Terveydenhuollon diagnostiset palvelut, Health Care Diagnostics, ylempi AMK

Perustiedot

Tutkintonimike
Master of Health Care and/or Social Services
Kesto / Ajankohta
2 vuotta
Laajuus
90 opintopistettä
Opetuspaikka
Hinta
Maksuton EU- ja ETA-maiden kansalaisille

Ylempi AMK-tutkinto bioanalyytikoille ja röntgenhoitajille

Koulutus on tarkoitettu bioanalyytikoille ja röntgenhoitajille jotka työskentelevät tai ovat työskennelleet missä tahansa ammattialansa tehtävissä. Tutkinto-ohjelma antaa hyvät valmiudet laadukkaiden palveluiden kehittämiseen ja johtamiseen sekä kansainvälisissä työympäristöissä työskentelyyn. Voit suorittaa koko koulutuksen verkko-opintoina, vaikka uusi Myllypuron kampuksemme antaa mahdollisuuden toteuttaa luentoja ja seminaareja myös kampuksella.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa paneudutaan kattavasti

  • tutkimus- ja kehittämistoimintaan
  • kliinisten laboratorio/kuvantamis- ja sädehoitopalveluiden laatujohtamiseen
  • terveysteknologian arvioinnin perusteisiin
  • tekoäly- ja robotiikkaperustaiseen diagnostiseen palveluiden johtamiseen
  • kliiniseen laboratoriotieteeseen / kliiniseen radiografiatieteeseen

Lisäksi opinnot sisältävät asiakaslähtöisten palveluiden suunnittelua, muotoilua ja johtamista.

Toteutustapa

Opinnot sisältävät verkko-ja/tai lähiopetuksena toteutettavia luentoja ja työpajoja, itsenäisesti toteutettavia verkko-opintoja, ryhmätöitä sekä omatoimista työskentelyä. Opinnot tapahtuvat pääosin päivisin. Läsnäoloa vaativien opintojen ajankohdasta tiedotetaan hyvissä ajoin, jotta niiden toteuttaminen työn ohessa olisi mahdollista. Opinnot alkavat syyskuun 2022 alussa.

Työllistymismahdollisuudet

Koulutus antaa sinulle hyvät valmiudet lähijohtamisen, laatujohtamisen ja kaupallisen toiminnan tehtäviin sekä erityyppisiin kliinisen asiantuntijan ja palveluiden kehittämisen tehtäviin. Lisäksi se antaa hyvän sisällöllisen perustan bioanalytiikan ja radiografian opettajakoulutukselle.

Koulutuksen laajuus ja opetuskieli

Ohjelma on 90 opintopisteen (ECTS) kokonaisuus. Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen opinnäytetyö, Master’s Thesis. Opiskelijan on mahdollista sisällyttää tutkintoon 10 opintopistettä vapaavalintaisia opintoja.

Opiskelu tapahtuu verkossa. Ohjelman kesto on noin kaksi vuotta.

Kaikki opetus ja materiaali ovat tässä ohjelmassa englanniksi.

Lue lisää Health Care Diagnostics -ohjelmasta englanninkieliseltä sivulta.

Syvennä osaamistasi diagnostisten alojen kehittämisestä ja johtamisesta!