Tutkintonimike: Insinööri (AMK)

Kesto: 4 vuotta

Laajuus: 240 opintopistettä

Aloituspaikat: 90

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 15.3.–5.4.2017

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Talotekniikan osaajille on kysyntää!

Talotekniikka on yhteisnimitys kiinteistön ja siihen liittyvien tilojen teknisten palveluiden, järjestelmien ja laitteiden kokonaisuudelle. Talotekniikka on toimivan ja terveellisen asuin- ja työympäristön suunnittelua ja rakentamista uuden, ympäristölle ystävällisen teknologian avulla.

Työllistymisnäkymät talotekniikan alalla ovat hyvät nyt ja tulevaisuudessa. Työllistyminen on usein mahdollista jo opiskelun aikana.

Opiskelu talotekniikassa

Talotekniikan koulutuksessa voit valita opetustarjonnastamme oman mielenkiinnon ja tavoitteiden mukaisesti opintoja tutkintoosi. Alun yhteisten opintojen jälkeen suuntaat LVI-tekniikan tai sähköisen talotekniikan opintoihin. Voit halutessasi valita opintopolkusi niin, että se täyttää suunnittelu- ja työnjohtopätevyyksien koulutukselle asetetut vaatimukset.

LVI-tekniikka

Suorittamalla talotekniikan LVI-suunnittelun opintopolun opit ymmärtämään ja soveltamaan LVI-tekniikan eri osa-alueita LVI-suunnittelussa sekä projektinhallinnassa. Tämän opintopolun käytyäsi saat koulutuksellisen pätevyyden toimia LVI-suunnittelutehtävissä valmistumisesi jälkeen.

Talotekniikan LVI-urakoinnin opintopolussa opit hallitsemaan LVI-urakoinnin, -huollon ja -ylläpidon käytänteitä ja lainalaisuuksia sekä ymmärtämään rakentamisprosessin kokonaisuutta. Saat myös perusvalmiudet suunnittelutehtäviin.

LVI-insinöörin opinnot sisältävät paljon käytännönläheisiä projektiopintoja ja työssäoppimista. Valmistuttuasi voit toimia esimerkiksi LVI-suunnittelijana, LVI-urakoinnin projektipäällikkönä, projektinhoitajana, valvojana, työnjohtajana, tarjouslaskijana, myynti-insinöörinä, huoltopäällikkönä tai energia-asiantuntijana.

Sähköinen talotekniikka

Sähköisen talotekniikan opintopolussa saat monipuoliset valmiudet sähköteknisten järjestelmien käyttöön, suunnitteluun, urakointiin, kehittämiseen ja rakentamiseen. Erityisenä painopisteenä on kiinteistöjen uusimmat ohjaus- ja valvontajärjestelmät sekä energiatehokkuusratkaisut.

Valmistuttuasi voit toimia esimerkiksi sähkösuunnittelijana, projektin hoitajana, projektipäällikkönä, sähkötöiden johtajana ja valvojana, energia-asiantuntija sekä teknisenä myyjänä.

Valmistuneiden kokemuksia

Laura Heikkilä, LVI-suunnittelija, Granlund Oy

Valmistuin insinööriksi (AMK) talotekniikan koulutusohjelmasta keväällä 2012, LVI-suunnittelupainotteiselta linjalta.

Ennen opintojani Metropoliassa opiskelin kemiaa Helsingin yliopistolla. Ajan kuluessa kemianopintoni alkoivat tuntumaan liian teoreettisilta ja kaipasin opiskeluun ja tuleviin työtehtäviin jotain käytännönläheisempää näkökulmaa. Koska halusin että tulevalla alallani pääsen hyödyntämään jo opiskeltuja asioita, ja toisaalta halusin varmistaa että töitä on myös valmistuttuani, valitsin talotekniikan koulutusohjelman. Taustastani johtuen suunnittelupainotteinen suuntautumisvaihtoehto tuntui heti oikealta valinnalta.

Opinnot painottuvat alkuvaiheessa enemmän perusopintoihin kuten matematiikkaan, fysiikkaan ja kemiaan, joten ensimmäinen vuosi sujui helposti. Seuraavina vuosina syvennyttiin enemmän ja enemmän talotekniikan opintoihin ja huomasin että mielenkiintoni alaan lisääntyi kurssi kurssilta. Oppimisen kannalta tärkeimpiä yksittäisiä opintojaksoja olivat mielestäni erilaiset labra- ja projektimuotoiset kurssit sekä tietenkin työharjoittelujakso.

LVI-suunnittelua tehtiin jonkin verran kurssien ohella, kuitenkin vasta työharjoittelussa Granlundilla pääsin näkemään rakennushankkeiden todellista kulkua ja kaikkea sitä mitä talotekniseen suunnitteluun liittyy. Työharjoittelun alkuvaiheessa työtehtäväni olivat enimmäkseen avustamista erilaisissa suunnittelutehtävissä, esimerkiksi lämpöhäviölaskentaa ja CAD-mallintamista, mutta loppua kohden pääsin myös tekemään suunnittelua valvotusti. Harjoittelujakso oli kaikenkaikkiaan todella mielenkiintoista aikaa ja tuolloin ymmärsin että opintoni olivat vain pieni raapaisu kaikesta siitä mitä talotekniikka pitää sisällään.

Jäin yritykseen tuntityöläiseksi loppuopintojeni ajaksi ja sain myös tehdä insinöörityöni Granlundille. Koska AMK-opinnot ohjaavat voimakkaasti työelämään, oli siirtyminen koulun penkiltä töihin mielestäni helppoa. Valmistuttuani sainkin heti vakituisen työpaikan samasta firmasta. Valmistumisen jälkeen vastuuta työtehtävissäni alettiin kasvattaa ja välillä jännitti riittävätkö omat taidot ja osaaminen. Olen kuitenkin huomannut, että vastuun lisääntyessä myös oppiminen onneksi tehostuu. Tätä kirjoittaessa olen mukana erään oppilaitoksen perusparannuksessa, jossa olen tehnyt ilmanvaihtosuunnittelua.

Kuten mainitsin, mielenkiintoni talotekniikan alaan on kasvanut mitä enemmän olen siihen syventynyt. Nykyaikaisen suunnittelijan tehtäviin ei kuulu vain piirrellä putkia ja kanavia, vaan hyvin tehty suunnittelu pitää sisällään osaamista vahvasti mm. energiataloudellisuudesta ja muuntojoustavien järjestelmien suunnittelusta. Ei myöskään riitä, että osaa läpikotaisin vain yhden "aselajin", sillä nykyaikaiset rakennukset ovat teknisiä kokonaisuuksia, joissa eri talotekniset järjestelmät vaikuttavat jatkuvasti toisiinsa.

Jos siis suunnittelet opintojen aloittamista ja kaipaat tulevalta työltäsi haasteita ja mielenkiintoisia projekteja, en voi muuta kuin suositella tätä alaa!

www.granlund.fi

Petra Isaksson, LVI-suunnittelija, Pöyry Finland Oy

Valmistuin insinööriksi (AMK) vuonna 2009 Talotekniikan koulutusohjelmasta. Suuntautumisvaihtoehtona minulla oli LVI-suunnittelu.

Aloitin Pöyryllä vuonna 2007 kesäharjoittelijana ja kesän jälkeen jatkoin työskentelyä koko loppuopiskelujen ajan harjoittelijana. Tein myös insinöörityöni samaan työpaikkaan.  Aluksi tehtävinäni oli erilaisten virtauskaavioiden (lämmitys, jäähdytys ja ilmanvaihto) ja pohjakuvien ”punakynä” versioiden korjaamista, lämpöhäviöiden laskemista ja kojeluetteloiden korjaamista.  Oman osaamisen ja kokemuksen karttuessa tehtävät muuttuivat haastavammiksi.

Olen viihtynyt Pöyryllä hyvin. Työtehtävät ja kohteet ovat olleet vaihtelevia ja olen saanut olla mukana monissa mielenkiintoisissa projekteissa. Tämän hetkinen työnkuvani on rakennusten LVI-suunnittelu.

Talotekniikan koulutus antoi mielestäni vankan pohjan nykyiseen työhöni. Ammattiopinnoissa käsiteltiin erittäin kattavasti kaikkia LVI-tekniikkaan ja energiaan liittyviä asioita. Kurssien erilaiset harjoitustyöt myös tukivat oppimista ja useimmat harjoitustyöt olivat samanlaisia tehtäviä, joita olen työssäkin joutunut tekemään. Itse opin harjoitustöitä tekemällä kaikkein parhaiten.

CAD-kurssit olivat todella hyödyllisiä, koska suunnitelmien piirtäminen tapahtuu yleensä näitä ohjelmia käyttäen. Suosittelenkin CAD-ohjelmien käytön opettelua mahdollisimman hyvin. Tosin pitää muistaa, että pelkkien piirto-ohjelmien käytön osaaminen ei kuitenkaan riitä suunnittelussa.  Ohjelmien käytöstä on ymmärrettävä esimerkiksi, miten niiden erilaiset mitoituskomennot toimivat ja mihin mitoitus perustuu. Työn oppii parhaiten tekemällä ja koulutuksella luodaan valmius työelämään.

www.poyry.fi

Niko Jalonen, Sähköinsinööriharjoittelija, SRV Rakennus Oy

Olen aina ollut kiinnostunut rakentamisesta ja valmistuttuani lukiosta vuonna 2008 päätin hakea Metropoliaan. Minut hyväksyttiin kouluun ja aloitin Talotekniikan koulutusohjelman keväällä 2010. Suuntautumisvaihtoehdoksi valitsin sähköisen talotekniikan. Varsinaista työkokemusta eikä teoriaa ole alalta ennen ollut, mutta koulu osoittautui heti alusta todella mielenkiintoiseksi. Samalla minulle avautui aivan uusi ala eli sähkö. Tällä hetkellä opiskelen kolmatta vuotta ja opintopisteitä on karttunut toivottuun tahtiin ja aikataulussa edetään.

Ensimmäisen lukuvuoden loppupuolella päätin hakea kesätöihin alalle ja muutamien hakujen jälkeen pääsin SRV:lle työhaastatteluun. Pari kuukautta myöhemmin aloitin harjoittelijana SRV:llä työnjohdon tehtävissä.  Ensimmäinen työmaani oli 309 asunnon kerrostalo Helsingissä. Työnkuvaani kuului työnjohdon tehtävät, jotka sisältävät mm. sähkö- ja automaatiourakan asennustyön edistymisen seuraamisen, toimintakokeet, suunnitelmien tarkastusta ja osallistumista viikoittaisiin työmaan kokouksiin.

Toisena vuonna uusin työsopimukseni ja pääsin uusiin haasteisiin uudelle toimistokerrostalo työmaalle. Kesä meni jälleen harjoittelun merkeissä tehden samoja valvojan tehtäviä. Varsinkin toimintakokeiden tekemistä riitti suurissa määrin johtuen talojen erittäin edistyksellisestä LVIS-automaatiojärjestelmästä, jolla ohjataan aivan kaikkea toimistorakennuksissa. Lukuvuoden alettua syksyllä jatkoin koulua ja sain mahdollisuuden jäädä osa-aikaisiin töihin koulun ohella.

Tarkoituksena on aloittaa oman insinöörityön tekeminen tammikuussa kun alkaa työharjoittelujakso ja samalla jatkaa töitä täysipäiväisenä kesän ajan. Sitten painetaan neljäs vuosi loppuun ja jatketaan töitä SRV:llä uusissa haasteissa. Katsotaan tuleeko sitä vielä opiskeltua LVI-puolta joskus lisää oman tutkinnon suorituksen jälkeen…

Näissä töissä pääsee erittäin hyvin tutustumaan erilaisiin sähköteknisiin järjestelmiin ja tekniikkaan aina suurjänniteasennuksista pienjännite puolelle, kuin myös kaikkiin turvajärjestelmiin ja datayhteyksiin. Paljon tulee oltua myös yhteydessä laitetoimittajiin, muihin urakoitsijoihin sekä suunnittelutiimeihin.

Koulussa kursseilta saa vankan pohjan työnaloittamiseen, mutta itsekin olen huomannut, että iso osa oppimisesta tapahtuu töitä tehdessä. Alalta oleva työkokemus on avuksi ensimmäisten työnhakujen ja muutamien kurssien yhteydessä, mutta kyllä sillä lukion oppimäärälläkin pärjää. Kurssit kannattaa suorittaa ajallaan ja harjoitustyöt tehdä kunnolla, niistä on apua töissäkin.

Mikäli alaa kohtaan löytyy mielenkiintoa, ei auta muu kuin ottaa kynä käteen ja lähteä täyttämään hakupapereita. Tulevaisuus tuo alalle paljon haasteita ja uusia osaavia ihmisiä tarvitaan kaikkialla alalla aivan varmasti!

www.srv.fi

Teppo Tulokas, Projektipäällikkö, Projectus Team Oy

Valmistuin insinööriksi keväällä 2009 talotekniikan koulutusohjelmasta. Suuntautumisvaihtoehtonani oli suunnittelupainotteinen LVI-tekniikka.

Ensimmäisen työharjoittelujaksoni suoritin suunnittelijaharjoittelijana Tubular Oy:ssä. Toisen opiskeluvuoteni alussa syksyllä 2006 aloitin osa aikaisena suunnittelijaharjoittelijana/suunnittelijana Insinööritoimisto Olof Granlund Oy:n Kiinteistönpito-osastolla josta lopulta siirryin suunnittelijaksi Projectus Team Oy:n palvelukseen kesällä 2008.  Tein myös insinöörityöni Projectus Team Oy:lle, aiheena sisäilmaolosuhteiden hallinta museokohteessa.

Toimin tällä hetkellä Projectus Team Oy:ssä projektipäällikkönä. Tehtäviini kuuluu vaativien uudis- ja saneerauskohteiden LVI-suunnittelu, projektinjohto ja erilaiset talotekniset selvitykset. Työpäivääni kuuluu usein erilaisia kokouksia ja työmaakatselmuksia. Työskentely talotekniikan suunnittelutoimistossa on kiinnostavaa ja monipuolista, joka päivä oppii jotain uutta.

Opiskelu Metropolian talotekniikan koulutusohjelmassa antoi erittäin hyvän peruspohjan LVI-alalle. Parasta opiskelussa oli sen antamat valmiudet omatoimiseen tiedonhakuun. Työskentely suunnittelutoimistossa opintojen ohessa syvensi koulussa opittua ja helpotti ymmärtämään monia asioita jotka pelkästään koulussa opittuna olisivat jääneet liian teoreettiseksi.

Pärjätäkseen opinnoissa, kannattaa opiskeluun panostaa kunnolla, kursseja ei kannata jättää roikkumaan. Oman alan työskentely sopivassa määrin opintojen ohessa helpottaa työnhakua, auttaa taloudellisesti ja voi jopa nopeuttaa valmistumista.

Projectus Team Oy

Yhteystiedot

Yhteishakua koskevat kysymykset:

hakijapalvelut metropolia fi

 

Tuulaliina Asumalahti
opinto-ohjaaja
Lähetä sähköpostia
040 714 5143

Myllypuron kampukselle 2018

Myllypuron kampus

Tutkinto-ohjelma muuttaa vuonna 2018 uudelle Myllypuron kampukselle

Joustavat opintopolut

Opetussuunnitelmamme huomioivat erilaiset osaamistarpeet ja -tavoitteet sekä antavat mahdollisuuden suunnata opintoja erilaisilla valinnoilla. Katso lisää Monien mahdollisuuksien Metropolia Prezi-esityksestä:

Kansainvälisyys opintojen aikana