Kulttuurituotanto - AMK-tutkinnot - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Valitse sivusto

Metropolia.fi / Hae opiskelijaksi / Opinto-opas / Wiki / CV / Blogit

Kulttuurituotanto, päivätoteutus

Päivä / Monimuoto / Ylempi AMK

Tutkintonimike: kulttuurituottaja (AMK)
Kesto: 4 vuotta
Laajuus: 240 opintopistettä
Aloituspaikat: 42
Opetuspaikka: Hämeentie 161, Helsinki

Hakuaika:
Kevään 2016 yhteishaku: 16.3.—6.4.2016.

Kevään 2016 hakuohje

Kulttuurituottaja on kulttuurihankkeiden ja elämysten mahdollistaja, joka organisoi ja johtaa tuotannollista toimintaa. Tuottaja vastaa siitä, että kulttuuritapahtuma tai -palvelu suunnitellaan hyvin ja toteutetaan realistisesti ja että se tavoittaa asiakkaansa sekä saavuttaa taiteelliset päämääränsä.

Työtehtävät sisältävät yleensä kulttuuripalveluiden organisointia, tuotteistamista ja liiketoimintaa tai kulttuurialan palveluiden kehittämistä. Työympäristönä voi olla esimerkiksi

 • Teatterit, konsertti- ja tanssisalit sekä taidealan laitokset
 • Kulttuuri- ja liikuntajärjestöt
 • Kuntien ja valtion kulttuuritehtävät
 • Oma yritys
 • Tapahtumat ja festivaalit
 • Kuvataidegalleriat ja näyttelytilat
 • Yhteisöt

Kulttuurituotannon opinnot

Kulttuurituotannon opiskelu Metropoliassa on liiketaloudellisesti painottunutta ja tähtää työelämän arvostamaan yksilölliseen ammattitaitoon. Opiskelija erikoistuu tiettyyn kulttuurialaan, tuotannon alueeseen tai kohderyhmään.

Opinnot perehdyttävät kulttuurintuntemukseen, kulttuurin rahoitukseen ja taloushallintoon, markkinointiin ja tiedotukseen, juridiikkaan, johtamis- ja ryhmätyötaitoihin, kansainvälisyyteen, yrittäjyyteen, viestintä- ja mediataitoihin, kulttuuriproduktioiden tuotantoprosesseihin, alan tutkimusmenetelmiin sekä tietoteknisten sovellusten käyttöön.

Metropolia tarjoaa ainutlaatuisen oppimisympäristön maan suurimpana ja monipuolisimpana kulttuurialan oppilaitoksena. Tiukalla karsinnalla valituilla tuottajaopiskelijoilla on hyvä kulttuurituntemus, sujuvat matemaattiset ja kielelliset taidot sekä vahva taipumus organisaatiotehtäviin.

Opiskelu Metropoliassa mahdollistaa oman ammattitaidon syventämisen myös itse valittavan sivuaineen avulla. Kulttuurituottajaopiskelijat osallistuvat myös muiden alojen opiskelijoiden kanssa yhteistyössä tehtyihin projekteihin, mikä auttaa verkostoitumaan työelämää varten. Opinnoissa tehdään paljon yhteistyötä aidon työelämän kanssa sekä käytännön oppimistehtäviä.


Opiskelijat ovat olleet osana opintojaan muun muassa seuraavanlaisissa harjoitteluissa:

 • musiikkituotantojen tuotantoassistentti
 • teatterin ja festivaalin tuotanto, tiedotus ja markkinointitehtävät
 • galleria-assistentti
 • musikaalituottaja
 • urheilutapahtuman tuottaja
 • televison tuotantoassistentti
 • palvelukonseptien kehittäminen

Kansainvälisyys kulttuurituottajan koulutuksessa

Kulttuurituottajat työskentelevät myös kansainvälisissä tehtävissä. Metropolian kulttuurituottajakoulutus kannustaa kansainvälisten kokemusten hankkimiseen jo opiskeluaikana. Mahdollisuuksia tähän on Suomessa tapahtuvissa kansainvälisissä projekteissa tai ulkomailla tapahtuvan opiskelijavaihdon tai työharjoittelun kautta.

Työharjoitteluja on tehty muun muassa Suomen kulttuuri-instituuteissa eri puolilla maailmaa sekä kulttuurituotannossa on myös useita vaihtokouluja esimerkiksi Hollannissa, Iso-Britanniassa, Ruotsissa, Saksassa ja Turkissa.

Opiskelu käytännössä

Opinnot tapahtuvat pääosin päiväsaikaan.

Aiempaa osaamista omaaville ei tarjota erillistä opintopolkua, vaan kaikki opiskelevat samassa päätoimisen päiväopiskelun ryhmissä. Aikaisemmista tutkinnoista tai työelämästä hankittua osaamisesta voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa, mikä voi nopeuttaa valmistumista.

Katso tarkemmat ohjeet hakemiseen ja hakukelpoisuuteen hakuohjeista.

Mikä ihmeen kulttuurituotanto?

Hakuajat

8. - 27.1. Englanninkieliset AMK-tutkinnot
   
16.3. - 6.4. AMK-tutkinnot (päivätoteutus ja monimuotototeutus) ja ylemmät AMK-tutkinnot (suomi ja englanti)
   
7.9. - 21.9. AMK-tutkinnot (päivätoteutus ja monimuotototeutus) ja ylemmät AMK-tutkinnot

Kokemuksia Metropoliasta

Kokemuksia Metropoliasta

"Koulutus antaa mielestäni hyvät valmiudet työelämään omatoimisille ja sitkeille tyypeille."
- Emilia, Elokuvan ja television koulutus

OPISKELIJOIDEN KERTOMUKSIA →