla toimiville yrittäjänaisille yrityksen toimialasta, yritysmuodosta tai koosta riippumatta
 • Osallistuminen koulutuksiin on yritykselle de minimis-tuella maksutonta
 • Koulutuksiin ja kumppanuusverkostotapaamisiin on ennakkoilmoittautuminen

Mitä

 • Teemoitettuja kumppanuusverkostotapaamisia sekä koulutusta digiosaamisen vahvistamiseksi

***

Hankkeen tarjonta

Kumppanuusverkostotapaamiset

 • Tietyn teeman ympärille koottuja tapaamisia, joissa tarjolla asiantuntija-alustuksia, keskustelua ja verkostoitumista sekä työpajatyöskentelyä.
 • Tapaamiset ovat kaikille avoimia, mutta vaativat ennakkoilmoittautumisen. 
 • Katso ajankohtaiset tapaamiset sivun alaosasta

Koulutuskokonaisuus digiosaamisen vahvistamiseksi

Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on lisätä osallistujien ymmärrystä ja konkreettista osammista digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämisestä liiketoiminnan kehittämisessä. Koulutukset sisältävät teoriaa, mutta painotus on ohjatussa työpajatyöskentelyssä ja konkreettisessa tekemisessä. 

Liiketoiminnan digitaalinen kehittäminen -koulutus toimii kokonaisuuden johdantona. Tähän koulutukseen osallistuttuaan yrittäjä voi valita tarjolla olevista kolmesta teema-koulutuksesta itselleen sopivimman tai osallistua kaikkiin.

 Johdanto: Liiketoiminnan digitaalinen kehittäminen (3 x 3 tuntia)

 • Koulutuksessa yrittäjä oppii digitalisaation tarjoamista mahdollisuuksista oman yritystoiminnan kehittämiseksi sekä asettaa konkreettisen kehittämistavoitteen ja tekee kehittämissuunnitelman digin hyödyntämisestä.

Teemakoulutukset

Teema 1: Digitaalinen markkinointi (3 x 3 tuntia)
 • Teemakoulutuksen aiheita ovat mm. markkinointiviestintä digitaalisissa kanavissa, verkkosivut, mobiilimarkkinointi ja sosiaalinen media.
Teema 2: Verkkokauppa (3 x 3 tuntia)
 • Teemakoulutuksen aiheita ovat mm. verkkokaupan perusteet, sähköisen liiketoiminnan tavoitteet ja mittaaminen, tietoturva.
Teema 3: Sisäisten prosessien digitalisoiminen (3 x 3 tuntia)
 • Teemakoulutuksen aiheita ovat mm. toimistoratkaisujen, taloushallinnon, asiakkuudenhallinnan, ajanvarauksen, laskutuksen tai HR:n digitalisoiminen.

Syksyn 2020 tarjonta

Kumppanuusverkostotapaamiset 

 • ti 6.10.2020 klo 9-12 - Kumppanuusverkostoista ja digiosaamisesta virtaa yrittäjänaisille. Ilmoittautuminen tapahtumaan
 • ti 1.12.2020 klo 9-12 
 • Paikka: Metropolia AMK, Myllypuron kampus, tila MPD1002

Liiketoiminnan digitaalinen kehittäminen (3 x 3 h)

 • ke 21.10.2020 klo 13 - 16. Ilmoittautuminen tapahtumaan.
 • to 12.11.2020 klo 13 - 16
 • ke 9.12.2020 klo 13 - 16
 • Paikka: Metropolia AMK, Myllypuron kampus, tila MPC3001

Lisätietoja 

Projektipäällikkö Elina Förster, Metropolia AMK,
elina.forster [at] metropolia.fi,
p. 040 184 1947

Suunnittelija Auli Räsänen, Metropolia AMK,
auli.rasanen [at] metropolia.fi,
p. 040 672 6577