Tutkintonimike: Muotoilija (AMK)

Kesto: 4 vuotta

Laajuus: 240 opintopistettä

Aloituspaikat: 20

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 14.3.–28.3.2018

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Teollinen muotoilija kehittää teollisesti valmistettavien tuotteiden toiminnallisia ja esteettisiä ominaisuuksia suunnitteluprosessin ideointi- ja konseptointivaiheissa sekä tuotantoon saattamisessa. Muotoilijan tavoitteena on suunnitella tuotteita ja palveluita, joissa yhdistyvät käyttäjälähtöiset, tuotannolliset ja taloudelliset arvot. Teollisen muotoilun opiskelijat saavat kokonaisvaltaisen näkemyksen muotoilutoiminnasta osana tuotekehitystä.

Opintojen tavoite

Opiskelijat oppivat tunnistamaan esinemaailmassa ja rakennetussa ympäristössä esiintyviä aitoja ongelmia. He osaavat hankkia niistä taustatietoa tiedonhankinta- ja analyysimenetelmien avulla sekä kartoittaa ihmisten tarpeita keräämällä käyttäjätietoa.

Valmistuneet muotoilijat suunnittelevat ihmisten elämää parantavia ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Opintojen avulla he oppivat hallitsemaan ongelmalähtöisiä suunnittelu- ja tuotekehitysprosesseja ja kehittyvät tekemään itsenäisiä, perusteltuja valintoja prosessien eri vaiheissa.

Opintojen sisältö ja toteutustapa

Teollisen muotoilun opinnoissa keskitytään ammatin kannalta olennaisiin tieto- ja taitosisältöihin, kuten analyyttiseen ympäristön havainnointiin, muotoilun kommunikaatiotaitoihin, käyttäjälähtöiseen ongelmanratkaisuun, konseptisuunnitteluun, palvelumuotoiluun, materiaali- ja valmistusteknologiaan ja kolmiulotteiseen muodonantoon. Opiskelu teollisen muotoilun suuntautumisvaihtoehdossa muistuttaa suunnitteluprosessin etenemistä.

Erilaisten ideointi- ja ongelmanratkaisumenetelmien avulla kehitetään omaa luovuutta ja innovatiivisuutta. Omaa ajattelua käsitteellistetään ja todennetaan käsin ja tietokoneavusteisesti tuotetulla visuaalisella materiaalilla. Eri viestintämenetelmien ja kommunikaatiovälineiden avulla toimitaan vuorovaikutuksessa työryhmien muiden osapuolten kanssa ja opitaan esittelemään oman suunnitteluprosessin tuloksia. Materiaalituntemus ja välineiden hallinta lisääntyy kun osaamista sovelletaan tuotettaessa hallittua kolmiulotteista muotomaailmaa.

Projekti- ja liiketoimintaosaaminen sekä osallistuminen todellisiin tuotekehitysprojekteihin valmentavat opiskelijoita vastaamaan elinkeinoelämän asettamiin haasteisiin ja työelämään, jossa monialaiset asiantuntijat kohtaavat. Muotoilu on ajattelua, innovatiivista osaamista.

Teollisen muotoilun opiskelijatöitä

Opastelaitteiden tuoteperhe, Simo Lahtinen, Opinnäytetyö

What Watch, Umberto Onza, Opinnäytetyö

Sähköisen rahan rahapeliautomaatti, Aaro Kurkela, Opinnäytetyö

Robottikäsi, Miika Lehtinen

Nutrima, Janne Palovuori

Hävikkirinki, Rasmus Lönnqvist, Opinnäytetyö

Maatuskansäilytin, Joonas Sillanpää

Työkenttä

Teolliset muotoilijat toimivat pääasiassa suunnittelijoina, palvelumuotoilijoina tai muotoilukonsultteina erilaisissa yrityksissä, teollisuuden monialaisissa tuotekehitysryhmissä tai itsenäisinä yrittäjinä.

Opiskelijoiden kokemuksia

Laura Lerkkanen

Tekemisen meininki toi teollisen muotoilun pariin Metropoliaan

Laura Lerkkanen opiskelee toista vuotta teollista muotoilua. Laura on kotoisin Jyväskylästä ja hänelle oli heti lukion jälkeen selvää, että hän hakeutuu opiskelemaan kulttuurialaa. Vuoden taidehistoriaopintojen jälkeen hän pääsi Metropoliaan.

- Aloista teollinen muotoilu oli ykkösvaihtoehto ja keskitin haut siihen eri kouluihin. Metropolia on kouluna sellainen, että täällä pääsee itse tekemään paljon, Laura toteaa. Hän on ollut tyytyväinen valintaansa. - Olen tykännyt erityisesti opetuksesta ja siitä, että täällä rohkaistaan kehittämään uutta ja tekemään itse tai ryhmän kanssa. Lauran ryhmällä on hyvä ryhmähenki ja se tekee opiskelusta mukavaa.

- Koulu antaa hyvin resursseja ja opiskeluajasta kannattaa ottaa kaikki irti, mutta täytyy muistaa myös jättää aikaa levolle ja vapaa-ajalle, Laura toteaa. Lauran tyypillinen koulupäivä alkaa klo 9 ja opetus kestää kolmeen tai neljään asti, jolloin hän pitää taukoa ja sitten saattaa olla vielä iltaluento, iltapaja tai muita töitä enimmillään kuuteen. Joskus hän tekee omia juttuja koululla jopa yhdeksään asti.


Opiskelijaelämää ja kohti tulevaisuutta teollisena muotoilijana

Opintojen edetessä pidemmälle harjoittelu, opiskelijavaihto ja erilaiset projektit ovat ajankohtaisia. 

- Toisen vuoden syksyn olen tehnyt työharjoittelua yritykselle, joka tekee lämpötuotteita, esimerkiksi takkeja laskettelijoille ja retkeilijöille, Laura kertoo. Lauran haaveena on lähteä vaihtoon Japaniin kolmantena opiskeluvuonna.

Lauralla on jonkin verran kokemusta erilaisista projekteista ja hänestä ne ovat pitkälti omasta aktiivisuudesta kiinni. Projekteissa oppii ryhmätyötaitoja ja vaihtareiden kanssa toimimista. Lisäksi erilaisia kilpailuja on kokoajan tarjolla.

Laura on ollut mukana myös opiskelijajärjestö Demonin kautta kulttuurialojen yhteisen lehden ja joulumyyjäisten organisoinnissa. Hänen mielestään on tosi hyödyllistä oppia tekemään yhteistyötä esimerkiksi graafisen suunnittelun ja apuvälinetekniikan opiskelijoiden kanssa. Laura on toiminut myös opiskelijatutorina ja tutorleirillä hän tutustui muiden alojen opiskelijoihin.

Lauralla on positiivinen kuva tulevaisuudesta teollisena muotoilijana ja opinnot vastaavat hänen mielestään hyvin työelämään ja tulevaisuuteen liittyviä odotuksia. Hän uskoo, että tällä tutkinnolla voi tehdä hyvin monipuolisia tehtäviä. Lauralla on toiveissa taiteen maisterin jatko-opinnot ja hän haluaisi lähteä mahdollisesti jossain vaiheessa töihin ulkomaille. Kiinnostus alaan on vahvistunut. - Aina kun tulee joku uusi tekniikka tai materiaali, niin innostuu lisää. Suosikkimateriaalini on puu ja muun muassa kotiympäristöön muotoilu kiinnostaa, Laura kertoo.

Kenelle suosittelisit teollista muotoilua ja miten voi valmistautua valintakokeisiin?

Laura suosittelee teollista muotoilua innovatiivisilla, luoville, kekseliäille ja rohkeille persoonille. Sellaisille, jotka uskaltaa seistä omien ajatusten takana. Ala vaatii paljon työtä, joten on hyvä olla myös ahkera ja periksi antamaton.

- Kannattaa harjoitella piirtämistä itsekseen ja opintojaksoilla, niin että siihen tulee rutiinia. Laura itse aloitti valmistautumisen vuosi ennen hakua. - Kannattaa myös seurata, mitä ympärillä tapahtuu, millaisia tarpeita on olemassa ja millaisia muotoja voisi olla. Ideointia ja luovaa ongelmanratkaisuakin voi treenata itsekseen tai kursseilla, Laura vinkkaa.

- Kannattaa uskaltautua hakemaan, jos vaan ala houkuttaa ja tuntuu omalta. Olen nauttinut paljon tästä opiskelusta. Valintakoepäivänä kannattaa tietysti tulla ajoissa paikalle ja ottaa kaikki pyydetyt välineet mukaan, niin ainakin perusasiat ovat kunnossa, Laura muistuttaa lopuksi.

Katso, mitä muuta Laura Lerkkanen kertoo opinnoistaan

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteystiedot

Yhteishakua koskevat kysymykset:

hakijapalvelut metropolia fi

Tutustu muotoilun sivuihin

Joustavat opintopolut

Opetussuunnitelmamme huomioivat erilaiset osaamistarpeet ja -tavoitteet sekä antavat mahdollisuuden suunnata opintoja erilaisilla valinnoilla. Katso lisää Monien mahdollisuuksien Metropolia Prezi-esityksestä:

Kansainvälisyys opintojen aikana

Fresens-konsepti ruokahävikkiongelmaan

Biofore Concept Car

Biofore-konseptiauton maailman ensiesittely oli maaliskuussa 2014 Geneven kansainvälisessä autonäyttelyssä. Auton ovat suunnitelleet ja valmistaneet Metropolian teollisen muotoilun ja auto- ja konetekniikan opiskelijat. Biofore-autoa on rakennettu Metropolian tiloissa vuodesta 2010, ja sen rakentamiseen on osallistunut neljän vuoden aikana noin 50 opiskelijaa. Tehtyjä tunteja on kertynyt yli 30 000.

Lue lisää