Elokuva ja televisio - AMK-tutkinnot - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Valitse sivusto

Metropolia.fi / Hae opiskelijaksi / Opinto-opas / Wiki / CV / Blogit

Elokuva ja televisio, päivätoteutus

Päivä / Monimuoto

Tutkintonimike: medianomi (AMK)
Kesto: 4 vuotta
Laajuus: 240 opintopistettä
Aloituspaikat: 45
Opetuspaikka: Hämeentie 161, Helsinki

Hakuaika:
Kevään 2016 yhteishaku: 16.3.-6.4.2016

Kevään 2016 hakuohje

Koulutus antaa perusammattitaidon elokuvan, television, radion ja verkkomedian sisällöntuotannon ja teknisen toteuttamisen eri alueilla. Voit työskennellä alan tuotantoyhtiöissä, mediataloissa joko julkisella tai yksityisellä sektorilla, tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Pääaineet ovat:

Elokuva- ja televisiotuotanto (kuva ja leikkaus, käsikirjoittaminen, tuotanto, äänisuunnittelu)

TV- ja radiotuotanto

Opetusmuodot ja opintojen eteneminen

Kaksi ensimmäistä vuotta opiskellaan kiinteissä ryhmissä lukujärjestyksen mukaan. Opintoihin sisältyy alan tuotannollis-teknisiä perusteita, toimintaympäristön tuntemusta ja yleissivistäviä aineita, kuten viestintä- ja ilmaisutaidot, havainnointi- ja analysointitaidot, ryhmätyötaidot, prosessinhallinta sekä ammatillinen kehittyminen. Opetus toteutetaan osin käytännön projekteina, kuten dokumentti-, lyhytelokuva-, tv-asiaohjelma-, radio- ja verkkomediaprojekti. Kolmantena ja neljäntenä vuonna opintojen valinnaisuus lisääntyy. Opiskelija voi joko syventää oman ammattialueensa osaamistaan tai laajentaa osaamistaan esimerkiksi jonkin toisen ammattialan opinnoilla. Opetus toteutetaan monialaisissa projekteissa yhteistyössä työelämän kanssa.

Kontaktiopetus järjestetään ensisijaisesti päivisin. Käytännössä opiskelijan on hyvä varata aikaa myös iltaisin itsenäiseen opiskeluun ja harjoitustöiden suorittamiseen.

Opinnäytetyö

Opintojen loppuvaiheessa opiskelija tekee opinnäytetyön, jonka tavoitteena on työelämälähtöisyys. Opinnäytetyö voidaan toteuttaa toiminnallisena työnä, jolloin yhtenä osana on taiteellinen tai käytännöllinen projekti, esitys tai dokumentaatio. Opinnäytetyö sisältää aina myös kirjallisen tutkielman. Työ voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai pienryhmässä.

 

Elokuva- ja televisiotuotanto

Kuva ja leikkaus

Valmistut kuvauksen tai leikkauksen toteuttavan ja suunnittelevan tason ammattilaiseksi elokuva- ja televisiotuotantoihin. Sinulla on valmiudet itsenäiseen kuvauksen ja leikkauksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Työskentelet valmistuttuasi fiktion, dokumentin, tv-tuotantojen ja mainosten ennakkotuotannossa, kuvauksissa ja jälkituotannossa.

Sinulla on valmiudet toimia esimerkiksi kuvaajana, leikkaajana, kameramiehenä, valaisijana tai muissa vastaavissa tehtävissä.

Käsikirjoittaminen

Valmistut käsikirjoittamisen toteuttavan ja suunnittelevan tason ammattilaiseksi elokuva- ja televisiotuotantoihin. Sinulla on valmiudet itsenäiseen käsikirjoittamiseen, tiimikäsikirjoittamiseen sekä dramaturgina toimimiseen.

Työskentelet valmistuttuasi ensisijaisesti käsikirjoittajana tv- ja elokuvatuotannoissa. Osaat myös hyödyntää ammattitaitoasi laaja-alaisesti erilaisissa draaman kerrontavälineissä.

Sinulla on valmiudet toimia käsikirjoittajana esimerkiksi tv-sarjassa, dokumenttielokuvassa, reality-sarjassa sekä muissa, vastaavia valmiuksia ja ryhmätyötaitoja vaativissa työtehtävissä.

Tuotanto

Valmistut tuotannon toteuttavan ja suunnittelevan tason ammattilaiseksi elokuva- ja televisiotuotannoissa. Osaat laaja-alaisesti soveltaa ammattitaitoasi tuotantoprosessin eri vaiheissa ja sinulla on valmiudet myös projektien itsenäiseen johtamiseen.

Ensisijaisesti työskentelet tuotanto- ja organisointitehtävissä erilaisissa elokuva ja tv-tuotannoissa. Koulutus antaa sinulle valmiuksia työskennellä myös muissa kulttuurialan tuotannoissa.

Sinulla on valmiudet toimia alan ennakkotuotannossa, kuvauksissa ja jälkituotannossa esimerkiksi tuottajana, tuotantopäällikkönä, tuotantokoordinaattorina tai muissa tuotannollisissa tehtävissä. Hallitset tuotantoprosessin kokonaisvaltaisesti ja osaat työskennellä myös kansainvälisissä yhteistuotannoissa.

Äänisuunnittelu

Valmistut äänityön toteuttavan ja suunnittelevan tason ammattilaiseksi elokuva- ja tv-tuotantoihin. Sinulla on valmiudet äänitykseen, äänisuunnitteluun, äänen jälkitöihin sekä työryhmässä toimimiseen.

Työskentelet valmistuttuasi fiktion, dokumentin, tv-tuotantojen ja mainosten ja soveltaen muiden alan tuotantojen ennakkotuotannossa, kuvauksissa ja jälkituotannossa. Osaat laaja-alaisesti hyödyntää ammattitaitoasi erilaisissa draaman kerrontakeinoja käyttävissä tuotannoissa.

Sinulla on valmiudet toimia esimerkiksi äänisuunnittelijana, äänileikkaajana, äänittäjänä, sekä muissa, vastaavia valmiuksia ja ryhmätyötaitoja vaativissa työtehtävissä.

TV- ja radiotuotanto

Valmistut sähköisen median sisällöntuotannon ammattilaiseksi televisioon, radioon, mobiili- ja verkkojulkaisuihin sekä muihin jakelukanaviin.

Saat valmiudet toimitustyön ja ohjelmatuotannon työprosessin hallintaan. Hallitset sähköisen median kerronnan muodot sekä eri ohjelmatyyppien suunnittelun ja toteuttamisen.

Työskentelet valmistuttuasi journalistisissa ja ohjelmatuotannollisissa tehtävissä televisiossa, radiossa, verkossa ja mobiilissa.

Sinulla on valmiudet toimia esimerkiksi tv-toimittajana, radiojuontajana, online-tuottajana, taustatoimittajana, monikameraohjaajana tai muissa vastaavissa tehtävissä.

Elokuvan ja television opiskelijoiden showreel 2012-2013

Yhteistyökumppaneitamme

Hakuajat

8. - 27.1. Englanninkieliset AMK-tutkinnot
   
16.3. - 6.4. AMK-tutkinnot (päivätoteutus ja monimuotototeutus) ja ylemmät AMK-tutkinnot (suomi ja englanti)
   
7.9. - 21.9. AMK-tutkinnot (päivätoteutus ja monimuotototeutus) ja ylemmät AMK-tutkinnot

Kokemuksia Metropoliasta

Kokemuksia Metropoliasta

"Koulutus antaa mielestäni hyvät valmiudet työelämään omatoimisille ja sitkeille tyypeille."
- Emilia, Elokuvan ja television koulutus

OPISKELIJOIDEN KERTOMUKSIA →