Opiskelu avoimessa

Yksittäisille opintojaksoille ilmoittautunut opiskelija saa ilmoittautumisen kuittaamisen yhteydessä sähköpostiinsa tarvittavat tiedot opintojen aloituksesta. Muuta informaatiota ei tämän jälkeen tule ennen opintojen alkamista. Opintopolkujen ja opintomoduulien opiskelijat saavat lisäinfoa opintojensa aloituksesta vielä ilmoittautumisen kuittaamisen jälkeen.

Alle on koottu avoimen opiskelijan kannalta olennaista tietoa. Lisää tietoa löytyy opiskelijoiden infosivuilta Tuubista (vaatii opiskelijatunnukset). Huomioi kuitenkin, ettei kaikki Tuubin informaatio koske avoimen opiskelijoita.

Saapuessaan opintojakson ensimmäiselle luennolle, on avoimen opiskelijan aina hyvä ilmoittaa opettajalle olevansa avoimen opiskelija. Tämä koskee myös jokaista opintopolun tai opintomoduulin sisältämää opintojaksoa. Näin opettaja osaa ottaa sinut paremmin huomioon.

Tunnukset ja kulkuluvat

Opiskelija saa ohjeet opiskelijatunnuksien hankkimiseksi ilmoittautumisensa kuittaamisen yhteydessä. Ohjeet löytyvät myös täältä. Tunnuksien hankkimiseen tarvitaan joko pankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Mikäli sinulla ei ole kumpaakaan, tunnukset saa myös mistä tahansa Metropolian opintotoimistosta niiden aukioloaikoina virallista henkilöllisyystodistusta vastaan. Tunnukset on mahdollista hankkia vasta pari päivää ennen opintojen alkua.

Opiskelija saa tunnuksilla käyttöönsä mm. seuraavat palvelut:

  • Helpdesk -palvelut (tietotekninen tuki)
  • Kirjaston palvelut (mm. e-aineistot)
  • Metropolian tietokoneet ja verkkolevyt
  • Moodle -työskentelyalusta (mikäli käytössä opintojaksolla)
  • Oma sähköposti (pääsääntöisesti muotoa etunimi.sukunimi@metropolia.fi)
  • Tuubi -portaali (Metropolian intranet, jossa mm. jokaisen opintojakson toteutuksen työtila)
  • OMA-palvelu (mm. opiskelijarekisteri ja opintojaksojen arvioinnit)

Avoimen opiskelijoilla on samat oikeudet kuin tutkinto-opiskelijoilla kulkulupien, erityistilojen käytön jne. suhteen. Mikäli toteutuksen suorittaminen vaatii tällaisia, on ne järjestettävä myös avoimen opiskelijalle.

Opiskelijapalvelut

Opiskelijoilla on lukuisia erilaisia palveluita Metropoliassa. Tähän on koottu tietoa olennaisimmista. Lisätietoa palveluista saat opiskelijan infosivuilta Tuubista (vaatii opiskelijatunnukset).

Kirjasto

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoilla on oikeus käyttää kaikkia Metropolian kirjastoja ja niiden palveluja. Lisätietoa saa kirjaston sivuilta. Kirjastokortin saa henkilöllisyystodistusta vastaan. Kirjastoissa on myös työskentelytiloja ja tietokoneita käyttöösi.

Tietojärjestelmät ja helpdesk

Metropolian Helpdesk tarjoaa opiskelijalle tukea tietojärjestelmiin ja tunnuksiin liittyvissä ongelmatilanteissa. Apua saadakseen opiskelijan tulee tehdä palvelupyyntö (kirjautuminen vaatii opiskelijatunnukset) tai mikäli omat tunnukset eivät toimi, lähettämällä sähköpostia osoitteeseen helpdesk metropolia fi.

Lisätietoja Metropolian tietojärjestelmistä ja tietohallinnon palveluista löydät tietohallinnon wiki-sivuilta.

Hyvinvointi

Metropolian avoimen opiskelijat ovat oikeutettuja opintopsykologin ja opintokuraattorin palveluihin. Avoimen opiskelijat eivät kuitenkaan ole oikeutettuja opiskelijoiden terveydenhuoltopalveluihin.

Liikunta

Liikuntapalvelujen osalta avoimen opiskelijat ovat oikeutettuja käyttämään Metropolian kiinteistöjen henkilökunnalle ja opiskelijoille tarkoitettuja omia kuntosaleja. Avoimen opiskelijat eivät kuitenkaan ole oikeutettuja käyttämään Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKAn tarjoamia liikuntapalveluja.

Etuudet ja tuet

Tälle sivulle on koottu olennaista tietoa avoimen opiskelijan eduista ja tukimuodoista.

Kelan opintotuki ja opiskelija-alennukset

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa katsotaan sivutoimiseksi, minkä vuoksi siihen ei saa valtion opintotukea tai opintolainaa. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat eivät tästä syystä ole oikeutettuja opiskelija-alennuksiin, kuten opiskelijahintainen julkinen liikenne tai Kela-tuettu opiskelijahintainen ruokailu.

Ateriatuki

Metropolia on järjestänyt avoimessa vähintään 30 op/lukukausi opiskeleville erillisen ateriaedun, jonka myötä opiskelijat ovat oikeutettuja lounasruokaan Metropolian Sodexon opiskelijaravintoloissa hintaan 4,54 € (alv 0 %). Edun saa ateriatukikortilla, jonka avoimen yhteyshenkilöt toimittavat tukeen oikeutetuille opiskelijoille.

Työttömyys ja opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa

Työttömien työnhakijoiden kannattaa ennen avoimeen ammattikorkeakouluun ilmoittautumista varmistaa työvoimaviranomaisilta, vaikuttaako opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa heidän työttömyysturvaansa ja onko opintoihin saatavilla tukea. Kts. Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu.

Muut mahdolliset tuet: www.koulutusrahasto.fi/fi/aikuiskoulutustuen-hakijoille/

Huom! Kaikki tukihakemukset ja niihin liittyvät selvitykset tulee osoittaa avoinamk metropolia fi. Tukihakemuksia täytetään vain opintoihin päässeille, ei varasijoilla oleville.

Vakuutukset

Metropolian avoimen opiskelijat on vakuutettu ammattikorkeakoulun puolesta.

Materiaalit ja tiedotus

Avoimen yhteyshenkilö käyttää tiedottamiseen aina opiskelijan ilmoittautumisen yhteydessä antamaa omaa sähköpostia kun taas opetushenkilökunta käyttää pääasiassa opiskelijan Metropolia-sähköpostia.

Opintojaksojen työtilat

Kaikilla opintojaksojen toteutuksilla on Tuubissa oma työtila. Työtilat näkyvät Tuubin työtilalistauksessa. Avoimen opiskelija on aina automaattisesti niiden opintojaksojen työtilan jäsen, joihin hän on ilmoittautunut ja hyväksytty. Opettajat käyttävät työtiloja opintojaksoon liittyvässä tiedottamisessa (esim. sairastumiset) sekä materiaalin jakamisessa. Tiedotteet lähtevät useimmiten myös opiskelijan Metropolia-sähköpostiin.

Mikäli opintojaksolla käytetään jotain muuta työskentelyalustaa, esim. Moodle, opettaja informoi opiskelijoita tästä. Moodleen pääsee kirjautumaan opiskelijatunnuksilla, kuten Tuubiinkin, mutta opettajan on annettava erikseen oikeudet opintojakson Moodle-työtilaan.

Virtuaaliopinnot

Ohjeet 100 % virtuaalisen opintojakson suorittamiseen löytyvät opintojakson toteutuksen tiedoista sekä pääsääntöisesti opintojakson toteutuksen Tuubi-työtilasta. Lisätietoja saa opintojakson opettajalta.

Kirjallisen työn ohjeet

Metropolian Hyvinvointi -tutkintokokonaisuudessa on laadittu tutkinto-opiskelijoille kirjallisen työn ohjeet, jotka ovat pätevät kaikkien Metropolian avoimen opiskelijoiden osalta. Tutustu ohjeisiin: Kirjallisen työn ohjeet (pdf)

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjausta annetaan avoimessa vain opintopolkujen opiskelijoille. Ohjauksesta vastaavat tutkinnon määrittelemät tahot, useimmiten yleensä ko. tutkinto-opiskelijoiden ryhmän tutor-opettaja tai tutkintovastaava. Polkuopiskelijoita informoidaan erikseen opintojen ohjauksesta.

Opintojen arviointi

Opinnot arvioidaan asteikolla:

kiitettävä (5)
erittäin hyvä (4)
hyvä (3)
erittäin tyydyttävä (2)
tyydyttävä (1)
hylätty (0)

tai vaihtoehtoisesti vain hyväksytty/hylätty (H/0)

Katso lisätietoa arvioinnista (vaatii opiskelijatunnukset).

Uusinnat

Jokaiseen opintosuorituksen toteutukseen, johon sisältyy tentti, liittyy kaksi mahdollisuutta uusia hylätty tenttisuoritus toteutuksen yhteydessä ilmoitetuissa uusintatilaisuuksissa (ks. lisätietoja).

Arvosanan korottaminen

Myös hyväksytyn arvosanan korottaminen on mahdollista tietyin kriteerein. Lisätietoa tästä antaa opintojakson opettaja.

Opintosuoritusote

Lukukauden aikana hyväksytysti opintonsa loppuun suorittaneille avoimen amk:n opiskelijoille lähetetään  opintosuoritusote. Ote lähetetään syyslukukauden opinnoista tammi-helmikuussa ja kevätlukukauden osalta elokuussa. Opintopolkujen opiskelijat saavat otteen polun päätteeksi.

Opintosuoritusotteen saa tarvittaessa muina aikoina osoitteesta opintotoimisto metropolia fi.

Pelkästä osallistumisesta ei anneta todistusta.

Opintojen hyväksiluku eli ahotointi

Avoimessa ei tehdä aiemmin suoritettujen opintojen suoraa hyväksilukua. Sitä tehdään vain tutkinto-opiskelijoille.

Avoimessa hyväksiluetaan opintoja ainoastaan pedagogisina ratkaisuina, jolloin opiskelija osoittaa osaamisensa opettajan määrittämällä tavalla. Tällöin hyväksiluetut opinnot katsotaan Metropoliassa suoritetuiksi ja niistä maksetaan avoimen maksu.

Hyväksiluvut avoimessa eivät oikeuta hinnanalennukseen.

Tentit ja uusintakokeet

Jokaiseen opintosuorituksen toteutukseen, johon sisältyy tentti, liittyy kaksi mahdollisuutta uusia hylätty tenttisuoritus toteutuksen yhteydessä ilmoitetuissa uusintatilaisuuksissa. Hyväksytyn opintosuorituksen voi uusia kerran. Mikäli arviointi perustuu suoritustapaan, jonka arviointimenetelmää ei voida toistaa, ei opiskelijalla ole mahdollisuutta korottaa arvosanaa.

Ilmoittautuminen

Avoimen opiskelija ilmoittautuu uusintakokeeseen itsenäisesti. Sekä varsinaiseen tenttiin että uusintakokeeseen tulee saapua ajoissa. Tenttiin ei voi osallistua, jos myöhästyy. Henkilöllisyystodistus on oltava mukana sekä tentissä että uusintatenteissä.

Uusintakokeet järjestetään aina tiettyinä, ennalta ilmoitettuina päivinä ja jokaiseen uusintakokeeseen on oma ilmoittautumisaika. Katso alakohtainen ohjeistus uusintakokeisiin liittyen (vaatii opiskelijatunnukset).

Uusinta alkuperäisen opiskeluajan ulkopuolella

Varsinaisen uusintakoe-ilmoittautumisen lisäksi avoimen opiskelijan tulee ilmoittaa uusinnastaan osoitteeseen avoinamk metropolia fi, mikäli uusintatentti tai siihen ilmoittautuminen sijoittuu seuraavalle lukukaudelle alkuperäisen opinto-oikeusajan ulkopuolelle. Avoimen yhteyshenkilön täytyy tällöin jatkaa opiskelijan läsnäoloa OMAssa tai muutoin opiskelijatunnukset kuolettuvat.