Hanke luo ja kehittää ammattikorkeakoulujen musiikin, tanssin ja esittävän taiteen digitaalisesti toteutettavia yhteisiä oppimiskokonaisuuksia. Hankkeessa rakennetaan taidealoja palveleva pedagoginen toimintamalli opiskelijoiden tiedon- ja taidonrakentamisen tueksi.

Hanke sujuvoittaa opiskelua, tukee opiskelijoiden henkilökohtaisia osaamisprofiileja, uudistaa pedagogista osaamista, rakentaa korkeakoulujen yhteistyötä ja profilaatiota sekä tuottaa koulutustarjontaa täydennyskoulutukseen.

Hankkeen yhteistyökumppanit

  • Centria ammattikorkeakoulu
  • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  • Savonia-ammattikorkeakoulu
  • Tampereen ammattikorkeakoulu
  • Turun ammattikorkeakoulu
  • Oulun ammattikorkeakoulu
  • Yrkeshögskolan Novia

Metropolia koordinoi hanketta.

Hanke rahoitetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Lea Vartiainen
P. 040 184 9142
lea.vartiainen metropolia fi  

Yhteistyössä mukana