Tulevaisuuden monipuolinen etähoito

Euroopan unionin osarahoittama -logo

Tulevaisuuden monipuolinen etähoito -hankkeessa kehitetään etähoito-osaamista ja sen tulevaisuuden mahdollisuuksia ikäihmisten kotona asumista edistävissä palveluissa.

Tavoitteet

Tulevaisuuden monipuolinen etähoito -hankkeen tavoitteena on kehittää tulevaisuuden etähoitoa ja -palveluja. Mitä on etähoito ja -palvelut vuonna 2035? Minkälaista osaamista ja perehdytystä tulevaisuuden etähoito ja - palvelut edellyttävät työntekijöiltä?

Hankkeessa ennakoidaan tulevaisuuden etähoidon ja -palvelujen osaamisen tarpeita sekä edistetään kotihoidon työntekijöiden mahdollisuuksia jatkaa kotihoidon työssä muotoilemalla heidän työuriaan. Hankkeen erityisenä tavoitteena on vahvistaa ikääntyneiden, eläköityneiden ja maahanmuuttajataustaisten sekä niiden työntekijöiden osaamista, joilla ilmenee työkyvyn haasteita.

Hankkeen toimijat ja työelämäkumppanit

Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammattikorkeakoulu kehittävät yhdessä Vantaan ja Keravan sekä OmaHäme-hyvinvointialueiden työntekijöiden kanssa etäkotihoidon ja -palveluja. Kehittämistoimintaan osallistuvat myös hyvinvointialueiden etähoidon ja -palvelujen yhteistyökumppanit ja -verkostot.

Hankkeen toteutus

Hankkeen kehittämistoiminnassa hyödynnetään tulevaisuuden tutkimuksen ja ennakoinnin menetelmiä sekä vertaisoppimista hyvinvointialueiden etäpalveluiden ja kotihoidon toimijoiden sekä yhteistyötahojen välillä. Kehittämistoiminnassa korostuu käyttäjälähtöinen palvelujen kehittäminen ja työn muotoilu yhdessä etäpalvelujen työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa.

Hankkeen toteutusaika on 1.11.2023 - 31.10.2026

Lisätietoja:

Tuula Mikkola, projektipäällikkö

Metropolia Ammattikorkeakoulu

tuula.mikkola [at] metropolia.fi (tuula[dot]mikkola[at]metropolia[dot]fi)