Kiinteistöjohtaminen ja rakentamisen projektinhallinta - Construction and Real Estate Management, ylempi AMK

Perustiedot

Tutkintonimike
Master of Engineering / Insinööri (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
2 vuotta
Laajuus
60 opintopistettä
Opetuspaikka

Kiinteistöjohtamisen ja rakentamisen projektinhallinnan maisteriohjelma (Construction and Real Estate Management) on HTW Berliinin ja Metropolian yhdessä järjestämä kaksoistutkinto-ohjelma.

Tutkinto-ohjelma on tarkoitettu ammattilaisille, jotka haluavat johtaa talonrakennus- ja kiinteistöalan kansainvälisiä hankkeita tulevaisuudessa. Ohjelma on suunnattu pääasiassa arkkitehdeille ja rakennusinsinööreille.

Maisteriohjelman ensimmäisen vuoden opinnot (60 op 1. ja 2. lukukaudella) järjestetään Metropoliassa, Myllypuron kampuksella ja toisen vuoden opinnot (3. ja 4. lukukaudella) järjestetään HTW Berliinissä. Tutkinnon kaikki opintojaksot on suoritettava hyväksytysti, joten osallistuminen opetukseen molemmissa korkeakouluissa on pakollista.

Sisältö

ConREM -ohjelma tarjoaa yhdistelmän tekniikkaa, taloutta, johtamista ja viestintää. Opinnot sisältävät projektikehitystä ja -hallintaa, sekä elinkaarianalyysejä ja yleisiä aiheita, kuten yhteistyötaitoja ja johtamista - kaikki kansainvälisessä kontekstissa. Maisteriohjelman opetuskieli on englanti.

Lisätietoa maisteriohjelmasta HTW Berlinin nettisivuilta.

Hakeminen

Opiskelijavalinta hoidetaan HTW Berliinissä aiemmasta opintomenestyksestä, olennaisesta työkokemuksesta, englanninkielen taidosta sekä opinnäytetyösuunnitelmasta saatujen pisteiden perusteella.

Hakemuksessa on tärkeää tuoda esille olennainen työkokemus todistuksineen (yrityksen nimi, työtehtävät ja työsuhteen alkamis- ja päättymispäivä), jos opiskelija haluaa valmistua myös Metropoliasta.

Hakijat, joilla on yli kaksi vuotta hyväksyttyä työkokemusta, opiskelevat Metropoliassa tutkinto-opiskelijoina, ja hakijat, joilla työkokemusta on alle kaksi vuotta, opiskelevat Metropoliassa vaihto-opiskelijoina ja saavat todistuksen vain HTW Berliinistä.

Hakua hallinnoidaan HTW Berliinissä. Lisätietoa hakemisesta HTW Berlinin nettisivuilla.