Sisäilma-asiantuntija (SISA)

Sisäilma-asiantuntija henkilösertifiointi ja siihen valmentava SISA-koulutus on suunniteltu tuottamaan alalle sisäilma-asioihin ja terveellisen sisäympäristöön kouluttautuneita erityisasiantuntijoita, jotka voivat toimia ulkopuolisina asiantuntijoina tarkasteltaessa rakennusten ja tilojen terveydellisiä olosuhteita.

SISA-koulutus vastaa sisällöltään Sosiaali- ja terveysministeriön 15.5.2015 voimaan astuneen asumisterveysasetuksen mukaisia vaatimuksia ja sillä on VTT Expert Services Oy:n hyväksyntä. Sisäilma-asiantuntijan koulutus on laajuudeltaan vähintään 25 op.

Opintojen sisältö

OSIOT A ja C. SISÄILMAN EPÄPUHTAUDET, TERVEYSVAIKUTUKSET, TUTKIMINEN, TORJUNTA ILMANVAIHTO JA ILMASTOINTITEKNIIKKA, 18 op

  • Sisäilmakemia, 5 op
  • Mikrobiologinen sisäympäristö, 5 op
  • Sisäilmatutkimusprosessin hallinta ja mikrobianalytiikka, 3 op
  • Ilmastointitekniikka ja sisäilmasto, 5 op (sisältää terveysvaikutukset, 2 op ja teoria ja tutkimusmenetelmät 3 op)

OSIO B. RAKENNUSFYSIIKKA, FYSIKAALISET OLOSUHTEET, KUNTOTUTKIMUSMENETELMÄT, RAKENNE‐ JA TUOTANTOTEKNIIKKA JA JURIDIIKKA, 10-17 op

  • Rakennusfysikaalisen suunnittelun erikoisopintojakso, 5 op* tai Rakennusfysiikka, 5 op
  • Rakenteiden vaurioituminen ja kuntotutkimusmenetelmät, 5 op* suoritettava vähintään 2 op
  • Rakennusten korjaustekniikka 5 op*, suoritettava vähintään 1 op (tuotantotekniikka)
  • Juridiikka, 2 op

NÄYTTÖTYÖ

Sisäilma-asiantuntijan koulututuksen päätteeksi opiskelija osoittaa näyttötyöllä koko aihealueen hallinnan. Näyttätyö on tyypillisesti sisäilmaselvitysraportti.

* Opinnot ovat osa Metropolian korjausrakentamisen YAMK-opintoja ja ne hyväksiluetaan, mikäli opiskelija on suorittanut Metropoliassa korjausrakentamisen YAMK-tutkinnon.

Käytännön toteutus

Koulutuksessa on lähiopetusta 8h/opintopiste eli käytännössä yksi koulutuspäivä opintopistettä kohden. Lisäksi opintoihin kuuluu itseopiskelua, oppimistehtäviä, harjoitustöitä ja tenttejä. Koulutuksen aihealueen laaja-alainen osaaminen osoitetaan koulutuksen päätteeksi näyttötyöllä.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita sisäilma-asiantuntijan sertifikaatista tai koulutuksen sisällöistä muutoin.  Soveltuva pohjakoulutus on sama kuin sertifikaatin hakukriteereissä mainittu:

  • luonnontieteiden, ympäristötieteiden ja ympäristöterveyden alalla suoritettu ylempi tai alempi korkeakoulututkinto, aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto taikka aiempi teknikon tai sitä vastaavan tutkinto.

Lisäksi henkilösertifioidulta sisäilma-asiantuntijalta edellytetään vähintään kolmen (3) vuoden työkokemusta rakennusten kuntoon ja terveyshaittoihin liittyvistä tutkimustehtävistä.

Työkokemuksen puute ei ole este koulutukseen osallistumiselle, mutta työkokemus tulee olla hankittuna sertifikaattia haettaessa.

Sisäilma-asiantuntijan henkilösertifikaattia tulee hakea 5 vuoden kuluessa valmentavan koulutuksen suorittamisesta. Viiden vuoden määräajan edellytys on, että sertifikaatin hakija on valmentavan koulutuksen jälkeen on suorittanut täydennyskoulutuksen.

Lisätietoja

Osaamisaluepäällikkö Jorma Säteri
puh. 040 548 5429, jorma.sateri metropolia fi

Suunnittelija Aija Saarinen
puh. 040 507 2831, aija.saarinen metropolia fi

 

 

 

 

SISA-koulutuksella on VTT Expert Services Oy:n hyväksyntä

Metropolia AMK on VTT Expert Services Oy:n hyväksymä sisäilma-asiantuntijoiden henkilösertifiointikoulutusta antava oppilaitos. Samalla Metropolialle on myönnetty rakennusterveysasiantuntijoiden henkilösertifiointikoulutuksen anto-oikeus.

Lisätietoja SISA-henkilösertifikaatista.

Tarjolla tällä hetkellä vain yrityskoulutuksena!

Voit tilata yrityksellesi koko SISA-paketin tai osia siitä. Voimme myös kerätä ryhmän kahden tai kolmen yrityksen yhteiskoulutukseen. Ota rohkeasti yhteyttä!