Passiivi RFID-anturit rakennuksen kosteusvalvonnassa

Rakennuksen kosteusvaurioiden nopean havainnoinnin ja paikallistamisen tarve on kasvava trendi ja sen ratkaisemiseksi tarvitaan rakennuksissa digitaalisia elinkaarenaikaisia kosteusvaurioiden tunnistamismenetelmiä. Projektin tavoitteena on kokeilla ja testata soveltuuko edulliset passiivi RFID anturit rakennuksen kosteusvaurioiden tunnistamiseen varsinkin rakennuksen käytön aikana.

Kerätty data on käytettävissä pilvipalvelussa, jolloin sen hyödyntämismahdollisuudet kasvavat ja datan analysointi voidaan toteuttaa myöhemmin tekoälypohjaisesti. Lisäksi projektissa testataan drone-lennokkien käytettävyys kosteusantureiden lukemisessa, erityisesti rakennuksen sisätiloissa.

Projektin toteuttaa Metropolia Ammattikorkeakoulu ja mukana on Smartracin, Nordic ID:n, M&E Management/InviSensen, Vigilanin ja Siltanetin tuotteita. Projekti käynnistyi 1.8.2017 ja kestää 30.4.2018 saakka.

Projekti sisältyy KIRA-digi kärkihankkeeseen ja hankkeen tukijana toimii ympäristöministeriö.

 

 

Passiiviset RFID-kosteusanturit sääkaapissa

23.10.2017

Passiivisten RFID-kosteusantureiden toimintaa testattiin olosuhdetestauskaapissa. Huonekuiva kipsilevytestirakenne laitettiin olosuhdetestauskaappiin ja kaapin kosteutta alettiin nostaa vaiheittain. Rakenteen kosteus mitattiin referenssimittarilla ja mittaustulosta verrattiin anturien antamiin mittausarvoihin, jotka korreloivat varsin lineaarisesti rakenteen suhteellisen kosteuden muutoksiin.

Testirakenne on tavanomainen väliseinäkipsilevy, joka on taitettu kahtia. Väliin on asetettu anturit ja porattu reikä referenssimittarin anturia varten. Keskimmäistä Vigilanin anturia varten on levyyn näverretty matala kolo, missä on ohut kerros anturin kanssa käytettävää betonia.

Kansi kiinni ja olosuhdetestauskaappiin kostumaan...

Anturivalinnat

17.10.2017

Projektiin valittiin mukaan neljä erilaista passiivista RFID-kosteusanturia. Yllä olevassa isossa kuvassa vasemmalla ylhäällä Smartracin ja jonka vieressä InviSensen anturi. Alarivissä Vigilanin ja Siltanetin anturit.

Lukulaitteet kullekin anturille sekä niiden alla referenssikosteusmittari, jonka avulla todennetaan RFID anturien mittaustuloksen oikeellisuus.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Jarmo Tuppurainen
P. +358 40 8349 891
S-posti: jarmo.tuppurainen metropolia fi