Kulttuurihyvinvoinnin tutkimuksen ja koulutuksen osaamiskeskittymä CuWeRE

Tutkimusta, palveluita ja koulutusta kulttuurihyvinvoinnin edistämiseen.

CuWeRE on osaamiskeskittymä, joka toimii Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston yhteistyönä.

CuWeRE

  • tutkii ja kehittää kulttuurihyvinvointiin ja sen edistämiseen liittyviä ilmiöitä, osaamista ja käytänteitä.
  • tarjoaa ja räätälöi koulutus- ja tutkimuspalveluita yrityksille, kunnille, järjestöille ja hyvinvointialueille.
  • toimii Metropoliassa kaikkien alojen opiskelijoille monialaisena oppimisympäristönä, jossa voi opiskella kulttuurisen hyvinvoinnin edistämistä osana omaa ammattia.
  • levittää tutkittua tietoa ja kokemuksia kulttuurihyvinvoinnin edistämisen merkityksistä järjestäen muun muassa oppimistapahtumia, konferensseja ja julkaisten Korkeapainetta -blogia ja -podcastia.