Passiivi RFID-anturit rakennuksen kosteusvalvonnassa

Rakennuksen kosteusvaurioiden nopean havainnoinnin ja paikallistamisen tarve on kasvava trendi ja sen ratkaisemiseksi tarvitaan rakennuksissa digitaalisia elinkaarenaikaisia kosteusvaurioiden tunnistamismenetelmiä. Projektin tavoitteena on kokeilla ja testata soveltuuko edulliset passiivi RFID anturit rakennuksen kosteusvaurioiden tunnistamiseen varsinkin rakennuksen käytön aikana.

Kerätty data on käytettävissä pilvipalvelussa, jolloin sen hyödyntämismahdollisuudet kasvavat ja datan analysointi voidaan toteuttaa myöhemmin tekoälypohjaisesti. Lisäksi projektissa testataan drone-lennokkien käytettävyys kosteusantureiden lukemisessa, erityisesti rakennuksen sisätiloissa.

Projektin toteuttaa Metropolia Ammattikorkeakoulu ja mukana on Smartracin, Nordic ID:n, M&E Management/InviSensen, Vigilanin ja Siltanetin tuotteita. Projekti käynnistyi 1.8.2017 ja kestää 30.4.2018 saakka.

Projekti sisältyy KIRA-digi kärkihankkeeseen ja hankkeen tukijana toimii ympäristöministeriö.

 

 

Anturien asentaminen Metropolian Myyrmäen kampustyömaalla

13.12.2017

Metropolian Myyrmäen kampuksen uudisrakennukseen asennettiin kosteusanturointi ulkoseinärakenteeseen ja märkätilaan. Ulkoseinään antureita laitettiin eristevilloihin, höyrynsulkumuoviin ja koolauksiin sekä ikkunarakenteeseen. NordicID:n lukijalla voi lukea monta anturia kerrallaan ja anturit voivat olla syvällä rakenteessa, esimerkiksi villojen sisällä. Lukeminen onnistuu jopa betoniseinän läpi.

Märkätilakuvissa näkyy InviSensen uusi lukulaite.

Lisäksi lattiavaluun asennetaan Vigilanin betoninkuivumisanturi, jota hyödynnetään rakentamisenaikaisessa betonivalun kuivumisen seurannassa ja myöhemmin rakenteen käytönaikaisessa kosteuden seurannassa.

Korjausneuvonnan IX vuosipäivä 2017

23.11.2017

Osallistuttiin Ympäristöministeriön järjestämään Korjausneuvonnan IX vuosipäivään, esiteltiin passiivi RFID-kosteusanturien teknologiaa ja mahdollisuuksia korjausneuvojille. Esityksen lisäksi mukana oli lukijat ja anturit, joita moni osallistuja kävi kiinnostuneena kokeilemassa.

Korjausneuvonnan IX vuosipäivä 2017

Esitysmateriaali ladattavissa täältä:

Korjausneuvontapäivän esitys

Ja esitykseen liittyvä Youtube video:

RFID kosteusanturien esittelyvideo

Anturien asennus testikohteeseen

1.11.2017

Ensimmäiseksi anturien testikohteeksi valittiin Tuusulassa sijaitseva vuonna 1955 rakennettu rintamamiestalo.

Taloon asennettiin kunkin anturivalmistajan antureita useisiin eri paikkoihin: Kellariin, sisäseiniin, yläpohjaan, kattorakenteisiin ja ulkoseinän eristevilloihin. Anturit luetaan koko projektin ajan viiko-parin välein.

Alla muutamia kuvia asentamisvaiheesta. Ensimmäiset viisi kuvaa ovat kellarista, seuraavat kolme yläpohjasta ja loput kaksi ulkoseinän anturoinnista.

Viimeisessä kuvassa havainnollistuu, kuinka pitkän etäisyyden päästä Smartracin anturia voidaan Nordic-ID:n lukijalla lukea.

Yläpohjan villojen kosteutta mittaavat anturit pystyy kaikilla lukijoilla lukemaan kätevästi sisältä huonetilasta välikaton läpi tarvitsematta kiivetä ryömimään villojen sekaan.

Passiiviset RFID-kosteusanturit olosuhdetestauskaapissa

23.10.2017

Passiivisten RFID-kosteusantureiden toimintaa testattiin olosuhdetestauskaapissa. Huonekuiva kipsilevytestirakenne laitettiin olosuhdetestauskaappiin ja kaapin kosteutta alettiin nostaa vaiheittain. Rakenteen kosteus mitattiin referenssimittarilla ja mittaustulosta verrattiin anturien antamiin mittausarvoihin, jotka korreloivat varsin lineaarisesti rakenteen suhteellisen kosteuden muutoksiin.

Testirakenne on tavanomainen väliseinäkipsilevy, joka on taitettu kahtia. Väliin on asetettu anturit ja porattu reikä referenssimittarin anturia varten. Keskimmäistä Vigilanin anturia varten on levyyn näverretty matala kolo, missä on ohut kerros anturin kanssa käytettävää betonia.

Kansi kiinni ja olosuhdetestauskaappiin kostumaan...

Anturivalinnat

17.10.2017

Projektiin valittiin mukaan neljä erilaista passiivista RFID-kosteusanturia. Kuvassa vasemmalla ylhäällä Smartracin ja jonka vieressä InviSensen anturi. Alarivissä Vigilanin ja Siltanetin anturit.

Lukulaitteet kullekin anturille sekä niiden alla referenssikosteusmittari, jonka avulla todennetaan RFID anturien mittaustuloksen oikeellisuus.