Pääkaupunkiseudulla on hyvin toimiva julkinen liikenne ja liikennejärjestelmä. Useat alueet ja kohteet ovat tästä huolimatta vaikeasti saavutettavissa muutoin kuin yksityisautolla. Tästä esimerkkinä ovat luonto- ja matkailukohteet sekä uudet, kehittyvät työpaikka- ja asuinalueet. Saavutettavuuteen liittyvät haasteet voivat estää yrityksiä kehittämästä ja kasvattamasta liiketoimintaansa.

Hankkeen tavoitteena on parantaa asukkaiden, työntekijöiden, asiakkaiden ja kansainvälisten vieraiden liikkumista pääkaupunkiseudulla täydentäen nykyistä liikennejärjestelmää. Tarkoituksena on löytää markkinalähtöisesti uusia, älykkäitä liikkumisen ratkaisuja ja palveluja matkailutoimialan yritysten hyödynnettäväksi osana omaa palvelutarjontaa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat matkailutoimialan yritykset, jotka hyödyntävät hankkeessa kehitettäviä liikkumispalveluja osana omaa palvelutarjontaa asiakasvirran lisäämiseksi. Uusia ratkaisuja voivat hyödyntää myös alueen asukkaat, työntekijät ja alueella asioivat.

Toisena kohderyhmänä ovat yritykset, jotka kehittävät ja toteuttavat liikkumispalveluja edellä mainituille yrityksille ja loppukäyttäjille. Esimerkkejä näistä ratkaisuista ovat

  • yhteiskäyttöiset kulkumuodot (autot, pyörät, veneet)
  • uudenlaiset pyörävuokrauskonseptit
  • kutsupohjainen liikenne
  • alueelliset liikkumispalvelut ja
  • viimeisen kilometrien ratkaisut.

Hankkeen toimenpiteet on kohdistettu Espoossa Nuuksion ja Rantaraitin alueelle, Vantaalla Aviapoliksen alueelle ja koko kaupungin alueen matkailukohteisiin, ja Helsingissä Jätkäsaaren ja Ruoholahden alueelle. Yhteiskehittämisen tuloksena on uusia liikkumisratkaisuja ja palveluita, joita kokeillaan aidossa ympäristössä kohdealueilla.

Uutta tietoa älykkäiden liikkumispalvelujen mahdollisuuksista

Tuloksena löydetään uusia liikkumisratkaisuja ja toimintamalleja, joiden avulla yritysten ja kohteiden saavutettavuus paranee kestävällä tavalla. Uudet liikkumisratkaisut tuotteistetaan osaksi matkailuyritysten palveluvalikoimaa jolloin ne jäävät pysyvämmin osaksi yritysten palvelukokonaisuutta. Hankkeessa mahdollistetaan edelläkävijämarkkinat uusien liikkumispalvelujen kehittäjille.

Hankkeessa löydettyjen ja kehitettyjen ratkaisujen avulla vähennetään yksityisautoilun vaikutuksia, painetta kehittää liikenneverkkoa yksityisautoilun ehdoilla ja lisätä parkkipaikkoja. Saavutettavuuden parantaminen tiivistää pääkaupunkiseudun yritysten välistä yhteistyötä ja luo pohjaa osaamis- ja tietointensiivinen keskittymien syntymiselle. Hankkeessa saadaan uutta tietoa älykkäiden liikkumispalvelujen mahdollisuuksista kehittää kaupunkirakennetta.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Kaija Haapasalo
P. 040 098 8529
S-posti: etunimi.sukunimi@metropolia.fi

 

 

 

 

 

 

Briefly in English

The “Last Mile” project (“Perille asti” in Finnish) aims to improve the
mobility of local residents and travelers in the Helsinki Region:

  • Jätkäsaari in Helsinki
  • Aviapolis and touristic destinations in Vantaa
  • Nuuksio and Rantaraitti in Espoo

It is a joint project of the city of Vantaa, Espoo Marketing, Forum
Virium Helsinki, Metropolia UAS, Aalto University, and Demos Helsinki

 ”Last mile” is funded by European Regional Development Fund through
the ”Six City Strategy” during 2017-2019.

 

Find more information from PDF presentation.