Kiinteistöjohtaminen ja rakentamisen projektinhallinta - Construction and Real Estate Management, ylempi AMK

Tutkintonimike
Master of Engineering / Insinööri (ylempi AMK)
Laajuus
60 opintopistettä
Kesto
1 vuosi
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Englanti

Opiskelu

Kiinteistöjohtamisen ja rakentamisen projektinhallinnan maisteriohjelma (Construction and Real Estate Management) on HTW Berliinin ja Metropolian yhdessä järjestämä kaksoistutkinto-ohjelma.

Tutkinto-ohjelma on tarkoitettu ammattilaisille, jotka haluavat johtaa talonrakennus- ja kiinteistöalan kansainvälisiä hankkeita tulevaisuudessa. Ohjelma on suunnattu pääasiassa arkkitehdeille ja rakennusinsinööreille.

Maisteriohjelman

  • ensimmäisen vuoden opinnot (60 op 1. ja 2. lukukaudella) järjestetään Metropoliassa, Myllypuron kampuksella ja
  • toisen vuoden opinnot (3. ja 4. lukukaudella) järjestetään HTW Berliinissä.

Tutkinnon kaikki opintojaksot on suoritettava hyväksytysti, joten osallistuminen opetukseen molemmissa korkeakouluissa on pakollista.

Sisältö

ConREM -ohjelma tarjoaa yhdistelmän tekniikkaa, taloutta, johtamista ja viestintää. Opinnot sisältävät projektikehitystä ja -hallintaa, sekä elinkaarianalyysejä ja yleisiä aiheita, kuten yhteistyötaitoja ja johtamista - kaikki kansainvälisessä kontekstissa.

Maisteriohjelman opetuskieli on englanti.

Tutustu kiinteistöjohtamisen ja rakentamisen projektinhallinnan opetussuunnitelmaan Opinto-opas-sivustolla.

Kysy tutkintovastaavalta ConREM-opinnoista

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.