Sairaanhoitotyö - AMK-tutkinnot - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Valitse sivusto

Metropolia.fi / Hae opiskelijaksi / Opinto-opas / Wiki / CV / Blogit

Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus

Päivä / Monimuoto

Tutkintonimike: sairaanhoitaja (AMK)
Kesto: 3,5 vuotta
Laajuus: 210 opintopistettä
Aloituspaikat: 90
Opetuspaikka: Tukholmankatu 10, Helsinki

Hakuaika:
Edellinen haku: kevät 2016. Seuraava haku syksyn 2016 yhteishaku 7.-21.9.2016.

syksyn 2016 hakuohje

Kiinnostaako sairaanhoitajan työ? Silloin olet hakemassa arvostettuun ammattiin, jossa työskentelet eri-ikäisten asiakkaiden kanssa heidän terveyteensä, hyvinvointiinsa ja sairauksiinsa liittyvissä kysymyksissä. Sairaanhoitaja toimii hyvin harvoin yksin tai vain saman ammattikunnan parissa, joten pääset työskentelemään monialaisissa ja moniammatillisissa työympäristöissä.

Sairaanhoitajan tutkinto antaa erinomaiset työskentelymahdollisuudet kotimaassa ja ulkomailla. Se on ammattikorkeakoulututkinto, joka on vertailukelpoinen vastaavien eurooppalaisten tutkintojen kanssa. Koulutus antaa EU-direktiivien mukaisen sairaanhoitajan pätevyyden, mikä avaa sinulle ovet mielenkiintoisiin ja haastaviin tehtäviin myös Suomen ulkopuolelle.

Sairaanhoitotyö on ihmisläheistä, monipuolista ja palkitsevaa

  • ohjaat, tuet, hoidat ja kuntoutat eri tavoin sairastuneita henkilöitä yhteistyössä heidän läheistensä ja muiden ammattilaisten kanssa. Asiakkaan läheisistä huolehtiminen ja heidän ohjaamisensa on tärkeä osa työtäsi.
  • työtehtäviisi kuuluvat myös erilaiset opetus-, suunnittelu-, kehittämis-, projekti-, johtamis- ja asiantuntijuustehtävät.
  • työpaikkasi voi olla esim. sairaalan vuodeosastolla, poliklinikalla tai leikkausosastolla. Se voi löytyä myös kotisairaanhoidosta, erilaisista kuntoutus- ja hoitokodeista tai lääkäriasemilta. Näiden lisäksi sairaanhoitajatutkinto mahdollistaa työskentelyn asiantuntijuus- ja konsulttitehtävissä, vapaaehtoisjärjestöjen palveluksessa tai kansainvälisissä tehtävissä.
  • työllistymistilanteesi ja jatko-opiskelumahdollisuutesi ovat hyvät.

Sairaanhoitotyön opinnot

Opinnot muodostuvat laaja-alaisista teoreettisista hoitotyön opinnoista, innovaatio-opinnoista, monialaisista valinnaisista opinnoista, opinnäytetyöstä sekä ohjatusta harjoittelusta. Painopisteenämme on kliininen hoitotyö, jonka mukaisesti vahvistat tulevaisuuden työssäsi vaadittavia kliinisiä taitoja. Se näkyy opinnoissasi mm. laaja-alaisuutena sekä mahdollisuutena harjoitella kädentaitoja kliinisissä laboraatioissa sekä simulaatio-oppimisympäristössä. Opintojen loppuvaiheessa on tarjolla sairaanhoitajan asiantuntijuuden kehittäminen - opintojakso, jossa voit syventää valitsemaasi osaamista.

Kun aloitat opiskelut, laadit henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS). Sen lähtökohtina ovat opetussuunnitelma, osaamisen tunnustaminen, joka perustuu aikaisemmin hankittuun osaamiseen (AHOT) sekä henkilökohtaiset kehittymistarpeet, jotka voivat lyhentää opiskeluaikaa.

Opiskelusi on päätoimista ja opetusta on yleensä arkipäivisin. Opintoihisi kuuluu teoriaopetusta, erilaisia laboraatioita, verkko-opiskelua, itsenäistä ja ryhmissä tapahtuvaa opiskelua sekä erilaisia työpajoja. Jokaisessa opintojaksossa teet myös kirjallisia töitä. Lisäksi jokaisen Metropolian opiskelijan opintoihin kuuluu moniammatilliset ja koulutusohjelmarajat ylittävät innovaatioprojektiopinnot (10 op).

Työharjoittelu ja opinnäytetyö

Sairaanhoitajan koulutuksesta noin yksi kolmasosa on harjoittelua, joka toteutuu pääosin sosiaali- ja terveysalan erilaisissa hoito- ja toimintaympäristöissä. Harjoittelujaksoja on jokaisella lukukaudella. Otathan huomioon, että monissa harjoittelupaikoissa toteutetaan 3-vuorotyötä myös viikonloppuisin, johon opiskelijan tulee sitoutua.

Tutkintoon sisältyy opinnäytetyö (15 op), joka toteutetaan yleensä parityönä Metropolia Ammattikorkeakoulun työelämälähtöisissä hankkeissa.

Kansainvälisyys opinnoissa

Metropolia tarjoaa laajat mahdollisuudet kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Voit suorittaa osan harjoittelusta sekä teoreettisista opinnoista ulkomailla. Harjoittelupaikkoja on löytynyt niin Euroopasta, Afrikasta, Aasiasta kuin Kanadastakin. Voit myös osallistua Metropolian kansainväliseen toimintaan eri tavoin, kuten esim. intensiivikursseilla tai projekteissa.

Lisäksi voit vahvistaa englannin kielen taitojasi valitsemalla opintoja englanninkielisestä sairaanhoitajankoulutuksesta.

Hakuajat

8. - 27.1. Englanninkieliset AMK-tutkinnot
   
16.3. - 6.4. AMK-tutkinnot (päivätoteutus ja monimuotototeutus) ja ylemmät AMK-tutkinnot (suomi ja englanti)
   
7.9. - 21.9. AMK-tutkinnot (päivätoteutus ja monimuotototeutus) ja ylemmät AMK-tutkinnot

Kokemuksia Metropoliasta

Kokemuksia Metropoliasta

"Koulutus antaa mielestäni hyvät valmiudet työelämään omatoimisille ja sitkeille tyypeille."
- Emilia, Elokuvan ja television koulutus

OPISKELIJOIDEN KERTOMUKSIA →