Tuottavasti moninainen

Tuottavasti moninainen -hankkeessa (ESR) henkilöstön työhyvinvointia ja yritysten tuottavuutta parannetaan Uudellamaalla ja Etelä-Karjalassa toimivissa mikro- ja pk-yrityksissä.

Yrityksissä toteutetaan työhyvinvointia ja tuottavuutta vahvistava yrityskohtainen kehittämisprosessi, jossa yritysten henkilöstö ja johto osallistetaan kehittämään itselleen toimiva malli hankkeen tuella. Erityistä huomiota kiinnitetään työyhteisöjen moninaisuuteen ja yrityksiä tuetaan hyödyntämään monikulttuurisuutta ja ikääntyviä työntekijöitä voimavarana. Yrityskohtaisten kehittämisprosessien seurauksena yrityksissä tunnistetaan työhyvinvoinnin ja tuottavuuden väliset yhteydet sekä keskeisimmät niihin vaikuttavat tekijät.

Kehittämisprosessi toteutetaan 35 Uudellamaalla ja Etelä-Karjalassa toimivassa mikro- ja pk- yrityksessä. Kehittämisprosessi voi vaihdella yrityskohtaisesti perustuen yrityksen tilanteeseen ja henkilöstön määrään. Ensimmäiset kehittämisprosessit aloitetaan yrityksissä vuoden 2018 alussa.

Hankkeen toteuttajat

Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Saimaan Ammattikorkeakoulu

Lisätietoja

Projektipäällikkö Elina Förster, Metropolia AMK
etunimi.sukunimi@metropolia.fi, p. 040 184 1947

Osatoteutuksen projektipäällikkö Juha Peteri, Saimaan AMK
etunimi.sukunimi@saimia.fi, p. 040 502 60182

Tuottavasti moninainen on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama -hanke, joka toteuttaa ESR Toimintalinjaa 3, erityistavoitetta 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen. Hanketta rahoittava viranomainen on Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeen toiminta-aika on 1.10.2017 - 30.10.2019.

 

Yhteistyössä