Tuottavasti moninainen

Tuottavasti moninainen -hankkeessa (ESR) henkilöstön työhyvinvointia ja yritysten tuottavuutta parannetaan Uudellamaalla ja Etelä-Karjalassa toimivissa mikro- ja pk-yrityksissä.

Yrityksissä toteutetaan työhyvinvointia ja tuottavuutta vahvistava yrityskohtainen kehittämisprosessi, jossa yritysten henkilöstö ja johto osallistetaan kehittämään itselleen toimiva malli hankkeen tuella. Erityistä huomiota kiinnitetään työyhteisöjen moninaisuuteen. Kehittämisprosessissa yrityksiä tuetaan hyödyntämään moninaisen henkilöstön, erityisesti ikääntyvien yli 54 -vuotiaiden ja maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osaamista voimavarana ja tuottavuuden lähteenä. Yrityskohtaisten kehittämisprosessien seurauksena yrityksissä tunnistetaan työhyvinvoinnin ja tuottavuuden väliset yhteydet sekä keskeisimmät niihin vaikuttavat tekijät.

Kehittämisprosessi toteutetaan 35 Uudellamaalla ja Etelä-Karjalassa toimivassa mikro- ja pk- yrityksessä. Kehittämisprosessi voi vaihdella yrityskohtaisesti perustuen yrityksen tilanteeseen ja henkilöstön määrään. Ensimmäiset kehittämisprosessit aloitetaan yrityksissä vuoden 2018 alussa.

Lähde mukaan kehittämään yrityksesi työhyvinvointia ja tuottavuutta

Etsimme nyt Uudenmaan alueelta mukaan yrityksiä matkailu-, ravintola, terveys- ja sosiaali- sekä kotityöpalvelualoilta. Kehittämisprosessi on yritykselle maksuton.

Uudenmaan alueella työhyvinvointia ja tuottavuutta vahvistava kehittämisprosessi toteutetaan kahdessakymmenessä (20) mikro- ja pk-yrityksessä. Kehittämisprosessi soveltuu parhaiten yrityksiin, joiden henkilöstömäärä on 5-50 välillä. Prosessi voidaan räätälöidä myös muun kokoisiin yrityksiin. Ensimmäiset kehittämisprosessit aloitetaan yrityksissä vuoden 2018 alussa.

Yrityskohtaisessa kehittämisprosessissa yritysten henkilöstö ja johto kehittävät yhdessä yritykselle toimivan mallin hankkeen tuella. Kehittämisprosessissa yrityksiä tuetaan hyödyntämään moninaisen henkilöstön, erityisesti ikääntyvien yli 54-vuotiaiden ja maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden, osaamista voimavarana ja tuottavuuden lähteenä.

 
Hae mukaan kehittämisprosessiin oheisen linkin kautta: haku kehittämisprosessiin

 

Hankkeen toteuttajat

Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Saimaan ammattikorkeakoulu

Yhteistyökumppanimme

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät - TESO ry ja Suomen Kotityöpalveluyhdistys ry.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Elina Förster, Metropolia AMK
etunimi.sukunimi@metropolia.fi, p. 040 184 1947

Osatoteutuksen projektipäällikkö Juha Peteri, Saimaan AMK
etunimi.sukunimi@saimia.fi, p. 040 502 60182

 

Tuottavasti moninainen on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama -hanke, joka toteuttaa ESR Toimintalinjaa 3, erityistavoitetta 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen. Hanketta rahoittava viranomainen on Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeen toiminta-aika on 1.10.2017 - 30.9.2019.

 

Yhteistyössä

Kumppanimme