Tutkintonimike: Medianomi (AMK)

Kesto: 4 vuotta

Laajuus: 240 opintopistettä

Aloituspaikat: 40

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 14.3.–28.3.2018

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Koulutus antaa perusammattitaidon elokuvan, television, radion ja verkkomedian sisällöntuotannon ja teknisen toteuttamisen eri alueilla. Voit työskennellä alan tuotantoyhtiöissä, mediataloissa joko julkisella tai yksityisellä sektorilla, tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Pääaineet ovat Elokuva- ja televisiotuotanto sekä Televisio- ja radiotuotanto.

Elokuvan ja television showreel

Elokuva- ja televisiotuotanto

Kuva ja leikkaus

Valmistut kuvauksen tai leikkauksen toteuttavan ja suunnittelevan tason ammattilaiseksi elokuva- ja televisiotuotantoihin. Sinulla on valmiudet itsenäiseen kuvauksen ja leikkauksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Työskentelet valmistuttuasi fiktion, dokumentin, tv-tuotantojen ja mainosten ennakkotuotannossa, kuvauksissa ja jälkituotannossa.

Sinulla on valmiudet toimia esimerkiksi kuvaajana, leikkaajana, kameramiehenä, valaisijana tai muissa vastaavissa tehtävissä.

Käsikirjoittaminen

Valmistut käsikirjoittamisen toteuttavan ja suunnittelevan tason ammattilaiseksi elokuva- ja televisiotuotantoihin. Sinulla on valmiudet itsenäiseen käsikirjoittamiseen, tiimikäsikirjoittamiseen sekä dramaturgina toimimiseen.

Työskentelet valmistuttuasi ensisijaisesti käsikirjoittajana tv- ja elokuvatuotannoissa. Osaat myös hyödyntää ammattitaitoasi laaja-alaisesti erilaisissa draaman kerrontavälineissä.

Sinulla on valmiudet toimia käsikirjoittajana esimerkiksi tv-sarjassa, dokumenttielokuvassa, reality-sarjassa sekä muissa, vastaavia valmiuksia ja ryhmätyötaitoja vaativissa työtehtävissä.

Tuotanto

Valmistut tuotannon toteuttavan ja suunnittelevan tason ammattilaiseksi elokuva- ja televisiotuotannoissa. Osaat laaja-alaisesti soveltaa ammattitaitoasi tuotantoprosessin eri vaiheissa ja sinulla on valmiudet myös projektien itsenäiseen johtamiseen.

Ensisijaisesti työskentelet tuotanto- ja organisointitehtävissä erilaisissa elokuva ja tv-tuotannoissa. Koulutus antaa sinulle valmiuksia työskennellä myös muissa kulttuurialan tuotannoissa.

Sinulla on valmiudet toimia alan ennakkotuotannossa, kuvauksissa ja jälkituotannossa esimerkiksi tuottajana, tuotantopäällikkönä, tuotantokoordinaattorina tai muissa tuotannollisissa tehtävissä. Hallitset tuotantoprosessin kokonaisvaltaisesti ja osaat työskennellä myös kansainvälisissä yhteistuotannoissa.

Äänisuunnittelu

Valmistut äänityön toteuttavan ja suunnittelevan tason ammattilaiseksi elokuva- ja tv-tuotantoihin. Sinulla on valmiudet äänitykseen, äänisuunnitteluun, äänen jälkitöihin sekä työryhmässä toimimiseen.

Työskentelet valmistuttuasi fiktion, dokumentin, tv-tuotantojen ja mainosten ja soveltaen muiden alan tuotantojen ennakkotuotannossa, kuvauksissa ja jälkituotannossa. Osaat laaja-alaisesti hyödyntää ammattitaitoasi erilaisissa draaman kerrontakeinoja käyttävissä tuotannoissa.

Sinulla on valmiudet toimia esimerkiksi äänisuunnittelijana, äänileikkaajana, äänittäjänä, sekä muissa, vastaavia valmiuksia ja ryhmätyötaitoja vaativissa työtehtävissä.

Mediatuotanto (ent. TV- ja radiotuotanto)

Valmistut sähköisen median sisällöntuotannon ammattilaiseksi televisioon, radioon, mobiili- ja verkkojulkaisuihin sekä muihin jakelukanaviin.

Saat valmiudet toimitustyön ja ohjelmatuotannon työprosessin hallintaan. Hallitset sähköisen median kerronnan muodot sekä eri ohjelmatyyppien suunnittelun ja toteuttamisen.

Työskentelet valmistuttuasi journalistisissa ja ohjelmatuotannollisissa tehtävissä televisiossa, radiossa, verkossa ja mobiilissa.

Sinulla on valmiudet toimia esimerkiksi tv-toimittajana, radiojuontajana, online-tuottajana, taustatoimittajana, monikameraohjaajana tai muissa vastaavissa tehtävissä.

Opetusmuodot ja opintojen eteneminen

Kaksi ensimmäistä vuotta opiskellaan kiinteissä ryhmissä lukujärjestyksen mukaan. Opintoihin sisältyy alan tuotannollis-teknisiä perusteita, toimintaympäristön tuntemusta ja yleissivistäviä aineita, kuten viestintä- ja ilmaisutaidot, havainnointi- ja analysointitaidot, ryhmätyötaidot, prosessinhallinta sekä ammatillinen kehittyminen. Opetus toteutetaan osin käytännön projekteina, kuten dokumentti-, lyhytelokuva-, tv-asiaohjelma-, radio- ja verkkomediaprojekti. Kolmantena ja neljäntenä vuonna opintojen valinnaisuus lisääntyy. Opiskelija voi joko syventää oman ammattialueensa osaamistaan tai laajentaa osaamistaan esimerkiksi jonkin toisen ammattialan opinnoilla. Opetus toteutetaan monialaisissa projekteissa yhteistyössä työelämän kanssa.

Kontaktiopetus järjestetään ensisijaisesti päivisin. Käytännössä opiskelijan on hyvä varata aikaa myös iltaisin itsenäiseen opiskeluun ja harjoitustöiden suorittamiseen.

Opinnäytetyö

Opintojen loppuvaiheessa opiskelija tekee opinnäytetyön, jonka tavoitteena on työelämälähtöisyys. Opinnäytetyö voidaan toteuttaa toiminnallisena työnä, jolloin yhtenä osana on taiteellinen tai käytännöllinen projekti, esitys tai dokumentaatio. Opinnäytetyö sisältää aina myös kirjallisen tutkielman. Työ voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai pienryhmässä.

Opiskelijoiden kokemuksia

Ulla Junell

Tutkinto-ohjelma: Elokuva ja televisio
Tutkintonimike: Medianomi (AMK)
Suuntautumisvaihtoehto: tuotanto

Missä opiskelit ja mitä?

Opiskelin Metropoliassa elokuvan ja television koulutusohjelmassa elokuvatuotantoa.

Miten päädyit alalle?

Kävin lukion Kallion ilmaisutaidon lukion, ja elokuvaan hurahtaneet ystävät saivat kiinnostumaan elokuvatuotannosta. Ensimmäisen Metropolian opiskeluvuoden jälkeen päädyin kesälomalla työharjoitteluun kokopitkään elokuvaan, jossa tein työtehtäviä laidasta laitaan. Kuvaukset sujuivat hyvin, ja olen sen jälkeen ollut säännöllisesti opiskeluiden ohessa töissä yhteensä runsaassa parissakymmenessä eri tuotantoyhtiössä.

Mikä on ollut parasta opinnoissa?

Hyvä tiimi. Meitä oman vuosikurssin elokuvatuotannon opiskelijoita oli neljä, ja kaikki olivat huippumukavia. Meistä jokainen myös on valmistunut ja pärjännyt urallaan loistavasti.

Mitä töitä teet tällä hetkellä?

Työskentelen tuottajana Rovio Entertainmentin Espoon animaatiostudiolla ja vastaan kansainväliseen levitykseen menevästä uudesta animaatiosarjasta. Rovio on monipuolinen viihdeyritys tehden niin pelejä, animaatiota, kirjajulkaisua kuin oheistuotteitakin. Normaalin tuottajan arjen lisäksi työskentelen yhdessä talon muiden osastojen kanssa pitäen huolta että ilahdutamme faneja monipuolisesti ympäri maailman.

Onko opinnoistasi ollut hyötyä työelämässä?

Ehdottomasti! Metropolian elokuvatuotannon opetus on ollut korkeatasoista ja tuotannon vastuulehtori asiantunteva ja omistautunut. Tuottajan työ vaatii monipuolista ymmärrystä kulttuurihistoriasta, suomalaisesta lainsäädännöstä, alan rahoitusmalleista, aikatauluttamisesta, kirjanpidosta, levityskanavista, markkinoinnista ja tiedotuksesta. Lisäksi täytyy ymmärtää mitä muut tiimiläiset tekevät työkseen, jotta voi suunnitella projektin toteuttamista. Kaikkein tärkeintä opiskeluissa on kuitenkin ollut tuki omalle taiteelliselle kasvulle, sisäisen tarinankertojan äänen vahvistumiselle.

Mikä on työssäsi parasta?

Olen rakastanut kaikkia keikkojani urani aikana, ekasta catering-keikasta nykyisiin tuottajan töihini. Jokaisessa keikassa parasta on tiimipelaaminen ja itsensä ylittäminen haastavissa tilanteissa. Nykytyössäni parasta on työskennellä mielenkiintoisen tarinan, hahmojen ja maailman kanssa yhdessä superlahjakkaan tiimin kanssa. Olemme keränneet Rovion Espoon animaatiostudiolle yli sadan hengen kansainvälisen tiimin, jonka kanssa työskentely on jokapäiväinen etuoikeus.

Mistä haaveilet tulevaisuudessa?

Haaveilen että saan tulevaisuudessakin kertoa kiinnostavia tarinoita mukavan tiimin kanssa.

Lopuksi - onko sinulla vinkkejä niille jotka haluavat hakeutua samalle alalle?

Tällä alalla moni polttaa itsensä loppuun tehdessään vähän liiankin täysillä sitä mitä rakastaa. Perhe, ystävät ja yöuni ovat kuitenkin loppupeleissä maailman tärkeimmät asiat. Mitään työtä ei myöskään kannattaisi aliarvioida - ensimmäinen reippaalla asenteella tekemäni muutaman viikon catering-keikka on poikinut monipuolisen työuran, jonka aikana jokaisena aamuna on ollut kiva lähteä töihin.

Emilia Hämäläinen

Tutkinto-ohjelma: Elokuva ja televisio
Tutkintonimike: Medianomi (AMK)

Missä opiskelet?

Opiskelen Metropolia Ammattikorkeakoulussa Helsingissä Radio- elokuva- ja televisioilmaisun koulutusohjelmassa. Koulutusohjelma valmistaa alan suunnittelu-, toteutus-, kehittämis- ja työnjohtotehtäviin sekä yrittäjiksi. Opiskelija erikoistuu kuvan, äänen, tuotannon, käsikirjoituksen tai tv- ja radiotyön opintoihin. Tutkintonimike on medianomi. Heinäkuussa lähden opiskelijavaihtoon Namibiaan opiskelemaan valokuvausta.

Millaisia töitä olet tehnyt opiskeluaikanasi?

Opintojeni alussa tein viestintäassistentin töitä Red Bullilla. Lisäksi olen työskennellyt erilaisissa lyhyissä tv-spotti produktioissa tuotantoassarina Metronome Oy:lla (mm. reality sarjassa Sinkkuäidille sulhanen), DocPoint elokuvafestivaalilla kohdeviestintätiimissä, Kilroy Travelsilla markkinointiviestinnän ja tapahtumasuunnittelun parissa sekä ohjannut Fast Film -pedagogian mukaisia media- ja elokuvakasvatus työpajoja Espoon kouluissa ala- ja yläasteikäisille.

Metodi pohjautuu elokuvaohjaaja Kaija Juurikkalan kehittämään Taikalamppu-menetelmään, jonka avulla luokka ideoi ja toteuttaa yhteisen lyhytelokuvan neljän oppitunnin aikana. Lyhytelokuvaan riittää yksi käänne, eikä varsinaista käsikirjoitusta kirjoiteta. Elokuva leikataan kuvattaessa. Koko tekoprosessin aikana huomio kiinnittyy ensisijaisesti tarinaan ja elokuvan katsojaan. Menetelmä opettaa oivaltavaa käytännön dramaturgiaa ja on helppo omaksua, vaikka käyttäjillä ei olisikaan aikaisempaa kokemusta elokuvan tekemisestä.

Lisäksi olen tehnyt opintoihin kuuluvana osana non-profit työtä Radio reaktorissa toimittajana, jossa tuotin aamua ja juonsin, ja lisäksi minulla oli kaksi omaa ohjelmaa. Viime syksynä ohjasin ensimmäisen oman lyhytdokumenttini.

Onko opinnoistasi ollut hyötyä työelämässä?

Koulutus antaa mielestäni hyvät valmiudet työelämään omatoimisille ja sitkeille tyypeille. Koulussa pääsee myös tekemään paljon muuta kuin mitä opetussuunnitelmassa lukee, jos verkostoituu muiden viestinnän koulutusohjelmien kanssa ja osaa kysellä ja itse ehdottaa produktioita.

Mikä on työssäsi parasta?

Parasta on, että työt ovat usein projektiluontoisia ja kestävät vain määrätyn ajan. Työ on usein hektistä ja vaatii paljon yksityiselämän ja ajankäytön uhraamista - välillä töitä tehdään kellon ympäri vuorokaudenaikaan tai sääolosuhteisiin katsomatta! Toisaalta tällä tavoin pääsee tutustumaan kokoajan uusiin ihmisiin, näkemään paikkoja ja olemaan mukana tapahtumissa joihin ei ehkä muutoin tulisi mentyä. Freelancetoimittajan ominaisuudessa on myös suuri vapaus itse ideoida ja tarjota juttuja medioille.

Mistä haaveilet tulevaisuudessa?

Haaveilen maisteritutkinnon suorittamisesta ulkomailla, ehkä Yhdysvalloissa, Englannissa tai Australiassa. "Monimediaistumisen" aikana ja yksinkäytön (kun toimittaja yksin on sekä toimittaja/juontaja ja kuvaaja, mahdollisesti myös leikkaaja ja tuottaja) yleistyessä kansainvälisyys on aina valttia ja myös ulkomaisiin suhteisiin kannattaa panostaa.

Toivoisin, että voisin tehdä elantoani toimittajana ja ehkäpä tulevaisuuden suunnitelmissa siintää myös oman tuotantoyhtiön perustaminen. Toisaalta minua kiinnostaa myös järjestötiedottaminen; jota toivottavasti pääsen tekemään vuodenvaihteessa Aasiaan suuntautuvalla työharjoittelujaksollani. Tärkeitä alueita tulevaisuudessa koen olevan mediakasvatuksen ja monikulttuurisuuden lisääminen mediakuvassa.

Lopuksi - onko sinulla vinkkejä niille jotka haluavat hakeutua samalle alalle?

Alan opiskelupaikkoja ja työpaikkoja on vähän, ja melkein kaikki aloittavat pohjalta. Kannustan kuitenkin niitä jotka ovat sinnikkäitä, päättäväisiä, luovia ja nöyriä ehdottomasti hakeutumaan alalle jossa todella jokainen päivä on erilainen ja mediatyöläisten kirjo on valtava.

Rahaa tällä ammattivalinnalla ei välttämättä tahkoa hirveästi, mutta elämänkokemusta sitäkin enemmän; joka päivä oppii jotain uutta. Toimittajan työssä paljon aikaa kuluu taustatietojen selvittämiseen ja kulloiseenkin aiheeseen perehtymiseen. Yleissivistys on alalla arvostettua, kannattaa siis olla jonkin tason lukutoukka, utelias ja rohkea luonne. Ja on okei olla joskus tyhmä, kysymysten esittäminen on yksi opintojen kulmakiviä!

Yhteistyökumppaneitamme

pond5 yle apollo music

Yhteystiedot

Yhteishakua koskevat kysymykset:

hakijapalvelut metropolia fi

Laura Mähönen
koulutussuunnittelija
Lähetä sähköpostia

Joustavat opintopolut

Opetussuunnitelmamme huomioivat erilaiset osaamistarpeet ja -tavoitteet sekä antavat mahdollisuuden suunnata opintoja erilaisilla valinnoilla. Katso lisää Monien mahdollisuuksien Metropolia Prezi-esityksestä:

Kansainvälisyys opintojen aikana

Elokuvan ja television Vimeo-kanava

360-musiikkivideo opiskelijaprojektina Yle Musiikille

Elokuva ja Television Facebook-sivut