Imetyskouluttaja terveen ja sairaan vauvan imetyksen tukijana 7,5 op

imetysohjaaja

Haluatko kehittää imetysohjauksen käytäntöjä omassa toimintaympäristössäsi? Imetyskouluttaja toimii asiantuntijana ja kehittäjänä imetysohjaukseen ja -tukeen liittyvissä asioissa.

THL:n Imetyksen edistäminen Suomessa toimintaohjelman (2009–2011) suosituksena on, että jokaisessa terveydenhuollon yksikössä tulee olla riittävä määrä imetyskouluttajakoulutuksen suorittaneita henkilöitä. Metropolia Ammattikorkeakoulu on vastuutettu kehittämään imetyskouluttajakoulutusta Suomessa.

Kohderyhmä

Imetysohjaukseen liittyvissä tehtävissä toimivat terveysalan ammattilaiset.
Koulutukseen osallistujalta edellytetään Imetysohjaajakoulutuksen suorittamista. Koulutus pohjautuu WHO:n BFHI-ohjelmaan (Baby Friendly Hospital Initiative).

Sisältö

  • Imetys ja äidinmaito ravintona
  • Imetys ja varhainen vuorovaikutus
  • Imetys kulttuurisena ilmiönä, asenteet ja sosiaalinen tuki imetykseen
  • Imetykseen ohjaaminen: ohjaajan taidot, haasteelliset tilanteet ja käytännön harjoitteet
  • Imetyskouluttajan työkenttä Suomessa ja kansainvälisesti, imetystuen verkosto ja jatkuva
  • kehittyminen imetyskouluttajana
  • Imetykseen liittyvät toimintaohjelmat ja suositukset

Koulutuksen käytyäsi osaat kehittää, toimeenpanna ja arvioida organisaatiosi imetysohjauksen toimintasuunnitelmaa ja järjestää sen mukaista koulutusta.

Imetyskouluttajat kouluttavat imetysohjaajia ja voivat toimia esimerkiksi alueensa toimintayksikkönsä imetyskoordinaattorina.

Toteutus

Ennakkotehtävä, asiantuntijaluennot, imetysnäyttöjen vastaanotto, työskentely verkossa ja simulaatiot.

Aika ja paikka

Lähipäivät klo 9.00-16.00.

Lähipäivät Metropolia Ammattikorkeakoulu Bulevardi 31, 00100 Helsinki.

Hinta

1190 € + alv 24 % (1475,60 €)

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tästä 27.8.2017 mennessä.

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti suunnittelijalle (2) viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Pidätämme oikeudet muutoksiin.